home page
Zprávy z turfu
 
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

«« předchozí strana 2 / 84 další »»
Termíny a propozice prvních osmi dostihových dnů, termíny klasických dostihů
Dnes, tj. 4. května, Prezidium Jockey Clubu ČR schválilo termíny prvních osmi dostihových dnů letošní sezóny, které se uskuteční od pondělí 18. května do pátku 3. července. Tyto termíny byly schváleny včetně propozic. Prezidium Jockey Clubu ČR schválilo také změny termínů všech klasických dostihů.

Schválené dokumenty jsou ke stažení v sekci DOKUMENTY - DOSTIHOVÝ PROVOZ. Více informací naleznete také ve článku na webu dostihy.cz: https://www.dostihy.cz/odborne/terminy-a-propozice-prvnich-osmi-dostihovych-dnu/
vloženo: 04.05.2020
Informace Jockey Clubu ČR k zahájení dostihové sezóny
Vláda ČR schválila pravidla rozvolňování mimořádných opatření od 11. května, mezi které patří konání dostihů s maximálním počtem 100 účastníků (zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-pravidla-rozvolnovani-mimoradnych-opatreni-od-11--kvetna--nouzovy-stav-plati-do-17--kvetna-181302).

Na základě těchto informací oznamujeme, že dostihová sezóna bude zahájena v pondělí 18. května v Mostě, kde bude hlavním dostihem Memoriál Rudolfa Deyla. Vzhledem k maximálnímu povolenému počtu účastníků bude sezóna zahájena bez přítomnosti diváků a majitelů. Podrobné informace o hygienických opatřeních budou zveřejněny v pondělních odpoledních hodinách. Současně zveřejníme také termíny prvních osmi dostihových dnů včetně propozic.

Tisková zpráva Jockey Clubu ČR
vloženo: 01.05.2020
Zákaz startů zahraničních koní v Německu nejméně do 22. května 2020
Dnes, tj. 29. 4., jsme dostali oficiální zprávu od pana Rüdigera Schmannse, zástupce německé dostihové autority, že koně trénovaní zahraniční autoritou se nesmí nejméně do 22. května účastnit dostihů v Německu z důvodu hygienických opatření proti šíření nákazy koronavirem.
vloženo: 29.04.2020
Dostihový řád a Doplňující ustanovení pro rok 2020
V sekci DOKUMENTY – DOSTIHOVÝ PROVOZ naleznete ke stažení schválený Dostihový řád s červeně označenými změnami, dále Doplňující ustanovení včetně přílohy číslo 1 – schválené pomůcky na koně. Uvedené dokumenty jsou platné pro rok 2020.

Na webové stránce dostihy.cz si můžete přečíst popsané změny platné pro letošní rok týkající se Dostihového řádu a Doplňujícího ustanovení. Odkaz na článek: https://www.dostihy.cz/odborne/zmeny-v-dostihove-legislative-pro-rok-2020/
vloženo: 28.04.2020
Vyjádření prezidenta Jockey Clubu ČR k současné situaci
Na webových stránkách dostihy.cz bylo zveřejněno Vyjádření prezidenta Jockey Clubu ČR k současné situaci. O dalších informacích k situaci „nákaza versus dostihová sezóna“ vás budeme neprodleně informovat v okamžiku aktuálních změn.
vloženo: 23.04.2020
Pozor !
Dostihový den 02.05.2020 se nekoná, v termínové listině však není možné ho zrušit, jelikož jsou na JCK přihlášené klisny (přihlášky zůstávají v platnosti)a dosud není znám náhradní
termín.
vloženo: 17.04.2020
Informace pro jezdce a trenéry - žádost o poskytnutí kompenzace pro OSVČ
Vzhledem k nouzovému stavu, výraznému omezení pohybu osob a zrušení veškerých akcích se vláda ČR rozhodla pro kompenzační bonus pro OSVČ, což většina jezdců i trenérů je. Proto jsme na stránkách AČTJ (www.actj.cz) zveřejnili zákon 159/2020 o kompenzačním bonusu 25 000 Kč a současně jsme uveřejnili i link ke stažení žádosti (http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr_info/aktualita.faces?zaznam=145) - Žádost o bonus pro OSVČ.

