home page
Zprávy z turfu
 
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

«« předchozí strana 2 / 87 další »»
Školení a zkoušky pro začínající amatérské jezdce – nový termín 27. 7. 2020
Spolek českých amatérských dostihových jezdců (SČADJ) ve spolupráci s Jockey Clubem ČR pořádá školení a zkoušky pro začínající amatérské dostihové jezdce. Podmínkou pro účast na zkoušce je velmi dobrá znalost Dostihového řádu (test a pohovor). Školení a zkoušky proběhnou v pondělí dne 27. 7. 2020 od 10:30 hod. na tribuně závodiště v Praze - Velké Chuchli, o přesném místě konání budou přihlášení účastníci informováni. Poplatek za školení a zkoušku činí 500,- Kč, úhrada je možná pouze v hotovosti na místě.
Svoje závazné přihlášky s uvedením kontaktních údajů (jméno, adresa, telefon, e-mail) a případné dotazy zasílejte nejpozději do 20. 7. 2020 na scadj@email.cz, nebo kontaktujte telefonicky pana Jindřicha Fabrise: tel. 736235395.
vloženo: 01.07.2020
Organizační podmínky na dostihový den 4. 7. v Pardubicích
Dne 4. července 2020 bude vjezd do areálu pardubického závodiště umožněn pouze zadní branou, a to na základě guest listu, nebo po prokázání se platnou licencí. Ostatní, kteří tyto podmínky nesplní, uhradí základní vstupné.

Pořadatel dostihů v Pardubicích prosí trenéry o nahlášení jmen účastníků dostihů do čtvrtka 2. července 2020 na email kernova@zavodistepardubice.cz.
vloženo: 30.06.2020
Vyjádření Jockey Clubu ČR k události ve Slušovicích dne 27. 6. 2020
Jockey Club České republiky vyjadřuje své politování nad nešťastnou událostí, k níž došlo při dostihovém dni 27. 6. 2020 ve Slušovicích. Přímo při dostizích museli být utraceni tři koně, dva v rovinovém dostihu a jeden kůň v překážkovém dostihu. Jedná se o incident, který je velice nepříjemný pro všechny zúčastněné, v první řadě pro majitele koní a také pro přítomné diváky a veřejnost, která okolnosti tohoto případu sledovala v médiích.

Připravenost každého pořadatele před zahájením dostihové sezóny je vždy podrobena kontrole inspektora, který sepisuje ZÁPIS O UZNÁNÍ A KATEGORIZACI ROVINOVÉ A PŘEKÁŽKOVÉ DRÁHY, jenž je zveřejněn na webových stránkách Jockey Clubu ČR. Během sezóny jsou pak jednotlivé dostihové dráhy kontrolovány lokálními inspektory. Kontrolují mimo jiné i technické zabezpečení pro nakládání se zraněnými, resp. fatálně zraněnými koňmi. V praxi to znamená, že se prověřuje, zda jsou k dispozici všechny nezbytné pomůcky pro zacházení s fatálně zraněnými koňmi a zda je zajištěn jejich neprodlený odvoz v souladu s welfare koní. Dle inspektora, který dostihovou dráhu ve Slušovicích přebíral dne 25. 6. 2020, a dle dostihové komise, v jejímž čele působil Ing. Jan Vaňourek, nemáme žádné informace, že by dráha nebyla způsobilá pro dostihový den 27. 6. 2020.

I když pořadatelé dostihů udělají všechno pro to, aby závodní dráha byla perfektně připravená, nikdy nelze zcela zaručit, že všichni startující koně dostih ve zdraví dokončí. Hlavním cílem Jockey Clubu ČR a pořadatele musí být v první řadě zajištění bezpečnosti jezdců a koní, jejichž nezbytnou podmínkou je důkladné dodržování všech kontrolních mechanismů.

Jockey Club ČR se oficiálně distancuje od výroků pořadatele dostihů ve Slušovicích Mgr. Karlacha zveřejněných v médiích a na webových stránkách Dostihy Slušovice. Tvrzení, že četná zranění koní mohou být způsobena nevhodným tréninkem, jehož vlivem jsou koně náchylní k únavovým zlomeninám, jsou v souvislosti s touto událostí zavádějící a dezinformační. A to nejen z toho důvodu, že letos do 27. 6. proběhlo již sedm dostihových dní, během nichž k žádným podobným událostem nedošlo.

Jockey Club ČR nyní podnikne kroky, aby k podobným politováníhodným událostem nedocházelo, a zároveň podá podnět Pořádkové komisi JC ČR, aby prošetřila, zda při dostihovém dni 27. 6. 2020 byly dodrženy všechny povinnosti vyplývající z Dostihového řádu.


