home page
Zprávy z turfu
 
 


Termíny
  Racedays
Přihlášky
  Entries
Startky
  Declaration
Výsledky
  Results
Statistiky
  Statistics
Zprávy
  News
Legislativa Aviza
zahr. startů
Kontakty
  Contacts
Dokumenty
  Documents
Zákl. údaje
  Basic fig.

  strana 1 / 93 další »»
Asistent trenéra – zkouška z Dostihového řádu
Upozorňujeme trenéry z povolání, že osoba uvedená v seznamu jejich personálního obsazení jako asistent trenéra musí složit zkoušku z Dostihového řádu – viz aktuální znění § 132 DŘ, které je účinné od r. 2020. Zkoušku jsou povinni absolvovat všichni asistenti trenérů, kteří sami aktuálně nejsou nebo v posledních 3 letech (tj. od r. 2019 včetně) nebyli držiteli licence trenéra nebo jezdce. Pokud osoba uvedená v personálním obsazení trenéra jako jeho asistent tuto podmínku nesplní, nebude v této funkci registrována. Činnosti asistenta trenéra vyplývají ze znění výše uvedeného ustanovení Dostihového řádu a osoba, která není jako asistent trenéra v seznamu personálního obsazení trenéra uvedena a Jockey Clubem ČR registrována, případně má uvedenu jinou funkci (např. pracovní jezdec, ošetřovatel, stájník, obročník apod.), nemůže činnosti asistenta vykonávat.
vloženo: 23.02.2021
Chovatelská ročenka 2020 nově v archivu
Chovatelská ročenka bude od letošního roku vycházet pouze v elektronické podobě a můžete si jí stáhnout v nově založeném Archivu, který naleznete v sekci Dokumenty. Tamtéž naleznete i starší vydání, archiv bude průběžně doplňován o další tiskoviny.
vloženo: 17.02.2021
Personální změna na pozici generálního sekretáře JC ČR
Po vzájemné dohodě ukončuje ke dni 15. 2. 2021 svoje působení ve funkci generálního sekretáře Jockey Clubu ČR Ing. Sandra Dangová. Prezident Jockey Clubu ČR, arm.gen. v.v. Ing. Josef Bečvář, děkuje paní Dangové za její efektivní působení a naplňování této funkce ve složitém období dokončení dostihové sezony roku 2020, ovlivněné zejména dopady epidemiologických opatření v ČR i prostředí dostihového sportu.

Pro další období byl po hlasování Rady Jockey Clubu ČR do této pozice zvolen s platností od 15. 2. 2021 Martin Pecka.

Martin Pecka mimo jiné působil v letech 2004 – 2017 ve funkci jednatele a ředitele areálu Equitana Hotel Resort, který je známý svojí aktivní činností v jezdeckém sportu. Od roku 2018 do konce roku 2020 působil jako ředitel dostihového závodiště v Praze – Velké Chuchli, které dnes nese název Chuchle Arena Praha. Jeho dosavadní praxe zahrnuje dále také působení v různých organizacích a jejich složkách, jako například Česká jezdecká federace nebo Asociace Český skokový pohár, zastupoval chuchelské závodiště v Radě Jockey Clubu ČR a několik měsíců v druhé polovině roku 2020 byl členem Prezídia Jockey Clubu ČR.

