home page
PROPOZICE
/race conditions/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts
 

PRAHA - 29.09.2024
011101
21. Memoriál Harryho Petrlíka
(Rovina - cena - I - 1600 m)
150.000 Kč (75000 - 34500 - 22500 - 10500 - 7500)
Pro 3leté a starší klisny. Hmotnost: 3leté 56 kg, 4leté a starší 58 kg, které od 1. 10. 2023 získaly jednotlivou cenu 67500 Kč +1,5 kg, které nezískaly jednotlivou cenu 20250 Kč -1,5 kg. Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 1 500 Kč, OSK: 4 500 Kč

011102
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - II - 1000 m)
100.000 Kč (50000 - 23000 - 15000 - 7000 - 5000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp -12,5 kg, 4letí a starší Hdcp -12 kg. Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného
zápisné: 1 000 Kč, OSK: 3 000 Kč

011103
Fitmin Cup 2024
(Rovina - cena - III - 1600 m)
70.000 Kč (35000 - 16100 - 10500 - 4900 - 3500)
Bonus: 10.000 Kč (5000 - 2300 - 1500 - 700 - 500)
Pro 2leté koně českého chovu, kteří nezvítězili v dostihu s cenou vítězi 27500 Kč a jsou k 25. 4. 2024 přihlášeni (nebo k 6. 6. 2024 dohlášeni) do seriálu. Hmotnost: 58 kg, vítězům +1 kg, neumístěným na platném místě -1 kg, kteří dosud nestartovali -2 kg. Čestné ceny majiteli, jezdci a trenérovi vítězného koně.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 25. 4. 2024 ve 12 hodin 400 Kč + DPH
2. zápisné (škrtání): čtvrtek 6. 6. 2024 ve 12 hodin 400 Kč + DPH
3. zápisné (potvrzení přihlášek): čtvrtek 19. 9. 2024 ve 12 hodin 200 Kč + DPH
Uzávěrka OSK: úterý 24. 9. 2024 v 10 hodin 1800 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 24. 9. 2024 v 15 hodin
Dodatečné přihlášky do čtvrtku 6. 6. 2024 do 12 hodin za 3200 Kč + DPH
zápisné: 200 Kč, OSK: 1 800 Kč

011104
CENA ...
(Rovina - cena - III - 1400 m)
70.000 Kč (35000 - 16100 - 10500 - 4900 - 3500)
Pro 2leté koně, kteří nezvítězili v dostihu s cenou vítězi 27500 Kč. Hmotnost: 58 kg, vítězům +1 kg, neumístěným na platném místě -1 kg, kteří dosud nestartovali -2 kg
zápisné: 875 Kč, OSK: 1 925 Kč

011105
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - III - 2600 m)
70.000 Kč (35000 - 16100 - 10500 - 4900 - 3500)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp -7 kg, 4letí a starší Hdcp -3 kg.
zápisné: 875 Kč, OSK: 1 925 Kč

011106
CENA ...
(Rovina - cena - IV - 1400 m)
50.000 Kč (25000 - 11500 - 7500 - 3500 - 2500)
Pro 3leté a starší koně, kteří od 1. 10. 2023 nezískali jednotlivou cenu 26000 Kč a nezvítězili v dostihu s cenou
vítězi 15000 Kč více než dvakrát. Hmotnost: 3letí 56,5 kg, 4letí a starší 58 kg, od 1. 10. 2023 za každou jednotlivou cenu 16000 Kč +3 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 2000 Kč -3 kg. Vyloučeni koně zahraničního chovu bez tuzemského Hdcp. Pro koně s handicapem do 65 kg.
zápisné: 625 Kč, OSK: 1 375 Kč

011107
HANDICAP PPAM
(Rovina - handicap - IV - 1800 m)
50.000 Kč (25000 - 11500 - 7500 - 3500 - 2500)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp +4 kg, 4letí a starší Hdcp +6 kg. Partner dostihu, PP Asset
Management věnuje vítěznému jezdci finanční prémii 5000 Kč.
zápisné: 625 Kč, OSK: 1 375 Kč

011108
HANDICAP (žáci + mladí jezdci)
(Rovina - handicap - V - 1600 m)
30.000 Kč (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp +14 kg, 4letí a starší Hdcp +16 kg. Pátý díl celoročního seriálu
HIPOSPOL Cup 2024. Dostihu se mohou zúčastnit pouze jezdci-žáci. A dále jezdci-držitelé ostatních typů licencí, ke dni OSK s nejvýše 10 rovinovými vítězstvími v kariéře, kteří v roce 2024 nedovrší 26 a více let věku.
zápisné: 375 Kč, OSK: 825 Kč


Přihlášky: 19.09.2024 ve 12:00 hod. OSK: 24.09.2024 v 10:00 hod.

Pořadatel: Chuchle Arena Praha, s.r.o.
je plátcem DPH