Ing. Josef Bečvář
prezident Jockey Clubu ČR
vloženo: 29.06.2020
Oznámení AČTJ - použití zaváděcí deky
Asociace českých trenérů a jezdců má k dispozici zaváděcí deku pro oblast Čech. V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte Ing. Olivu Horovou (mobil: 722 953 735, email: ohorova@dostihovaskola.cz). Použití zaváděcí deky je nutné nahlásit minimálně tři dny před konáním daného dostihu.
vloženo: 29.06.2020
Termínová listina a propozice
V sekci DOKUMENTY – DOSTIHOVÝ PROVOZ naleznete trojici dokumentů, které dne 18. června 2020 schválilo Prezidium Jockey Clubu ČR. Jedná se o termínovou listinu na celou sezónu 2020, propozice dostihů na období od 18. července do 6. září a propozice dostihů s dlouhodobými přihláškami, které se uskuteční po 6. září (Cena zimní královny, Velká cena Prahy, Velká cena českého turfu, Cena zimního favotita).
vloženo: 19.06.2020
Změny hygienických opatření
Vzhledem k aktuálnímu stavu rozvolňování omezujících opatření proti šíření koronaviru Covid-19 přijímaných vládou ČR, které v současné době již nevyžadují speciální regulaci ve vztahu k platné dostihové legislativě (Dostihový řád atp.), Jockey Club ČR již pro nadcházející dostihové dny nebude vydávat soubor obecně platných hygienických opatření. Zajištění příslušných, aktuálně platných, opatření je v zcela v kompetenci pořadatelů jednotlivých dostihových dni. Tato opatření budou ve spolupráci s pořadateli zveřejňována na stránkách Jockey Clubu ČR vždy v týdnu před příslušným dostihovým dnem.

Soubor hygienických opatření pro dostihový den 20. 6. v Pardubicích naleznete v sekci DOKUMENTY – DOSTIHOVÝ PROVOZ. Dostihový den 21. 6. v Praze – Velké Chuchli bude probíhat bez zvláštních opatření, budou tedy prodávány vstupenky a vstup bude umožněn také na základě Jockey Clubem ČR vydaných průkazek.
vloženo: 17.06.2020
Termíny a propozice na další průběh sezóny
Na začátku příštího týdne bude Prezidiu JC ČR předložen ke schválení návrh termínové listiny do konce sezóny a návrh propozic do derby dne, který se uskuteční 6. září.
vloženo: 12.06.2020
Hygienické pokyny pro dostihový den 12. 6. v Mostě
V sekci DOKUMENTY – DOSTIHOVÝ PROVOZ naleznete Hygienické pokyny pro dostihový den 12. 6. v Mostě.
vloženo: 12.06.2020
Změny souboru hygienických opatření, hlášení osob přítomných na závodišti a čestné prohlášení Covid-19
Upozorňujeme, že na základě Vládou ČR schválených pravidel rozvolňování mimořádných opatření Prezidium JC ČR schválilo dne 9. 6. 2020 upravený Soubor hygienických opatření, který je platný už pro dostihový den 12. 5. 2020 v Mostě. Aktuálně platný Soubor hygienických opatření vydaných Jockey Clubem ČR naleznete v sekci DOKUMENTY – DOSTIHOVÝ PROVOZ. Hlavní změnou je, že na jednu zúčastněnou stáj je možná přítomnost dvou osob.

Každopádně nadále zůstává platná dvojice formulářů. V sekci DOKUMENTY – FORMULÁŘE naleznete formulář s názvem Seznam osob přítomných na závodišti. Trenéry, jejichž svěřenci startují dne 12. 6. 2020 v Mostě, žádáme o zaslání vyplněného formuláře do středy 10. 6. 2020 do 12:00 na emailové adresy chaloupkova@dostihy.cz a fabris@dostihy.cz.

V sekci DOKUMENTY – FORMULÁŘE naleznete čestné prohlášení, kterým osoba přítomná na dostihovém dni prohlašuje, že vědomě nepřišla do styku s nemocí Covid-19 a nevykazuje příznaky nemoci Covid-19. Do odvolání platí, že toto čestné prohlášení musí odevzdat každá osoba při vstupu na závodiště.
vloženo: 09.06.2020
Hygienické pokyny pro dostihový den 6. 6. v Praze
V sekci DOKUMENTY – DOSTIHOVÝ PROVOZ naleznete Hygienické pokyny pro dostihový den 6. 6. v Praze. Rovněž upozorňujeme, že 6. 6. bude železniční přejezd v Praze - Velké Chuchli uzavřen pro silniční i pěší provoz.
vloženo: 05.06.2020