home page
Zprávy z turfu
 
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

«« předchozí strana 3 / 72 další »»
Smutné oznámení
Dne 14.2.2019 zemřel ve věku nedožitých 68 let po dlouhé a těžké nemoci chovatel a majitel dostihové stáje Hřebčín Pavlin Dvůr pan Milan Picek. Poslední rozloučení bude v pátek 22. února 2019 v 10 hod v obřadní síni v České Lípě.
Vyjadřujeme upřímnou soustrast pozůstalé rodině.
vloženo: 18.02.2019
Začíná připouštěcí sezóna 2019
Dnes 15. 2. 2019 začíná připouštěcí sezóna. V rámci zkvalitnění služeb pro chovatele a pro všechny, kdo se zajímají o chov anglického plnokrevníka, Jockey Club ČR navázal spolupráci s panem Miloslavem Vlčkem a společností Blacktypepedigree, která vytvořila katalog plemenných hřebců anglického plnokrevníka.

Na webových stránkách www.dostihyjc.cz – sekce DOKUMENTY – CHOV naleznete Seznam hřebců, kteří mají splněné podmínky a mohou začít připouštět od 15. 2. 2019.

Na webových stránkách www.dostihy.cz přinášíme zajímavý článek, který představuje kolekci plemeníků na sezónu 2019. Potřebné informace, abyste si mohli vybrat toho správného hřebce naleznete v katalogu hřebců - www.katalog-plemeniku.cz
vloženo: 15.02.2019
Důležité upozornění pro starty ve Francii
Kvůli epidemii chřipky rozhodl France Galop, že od 11. 2. 2019 je třeba, aby všichni koně trénovaní v zahraničí absolvovali negativní test na chřipku před příjezdem do Francie. Na základě tohoto testu je třeba vyplnit formulář, který naleznete v dokumentech (složka Formuláře, název Francie – test na chřipku).
V případě otázek - kontakt: Ing. Eva Chaloupková - +420 725 934 321, Jaroslav Fabris - +420 737 346 650
vloženo: 08.02.2019
Hlasování v anketě Kůň roku skončilo
Jestli se už nemůžete dočkat, kdo letos vyhraje nejen Koně roku a bude slavnostně oceněn na XXIV. Galavečeru českého turfu, přečtěte si nominace na webových stránkách dostihy.cz.
vloženo: 06.02.2019
Tisková zpráva společnosti Turf Praha a. s.
Rodina Vítkových navýšila základní kapitál akciové společnosti Turf Praha. Díky tomu tradice dostihového sázení v Chuchli může dál pokračovat

Praha, 4. února 2019 – Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Turf Praha a.s. ze dne 11. prosince 2018, došlo ke splacení úpisu nových akcií v celkové hodnotě 65 090 000 korun. Úpis byl rozdělen do dvou tranší o velikosti 45 750 000 a 19 340 000 korun. K tomuto navýšení základního kapitálu došlo z důvodu žádosti o dvě nové licence (kurzové i totalizátorové) pro dceřinou společnost TOTO CZ, která pod obchodní značkou BETINO fyzicky provozuje sázky na koně v České republice. Základní kapitál společnosti navýšila rodina Vítkových, nikdo z ostatních akcionářů se zvýšení základního kapitálu nezúčastnil.

„Platnost původní licence končí 31. března letošního roku. Žadatel o licenci podle nových podmínek musí disponovat vlastním jměním ve výši ekvivalentu 2 milionů eur,“ upřesňuje Martin Pecka, ředitel závodiště Velká Chuchle a současně šéf společnosti TOTO CZ. „Velice nás těší, že díky navýšení kapitálu v akciové společnosti Turf Praha o více než 65 milionů korun, zůstane tato letitá sázkařská tradice zachována,“ dodává Martin Pecka.