Ing. Oliva Horová
předsedkyně AČTJ
vloženo: 17.04.2020
Kdy plánují začátek zahraniční sousedé?
Na webových stránkách dostihy.cz byl zveřejněn článek s názvem Kdy plánují začátek zahraniční sousedé? O dalších informacích k situaci „nákaza versus dostihová sezóna“ vás budeme neprodleně informovat v okamžiku aktuálních změn.
vloženo: 16.04.2020
Je duben měsícem, který rozhodne o začátku sezóny?
Na webových stránkách dostihy.cz byl zveřejněn článek s názvem Je duben měsícem, který rozhodne o začátku sezóny? Další informaci ohledně "nákaza versus sezóna" zveřejníme 15. dubna 2020 (středa). Přejeme všem, ať se drží a pevné zdraví pro nás všechny.
vloženo: 09.04.2020
Informace o situaci pořadatelů dostihů ve Slušovicích a v Brně
Jak probíhá příprava dostihové sezóny ve Slušovicích, popsal předseda spolku Dostihy Slušovice, z.s. Mgr. Zdeněk Karlach:

Současná situace postrádá ten pomyslný archimédovský pevný bod, od něhož by se dal příští vývoj odhadnout. Zatím se věnujeme běžné technické přípravě, jako například opravě překážek, válcování, provzdušňování a dosévání trávníku, hnojení, a budeme spouštět závlahy, které jistě budou potřebovat opravy. Místní stáje připravují své koně na novém all-weater povrchu, který byl položen na pískový ovál. Tato hmota byla pořízena a položena díky majiteli stáje Březová Ing. Dragovi a přispěním města Slušovice.

Vzhledem k virové situaci jistě odpadne první dostihový den 9. května a otazník visí i nad druhým termínem 30. května. Třetí plánovaný termín 27. června by snad již mohl proběhnout v běžném režimu. V žádném případě nechceme, a ani nemůžeme pořádat dostihy bez účasti diváků. Brání tomu nejen ekonomické hledisko, ale i technické, protože areál není oplocen a nelze proto vyloučit přítomnost nepovolaných osob. Znamenalo by to nulový příjem ze vstupného, pravděpodobně by ztráceli zájem i sponzoři a hrozily by možná i sankce pořadateli ve správním řízení.

Potěšitelné je, že zatím nemáme negativní zprávy od sponzorů a partnerů, že by nehodlali dodržet své přísliby a závazky. Snad se to nezmění k horšímu poté, co skončí mimořádná opatření, začne se rozbíhat ekonomika a naši sponzoři a partneři posoudí své možnosti. Pokud změny v termínové listině dovolí, chtěli bychom uspořádat všech pět dostihových dnů, byť ty zrušené v náhradních termínech a s případnou korekcí propozic, kterou by si změna termínů vyžádala.

V úvahu by, při obsazení dosud volných víkendů, mohly připadat i dny mimo soboty a neděle, protože omezené možnosti rekreace potenciálních návštěvníků dostihů mimo republiku a pravděpodobně i přeplněná domácí rekreační zařízení by snad diváky do hlediště našeho dostihového závodiště mohly nasměrovat.

Rovněž bychom, v případě dostatku finančních prostředků a v případě zájmu trenérů a majitelů, mohli využít ustanovení Dostihového řádu, který dovoluje v jednom dni uspořádat 10 dostihů, případně i více při dělených dostizích. Domníváme se, že ve „zhuštěné“ sezóně a téměř jisté nemožnosti startu našich koní v cizině by tato alternativa mohla připadat v úvahu. Na závadu, i když okrajovou, by snad mohlo být jen omezení startu zahraničních jezdců.

Věříme, že i přes tyto komplikace a tíživou situaci se podaří letošní sezónu zvládnout, byť v improvizovaném režimu.O situaci v Brně informoval pořadatel tamních dostihů pan Josef Vymazal:

Situace se sponzory není jednoduchá, ale pokud bude možné v červnu pořádat dostihy s diváky, tak počítáme s dostihovým dnem 13. června. Bez diváků dostihy pořádat nemůžeme, protože náš areál není možné zajistit. Uvažujeme o tom, že bychom zrušené první dostihy nahradili na podzim, ale uvidíme, jak se situace vyvine.
vloženo: 09.04.2020