home page
Zprávy z turfu
 
 


Termíny
  Racedays
Přihlášky
  Entries
Startky
  Declaration
Výsledky
  Results
Statistiky
  Statistics
Zprávy
  News
Legislativa Aviza
zahr. startů
Kontakty
  Contacts
Dokumenty
  Documents
Zákl. údaje
  Basic fig.

«« předchozí strana 2 / 95 další »»
Informace o přípravách dostihové sezóny 2021
Kvůli současné situaci způsobené pandemií Covid-19 se první dostihový den sezóny 2021 bohužel neuskuteční v plánovaném termínu 5. 4. 2021. Aktuálně pracujeme s variantou, že dostihová sezóna bude zahájena 18. 4. 2021 v Mostě. O konkrétních termínech dostihových dnů vás budeme informovat na základě výsledků jednání s orgány státní správy, s nimiž komunikujeme o podobě podmínek, za kterých bude možné dostihy uspořádat.
vloženo: 18.03.2021
POVINNÉ - Veterinární podmínky pro konání svodu koní
Věnujte pozornost aktuálnímu nařízení Státní veterinární správy: Veterinární podmínky pro konání svodu koní platné pro rok 2021 (naleznete v sekci DOKUMENTY - DOSTIHOVÝ PROVOZ).

Obsahem je:

1. Označení a evidence koní
2. Povinná vakcinace a vyšetření
3. Veterinární přejímka
4. Svodu se nesmí zúčastnit koně, kteří neprošli veterinární přejímkou.
vloženo: 15.03.2021
Odešel dobrý obětavý člověk
MVDr. Vladimír Šimoník zemřel náhle dne 11. března 2021 ve věku 60 let.
Zůstává po něm velké, prázdné místo. Kromě toho, že MVDr. Šimoník byl „koňským“ terénním veterinářem, jako dlouholetý člen antidopinkové komise Jockey Clubu se aktivně podílel na boji proti dopinku u dostihových koní. Několik roků měl licenci trenéra dostihových koní, on sám jezdil parkury i soutěže všestrannosti. Často býval veterinářem při dostizích i skokových soutěžích.
Všude tam budete pane doktore chybět!
Rozloučení bude ve smuteční obřadní síni v Benešově Na Karlově 18. března 2021 v 11 hod.
Jockey Club vyslovuje upřímnou soustrast pozůstalé rodině
vloženo: 12.03.2021
Slovensko - propozice klasických dostihů a mítinku Turf-Gala
V sekci DOKUMENTY – DOSTIHOVÝ PROVOZ naleznete propozice nejvýznamnějších dostihů na Slovensku - tedy klasických dostihů a mítinku Turf-Gala. Uzávěrka přihlášek klasických dostihů je ve čtvrtek 18. 3. 2021, uzávěrka přihlášek na mítink Turf-Gala je ve čtvrtek 25. 3. 2021.
vloženo: 08.03.2021
Informace Státní veterinární správy
Státní veterinární správa dle informací z 5.3.2021 požaduje nově vakcinaci proti nemoci rhinopneumonie, jež vyvolává herpesvirus EHV-1. Dle sdělení SVS je vakcinace při jakémkoliv svodu koní nyní povinná. Jockey Club ČR žádá všechny majitele koní, aby se touto problematikou neprodleně zabývali. Koně bez vakcinace proti EHV-1 nebudou při přejímkách koní akceptováni!
Tisková zpráva SVS
vloženo: 07.03.2021
Propozice mezinárodních dostihů v Polsku
V sekci DOKUMENTY – DOSTIHOVÝ PROVOZ naleznete propozice mezinárodních dostihů, které se v sezóně 2021 uskuteční na polských závodištích ve Varšavě a Wroclawi.
vloženo: 04.03.2021
Informace o přípravách dostihové sezóny 2021
Současná situace způsobená pandemií Covid-19 s největší pravděpodobností ovlivní začátek dostihové sezóny 2021. Aktuálně proto pracujeme na přípravě prvních měsíců dostihové sezóny včetně možných scénářů omezeného počtu dostihů na období od dubna do června 2021. Dále dokončujeme několik jednání s partnery Jockey Clubu ČR, Českou televizí a dodavatelem streamů pro celou sezónu 2021.
vloženo: 03.03.2021
Asistent trenéra – zkouška z Dostihového řádu
Upozorňujeme trenéry z povolání, že osoba uvedená v seznamu jejich personálního obsazení jako asistent trenéra musí složit zkoušku z Dostihového řádu – viz aktuální znění § 132 DŘ, které je účinné od r. 2020. Zkoušku jsou povinni absolvovat všichni asistenti trenérů, kteří sami aktuálně nejsou nebo v posledních 3 letech (tj. od r. 2019 včetně) nebyli držiteli licence trenéra nebo jezdce. Pokud osoba uvedená v personálním obsazení trenéra jako jeho asistent tuto podmínku nesplní, nebude v této funkci registrována. Činnosti asistenta trenéra vyplývají ze znění výše uvedeného ustanovení Dostihového řádu a osoba, která není jako asistent trenéra v seznamu personálního obsazení trenéra uvedena a Jockey Clubem ČR registrována, případně má uvedenu jinou funkci (např. pracovní jezdec, ošetřovatel, stájník, obročník apod.), nemůže činnosti asistenta vykonávat.
vloženo: 23.02.2021
Chovatelská ročenka 2020 nově v archivu
Chovatelská ročenka bude od letošního roku vycházet pouze v elektronické podobě a můžete si jí stáhnout v nově založeném Archivu, který naleznete v sekci Dokumenty. Tamtéž naleznete i starší vydání, archiv bude průběžně doplňován o další tiskoviny.
vloženo: 17.02.2021
Personální změna na pozici generálního sekretáře JC ČR
Po vzájemné dohodě ukončuje ke dni 15. 2. 2021 svoje působení ve funkci generálního sekretáře Jockey Clubu ČR Ing. Sandra Dangová. Prezident Jockey Clubu ČR, arm.gen. v.v. Ing. Josef Bečvář, děkuje paní Dangové za její efektivní působení a naplňování této funkce ve složitém období dokončení dostihové sezony roku 2020, ovlivněné zejména dopady epidemiologických opatření v ČR i prostředí dostihového sportu.

Pro další období byl po hlasování Rady Jockey Clubu ČR do této pozice zvolen s platností od 15. 2. 2021 Martin Pecka.

Martin Pecka mimo jiné působil v letech 2004 – 2017 ve funkci jednatele a ředitele areálu Equitana Hotel Resort, který je známý svojí aktivní činností v jezdeckém sportu. Od roku 2018 do konce roku 2020 působil jako ředitel dostihového závodiště v Praze – Velké Chuchli, které dnes nese název Chuchle Arena Praha. Jeho dosavadní praxe zahrnuje dále také působení v různých organizacích a jejich složkách, jako například Česká jezdecká federace nebo Asociace Český skokový pohár, zastupoval chuchelské závodiště v Radě Jockey Clubu ČR a několik měsíců v druhé polovině roku 2020 byl členem Prezídia Jockey Clubu ČR.

Prvořadým úkolem Martina Pecky bude spolupráce na přípravě a realizaci dostihové sezony 2021 a rozvoj činností sekretariátu Jockey Clubu ČR.
vloženo: 12.02.2021