home page
Zprávy z turfu
 
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

«« předchozí strana 2 / 61 další »»
Francie - výplata prize money
Dnes nám byla předána zpráva z France Galop ohledně výplaty prize money pro české majitele. France Galop od 1. 1. 2018 zpřísňuje pravidla pro vyplácení prize money. S podrobnějšími informacemi budete seznámeni začátkem ledna 2018. Prosíme české majitele, aby si požádali France Galop (kontakt, např. paní Pricsillu De Beauregard, e-mail: pdebeauregard@france-galop.com)o výplatu prize money přes Jokcey Clubu ČR do konce roku - tj. do 31. 12. 2017! Kontaktní osoba: Ing. Chaloupková, chaloupkova@dostihy.cz, 725 934 321.
vloženo: 19.12.2017
Tisková zpráva Jockey Clubu ČR
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR ve věci pozitivního dopingového nálezu koně Lagaro

Pořádková komise Jockey Clubu ČR udělila trenéru Ludvíku Harisovi sankci odnětí trenérské licence na dobu deseti měsíců (§ 427 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ, kterého se dopustil porušením povinností stanovených ustanoveními §§ 1, 293 DŘ, tj. z důvodu přítomnosti zakázané látky v těle koně Lagaro zapsaném na jeho tréninkové listině a dále mu na základě ustanovení § 299 DŘ uložila povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku, odebraného dne 19. července 2017 v tréninkovém středisku Krabčice.

Při analýze vzorku náhodně vybraného koně Lagaro odebraného v rámci antidopingové kontroly při kontrole na trenérském úseku Ludvíka Harise v tréninkovém středisku Krabčice dne 19. července 2017 byla zjištěna přítomnost zakázané látky kyseliny ritalinové, jež je metabolitem metylfenidátu. Trenér Haris nedokázal Pořádkové komisi uspokojivým způsobem vysvětlit, jak se výše uvedená zakázaná látka do těla koně dostala. Jeho tvrzení, že látka byla koni podána cizí osobou při startu v Bratislavě dne 16. července 2017, Pořádková komise neakceptovala především s poukazem na rozpory v jeho výpovědi popisující chování koně před dostihem v Bratislavě. Popis Lagarova chování před dostihem navíc nekoresponduje s výpovědí jezdce a navíc neodpovídá chování koně, jemuž by měla být podána velmi vysoká dávka zakázané látky metylfenidátu. Vzhledem ke skutečnosti, že náhodná kontaminace se jeví krajně nepravděpodobnou, Pořádková komise rozhodla o udělení nepodmíněného trestu odnětí trenérské licence.

Kompletní text rozhodnutí Pořádkové komise včetně odůvodnění bude zveřejněn v nejbližším čísle Věstníku ČT, jehož vydání je plánováno na 19. prosince 2017. Rozhodnutí Pořádkové komise zatím není pravomocné, neboť trenér Haris má možnost do pěti dnů od zveřejnění ve Věstníku ČT se proti němu odvolat k Dostihovému soudu.
vloženo: 14.12.2017
Klasické dostihy 2018
Na jednání Rady dne 22. 12. 2017 se budou schvalovat propozice klasických dostihů, poté budou zveřejněny na našich webových stránkách. Uzávěrky přihlášek do všech klasických dostihů budou ve čtvrtek 11. 1. 2018.
Prosíme Vás, nezapomeňte tomu přizpůsobit Vaši včasnou registraci koní.
vloženo: 12.12.2017
Změna v úseku dostihového provozu sekretariátu JC ČR
Oznamujeme, že z důvodu odchodu do důchodu ukončila ke dni 30. listopadu 2017 pracovní poměr u Jockey Clubu ČR paní Ing. Kateřina Jandová. Její část agendy v úseku dostihového provozu převzal od 1. prosince 2017 pan Jaroslav Fabris – kontakt a náplň agendy viz záložka Kontakty. Paní Ing. Kateřině Jandové děkujeme za mnohaletou práci pro dostihový sport a přejeme vše dobré do dalších let.
vloženo: 06.12.2017
Uzávěrka ankety Kůň roku 2017 je již 10. 12. 2017
Připomínáme blížící se termín uzávěrky ankety Kůň roku 2017, který je již tuto neděli 10. 12. 2017. Anketní lístky byly rozeslány elektronicky dle klíče zveřejněného ve Věstníku ČT č. 21/2017. Žádáme proto hlasující, aby věnovali pozornost svojí e-mailové poště a zaslali svoje hlasy do ankety včas. Přijaty budou anketní lístky odeslané e-mailem nejpozději s datem 10. 12. 2017, nebo doručené JC ČR Českou poštou nejpozději v pondělí 11. 12. 2017.
vloženo: 05.12.2017
Zápis z jednání Rady JC ČR ze dne 17. 11. 2017
V sekci DOKUMENTY - Zápisy z Rady je uveřejněný Zápis z jednání Rady JC ČR ze dne 17. 11. 2017 včetně příloh dle zápisu. Dále je zveřejněný Zápis z jednání Valné hromady Asociace českých trenérů a jezdců ze dne 4. 11. 2017.
vloženo: 21.11.2017
Zápis z kontrol tréninkových středisek dne 31. 10. + 1. 11. 2017
V sekci DOKUMENTY - Dostihový provoz je zveřejněn Zápis z kontrol tréninkových středisek ze dne 31. 10. + 1. 11. 2017.
vloženo: 20.11.2017
Valné shromáždění České asociace steeplechase
Valné shromáždění České asociace steeplechase se uskuteční v sobotu dne 6. ledna 2018 na závodišti v Pardubicích. Všichni členové obdrží písemnou pozvánku.
Za výbor ČASCH: Soňa Froňková, kontakt: SFronkova@dostihovaskola.cz
web: http://casch.cz
vloženo: 15.11.2017
Výhry v Itálii
Upozornění pro majitele, kteří získali výhry v italských dostizích. Italská strana požaduje vyplnit formulář, který je ke stažení na našich stránkách v sekci DOKUMENTY - Formuláře pro cizince (název formuláře Výhry v Itálii) a spolu s kopií občasného průkazu zaslat na e-mailovou adresu pana Benedetta Pietrucciho:
pietrucci.meranogaloppo@gmail.com
V případě nejasností kontaktujte prosím Ing. Chaloupkovou: +420 725 934 321
vloženo: 13.11.2017
XXIII. Galavečer českého turfu v Prostějově
XXIII. Galavečer českého turfu se bude konat dne 13. ledna 2018 v Prostějově. O místě konání rozhodla Rada JC ČR dne 15. 9. 2017. Galavečer bude v příštích letech pořádán střídavě v Čechách a na Moravě.

Podrobné informace o XXIII. Galavečeru českého turfu naleznete na webových stránkách www.dostihyslusovice.cz, kde si také můžete objednat místenky.

Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Karlach, e-mail: galavecer@volny.cz
vloženo: 08.11.2017