Sázková kancelář TOTO CZ pro letošní rok připravuje pod stávající značkou BETINO nejen modernizaci dostihových sázek, ale i jejich novou marketingovou koncepci. Vedle toho probíhají intenzivní jednání se strategickým partnerem v oboru elektronických sázek. Výnosy ze sázení jsou předurčeny pro spolufinancování českého dostihového sportu.

Kontakt pro média
press@velka-chuchle.cz
vloženo: 05.02.2019
Uzávěrka ankety Kůň roku 2018 již v neděli 3. února
Připomínáme blížící se termín uzávěrky ankety Kůň roku 2018, který je již tuto neděli 3. 2. 2019. Anketní lístky byly rozeslány elektronicky dle klíče zveřejněného ve Věstníku ČT č. 1/2019. Žádáme proto hlasující, aby věnovali pozornost svojí e-mailové poště a zaslali svoje hlasy do ankety včas. Přijaty budou anketní lístky odeslané e-mailem nejpozději s datem 3. 2. 2019, nebo doručené JC ČR Českou poštou nejpozději v pondělí 4. 2. 2019.
vloženo: 30.01.2019
Uzávěrka přihlášek do klasických dostihů už ve čtvrtek 24. ledna
Upozorňujeme majitele a trenéry, že ve čtvrtek 24. ledna je uzávěrka přihlášek do všech pěti klasických dostihů. Dále upozorňujeme, že do dostihů je možné přihlásit pouze registrované dostihové koně!
vloženo: 18.01.2019
Komentář k dopingovým kauzám v roce 2018
V uplynulém roce mělo šest v tuzemsku působících trenérů problém s pozitivním dopingovým nálezem u svých svěřenců, ve čtyřech případech se jednalo o vzorky odebrané v tuzemsku a dvakrát k tomuto prohřešku došlo ve Francii.

Případy klisen Like a Trinity trenéra Březiny a Jenny Walker René Vinklárka nejsou ničím výjimečné, jedná se o situace, kdy trenéři nedokázali vysvětlit původ zakázané látky (dexamethasonu, respektive flunixinu) detekované v odebraných vzorcích po jejich triumfech v dostizích nižších kategorií, takže obě byly diskvalifikovány a oba trenéři shodně potrestáni peněžitou sankcí 20 000,- Kč a sankcí odnětí trenérské licence na dobu šesti měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku.

Další tři případy propojuje pozitivní nález na zakázanou látku morfin a kontaminace krmivem. Jedná se o koně Taste of Rock připravovaného Štěpánkou Myškovou, který měl v květnu pozitivní nález po druhém místě v proutěnkách ve francouzském Wissembourgu. Druhým trenérem se stejným problémem ve Francii byl Zdeno Koplík a hvězda jeho stáje Subway Dancer, jenž byl pozitivně testován po druhém místě v Gr. 3 Prix Gontaut – Biron Hong Kong Jockey Club v polovině srpna na závodišti v Deauville. A konečně třetím byl Orssio z lotu trenéra Jaroslava Drlíka, který neprošel testem po svém triumfu ve dvojkovém Říjnovém handicapu předposlední dostihový den na závodišti v Praze Velké Chuchli. Pozitivní nález zakázané látky morfin měl ve všech třech případech za následek diskvalifikaci koní z doběhu dostihu, avšak ve všech těchto případech dotčení trenéři v souladu s příslušnými ustanoveními (Čl. 6A) Mezinárodní dohody o chovu, dostizích a sázkách dokázali disciplinárním orgánům, ať již u nás či Francii, prokázat, že učinili veškerá přiměřená opatření, aby zabránili vystavení koní působení zakázaných látek a nebyli proto potrestáni.

