home page
PROPOZICE
/race conditions/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts
 

KARLOVY VARY - 07.08.2022
020501
77. OAKS HOLDINGU RABBIT CZ
(Rovina - cena - L - 2400 m)
550.000 Kč (275000 - 104500 - 66000 - 38500 - 27500 - 22000 - 16500)
550000 Kč (275000 - 104500 - 66000 - 38500 - 27500 - 22000 - 16500)
Pro 3leté klisny. Hmotnost: 58 kg. Všechny startující se musí zúčastnit slavnostní přehlídky.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 17. 2. 2022 ve 12 hodin 550 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 19. 5. 2022 ve 12 hodin 1100 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 30. 6. 2022 ve 12 hodin 2200 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání): čtvrtek 28. 7. 2022 ve 12 hodin 3300 Kč + DPH
OSK: úterý 2. 8. 2022 v 10 hodin 14850 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 2. 8. 2022 v 15 hodin
Dodatečné přihlášky do: čtvrtku 19. 5. 2022 do 12 hodin za 4950 Kč + DPH
čtvrtku 30. 6. 2022 do 12 hodin za 13750 Kč + DPH
čtvrtku 28. 7. 2022 do 12 hodin za 30250 Kč + DPH
zápisné: 7 150 Kč, OSK: 14 850 Kč

020502
34. LÁZEŇSKÁ MÍLE MIKROP ČEBÍN a.s.
(Rovina - cena - II - 1600 m)
100.000 Kč (50000 - 23000 - 15000 - 7000 - 5000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí 54 kg, 4letí a starší 57 kg, kteří od 1.9.2021 získali jednotlivou cenu
50000 Kč + 2 kg, 65000 Kč + 3 kg, 150000 Kč + 4 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč - 2 kg.
Dodatečné přihlášky do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 1 300 Kč, OSK: 2 700 Kč

020504
Cena JATKY ČESKÝ BROD a.s.
(Rovina - cena - III - 1400 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 2leté nezvítězivší koně. Hmotnost: 58 kg. Neumístěným na platném místě –1 kg, nestartovavším – 2 kg.
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

020504
Cena RENOMIA AGRO - II.oddělení
(Rovina - cena - III - 1400 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 2leté nezvítězivší koně. Hmotnost: 58 kg. Neumístěným na platném místě –1 kg, nestartovavším – 2 kg.
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

020505
Cena MYDLÁŘKY BENEŠOV
(Rovina - handicap - IV - 2000 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp - 1 kg, 4letí a starší Hdcp + 3 kg.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

020506
Cena DUX JOSEF CHEJN s.r .o.
(Rovina - handicap - IV - 1600 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp + 3 kg, 4letí a starší Hdcp + 6 kg
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

020507
PRIMO JOSEF CHEJN s.r.o.
(Rovina - cena - IV - 1400 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3leté nezvítězivší koně. Hmotnost: 57 kg, od 1.9.2021 za každých 30000 Kč celkového zisku + 2 kg,
kteří se umístili na II. místě + 2 kg, na III. místě + 1 kg. Vyloučeni koně zahraničního chovu bez tuzemského Hdcp.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

020508
CENA DZS STRUHAŘOV – Memoriál Miroslava Kocourka
(Rovina - handicap - V - 1600 m)
25.000 Kč (12500 - 5750 - 3750 - 1750 - 1250)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp + 13 kg, 4letí a starší Hdcp + 16 kg.
zápisné: 300 Kč, OSK: 700 Kč


Přihlášky: 28.07.2022 ve 12:00 hod. OSK: 02.08.2022 v 10:00 hod.

Pořadatel: HIPODROM HOLOUBEK s.r.o.
je plátcem DPH