home page
Zprávy z turfu
 
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

«« předchozí strana 3 / 64 další »»
ÚČAST V DOSTIZÍCH NEREGISTROVANÝCH KONÍ
Důrazně připomínáme ustanovení §§ 213 a 216 písm. a) DŘ, která stanoví, že se dostihový kůň nesmí zúčastnit cvalových dostihů, které jsou v rozporu s Dostihovým řádem a jejichž propozice nebyly schváleny Jockey Clubem ČR a zveřejněny ve Věstníku ČR. Z těchto ustanovení vyplývá, že pokud se kůň zúčastní dostihu neregistrovaných koní, nemůže být ani v budoucnu registrován jako dostihový. Koně účastnící se na různých závodištích v ČR dostihů neregistrovaných koní budou sledováni a kontrolováni (kontrola průkazů koní a kontrola čipů). Pokud se bude jednat o koně plemene anglický plnokrevník, případně o koně A 1/2, budou jako účastníci těchto dostihů, evidováni Jockey Clubem ČR a nebude možné je jako dostihové už nikdy později registrovat. V případě, že by se takového dostihu zúčastnil kůň již aktuálně Jockey Clubem ČR, případě zahraniční dostihovou autoritou, jako dostihový registrovaný, jednalo by se o závažné porušení Dostihového řádu a bylo by to řešeno disciplinárními orgány JC ČR jako přestupek (§ 409 písm. f) DŘ). Zároveň, jak je uvedeno výše, by se takový kůň nemohl nadále zúčastňovat dostihů dle Dostihového řádu.
vloženo: 22.03.2018
Bonus Lysá n.Labem 2.4.2018
Informujeme majitele a trenéry, že v dostihu 060102
byl přidán bonus od sponzora dostihu:
Bonus od sponzora:100.000 Kč (50000-23000-15000-7000-5000) pro majitele pěti nejlépe umístěných koní
vloženo: 19.03.2018
Cheltenham Festival 2018
Na dostihových stránkách dostihy.cz jsme pro Vás připravili každodenní zpravodajství z Cheltenhamu. Budete si moci přečíst souhrnné zpravodajství z prvního dne - Champion Day, druhého dne - Ladies Day, třetího dne - St. Patrick's Thursday a posledního dne - Gold Cup Day.
vloženo: 14.03.2018
DOSTIHOVÝ ŘÁD 2018
V sekci DOKUMENTY - Dostihový provoz naleznete ke stažení:
Dostihový řád platný pro rok 2018 a pro Vaši lepší orientaci Dostihový řád platný pro rok 2018 s červeně označenými změnami.
vloženo: 10.03.2018
Věstník č. 4 a č. 5
V sekci DOKUMENTY - Věstník naleznete ke stažení Věstník č. 4, kde upozorňujeme zejména na Změny dostihového řádu platné pro rok 2018 a Doplňující ustanovení 2018.
Věstník č. 5 - Rovinové a překážkové propozice na první polovinu sezóny 2018.
vloženo: 06.03.2018
Zápis z jednání Rady JC ČR ze dne 23. 2. 2018
V sekci DOKUMENTY - Zápisy z Rady je uveřejněný Zápis z jednání Rady JC ČR ze dne 23. 2. 2018 včetně přílohy I – Dostihový řád – Změny 2018.
vloženo: 06.03.2018
Veterinární podmínky pro konání svodu koní platné pro rok 2018
V sekci DOKUMENTY - Dostihový provoz můžete najít ke stažení Veterinární podmínky pro konání svodu koní platné pro rok 2018.
Upozorňujeme, že v průkazu koně musí být uvedeno:
a) kůň byl vakcinován proti influenze koní (chřipce koní) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě. Poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu,

b) kůň starší 12 měsíců byl laboratorně vyšetřen na infekční anemii koní s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 12 měsíců.
vloženo: 04.03.2018
Školení a zkoušky pro začínající amatérské jezdce 16. 3. 2018
Spolek českých amatérských dostihových jezdců (SČADJ) ve spolupráci s Jockey Clubem ČR pořádá školení a zkoušky pro začínající amatérské dostihové jezdce. Podmínkou pro účast na zkoušce je velmi dobrá znalost Dostihového řádu (test a pohovor). Školení a zkoušky proběhnou dne 16. 3. 2018 od 13:30 hod. v prostorách JC ČR ve 3. patře tribuny závodiště v Praze - Velké Chuchli.
Svoje závazné přihlášky s uvedením kontaktních údajů (jméno, adresa, telefon) a případné dotazy zasílejte na scadj@email.cz
vloženo: 26.02.2018
Rovinové a překážkové propozice
Na včerejším jednání Rady JC ČR (23. 2.) byly schválené mimo jiných dokumentů i rovinové a překážkové propozice na první polovinu sezóny - viz sekce TERMÍNY, PROPOZICE. Nutno podotknout, že byly schválené po dlouhé době bez jediných úprav přímo na jednání Rady. Zaslouží velké poděkování nejen pořadatelé, ale i rovinová a překážková komise za přípravu a koordinaci. S dalšími schválenými materiály Vás budeme postupně seznamovat včetně čísla Věstníku, kde tyto materiály budou postupně uveřejňovány.
vloženo: 24.02.2018
Příprava sezóny 2018
V současné době probíhají přípravy na sezónu 2018. Dne 23. 2. 2018 se uskuteční jednání Rady JC ČR, kde budou schváleny důležité dokumenty pro sezónu 2018. Sledujete naše webové stránky, kde se dozvíte veškeré novinky a změny, které se budou týkat nově schválených propozic na první polovinu sezóny, změn Dostihového řádu, změn Doplňujících ustanovení, aj. V případě jakýchkoliv dotazů k sezóně 2018 nás, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese dostihy@dostihy.cz.
vloženo: 21.02.2018