Ve výše uvedených případech se jednalo se o stejnou situaci jako v případě vítěze Velké pardubické 2015 Nikase. A právě Nikasův trenér Stanislav Popelka se do centra pozornosti Pořádkové komise dostal opět poté, co jím připravovaný valach Vicody měl po třetím místě v poslední kvalifikaci na loňský ročník Velké pardubické ve svém vzorku více zakázané látky testosteronu, než povolují pravidla. Trenér Popelka využil svého práva a požádal o analýzu tzv. vzorku B ve francouzské laboratoři GIE Laboratoire des Courses Hippiques ve Verrières le Buisson, odkud však na Jockey Club dorazila informace, že vzorek nemohl být analyzován, neboť byl hemolizován. Pořádková komise JC ČR případ projednala a vzhledem ke skutečnosti, že analýza tzv. vzorku B nepotvrdila přítomnost zakázané látky, v souladu s příslušnou legislativou trenéra Popelku osvobodila.


16. ledna 2019

Mgr. Otakar Nový
Předseda PK JC ČR
vloženo: 17.01.2019
Vychází Věstník ČT 1/2019
V sekci „Věstník“ na webové stránce www.dostihyjc.cz je uveřejněn Věstník ČT č. 1/2019. Mimo jiné v něm najdete metodiku Řádu plemenné knihy pro rok 2019, kompletní přehled antidopingových kontrol koní v roce 2018, nabídku tiskovin vydaných JC ČR a další informace.

INFORMACE O PŘEDPLATNÉM VĚSTNÍKU ČT

Ročník 2019 Věstníku ČT bude opět, stejně jako ročník 2018, zveřejňován v plném rozsahu na oficiálních webových stránkách Jockey Clubu ČR ve formátu PDF.

Pro ročník 2019 bude stále zachována i jeho tištěná verze v plném rozsahu (cca 24 - 25 čísel za rok. Cena: 1450 Kč + 10% DPH.

Žádáme proto předplatitele, aby objednávky tištěného Věstníku ČT 2019 zaslali nejpozději do 10. února 2019 na adresu Jockey Clubu ČR poštou nebo e-mailem: dragounova@dostihy.cz
vloženo: 16.01.2019
Nové formuláře žádostí o licence, Příkazní smlouva a GDPR
Upozorňujeme všechny žadatele o vydání nebo obnovení licence tj. majitele, trenéry a jezdce, že pro letošní rok je nutné použít nové formuláře, které najdete v sekci Dokumenty – Formuláře. Na těchto nových formulářích je nutné VYPLNIT VŠECHNY POŽADOVANÉ ÚDAJE. Nestačí např. uvést pouze jméno a napsat poznámku „údaje stejné jako v předchozím roce“. Pokud na žádosti nebudou všechny potřebné údaje uvedeny, nebude žádosti vyhověno.

Součástí žádosti o licenci jsou rovněž PŘÍKAZNÍ SMLOUVA o vedení účtu v Zúčtovacím centru JC ČR a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR), které bylo nutné sladit s platnou legislativou ČR. Na tomto dokumentu je třeba VYPLNIT na 1. stránce JMÉNO (NÁZEV) účastníka dostihového provozu (žadatele o licenci) a DOKUMENT PODEPSAT
– jednou na 4. straně Příkazní smlouvy (všichni) a podruhé na 2. straně dokumentu Souhlas se zpracováním osobních údajů (pouze fyzické osoby). ORIGINÁL tohoto vlastnoručně podepsaného dokumentu je NUTNÉ ZASLAT ZÁROVEŇ SE ŽÁDOSTÍ O LICENCI na adresu Jockey Clubu ČR. Bez něj nebude moci být licence vydána. Tato smlouva má platnost na dobu neurčitou, v následujících letech ji tedy nebude nutné vždy znovu podepisovat.

V případě dotazů kontaktujte, prosím, pracovnice JC ČR – Ing. Evu Chaloupkovou (licence majitele) a Markétu Pínovou (licence trenéra a jezdce).
Žádáme všechny žadatele o licenci pro rok 2019, aby tuto metodiku důsledně dodrželi a děkujeme za Vaší spolupráci.
vloženo: 10.01.2019