Prvořadým úkolem Martina Pecky bude spolupráce na přípravě a realizaci dostihové sezony 2021 a rozvoj činností sekretariátu Jockey Clubu ČR.
vloženo: 12.02.2021
Věstník 2021
Věstník ČT bude letos vycházet pouze v pdf verzi a bude ke stažení na webových
stránkách Jockey Clubu ČR. V tištěné podobě bude k dispozici pouze Věstník s
propozicemi dostihů na sezónu 2021 v ceně 50,- Kč (+ poštovné).
vloženo: 10.02.2021
Oznámení pro jezdce
Jak bylo uvedeno ve Věstníku č. 2/2021, od 1. ledna 2021 jsou účinná upravená ustanovení ohledně používání ochranných přileb a vest. Podle § 308 DŘ musí přilba splňovat podmínky stanovené normami EN1384:2017, VG 101.040 2014-2012. Ochranná vesta podle § 309 musí splňovat standardy stanovené normou EN13158:2009 Level 2.
vloženo: 09.02.2021
Oznámení o vyplacení finančních odměn za jezdecké šampionáty 2020
Po dohodě se sponzory jezdeckých šampionátů 2020 byly v rámci Zúčtovacího centra JC ČR vyplaceny finanční odměny nejlepším třem jezdcům v kategoriích rovinový a překážkový šampionát, a nejlepším třem jezdkyním v Ladies´ Cupu. K dřívějšímu vyplacení finančních odměn došlo vzhledem k posunutí slavnostního vyhlášení na první dostihový den sezóny 2021.
Jockey Club České republiky tímto děkuje sponzorům Lázně Poděbrady a. s., iSport.cz, Jovan a Bflow Agency a.s.
vloženo: 02.02.2021
Uzávěrka ankety Kůň roku 2020 již v neděli 7. února
Připomínáme blížící se termín uzávěrky ankety Kůň roku 2020, která připadá již na tuto neděli, tj. 7. února 2021. Anketní lístky byly rozeslány elektronicky dle klíče zveřejněného ve Věstníku ČT č. 1/2021. Žádáme proto hlasující, aby věnovali pozornost svojí e-mailové poště a zaslali svoje hlasy do ankety včas. Přijaty budou anketní lístky odeslané e-mailem nejpozději s datem 7. 2. 2021, nebo doručené JC ČR Českou poštou nejpozději v pondělí 8. 2. 2021.
vloženo: 01.02.2021
Upozornění pro majitele
Upozorňujeme majitele, že před podáním přihlášky do klasického dostihu (uzávěrka přihlášek: čtvrtek 28. 1. 2021), nebo před podáním přihlášky do zahraničí, je potřeba mít vyřízenou registraci majitele, dostihové stáje a koně.
vloženo: 19.01.2021
Informace k vyplácení dotací z dotačního titulu 2.A.e.2.b.
Dne 10. 12. 2020 obdržel Jockey Club ČR finanční prostředky z dotačního programu 2.A. na předmět dotace 2.A.e.2.b. Podpora na zajištění kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti anglického plnokrevníka a klusáka za období 1. 4. 2020 - 30. 6. 2020. Tyto prostředky budou neprodleně převedeny na účty pořadatelů.

Podklady pro vyplacení dotace za III. i IV. kvartál podal Jockey Club ČR v řádném termínu. Nyní čekáme na dokončení administrativního procesu zpracování podkladů pro výplatu dotace ze strany SZIF.
vloženo: 11.12.2020
Jednotné řešení právních dotazů v souvislosti s COVID-19
Jockey Club ČR vstoupil do jednání se zástupci Hospodářské komory a Ministerstva průmyslu a obchodu v otázce řešení možných kompenzací za vzniklé finanční ztráty, které účastníci dostihového provozu utrpěli v souvislosti s nemožností pořádání všech plánovaných dostihových dní za rok 2020.

Závěr z těchto diskusí je následující:

- Pořadatelé, chovatelé, majitelé, trenéři a další účastníci dostihového provozu zasílají individuálně žádosti o finanční kompenzace z vládních dotačních programů na příslušné úřady (např. Covid Nájemné, kompenzační bonusy…).

- Jockey Club ČR vám poskytne pro účely doložení nároku potvrzenou původní termínovou listinu na rok 2020, která byla schválena dne 18. 10. 2019 na zasedání Rady JC ČR a dále upravenou termínovou listinu, která byla vydána na základě přijatých opatření v souvislosti s aktuálně platnými hygienickými podmínkami proti šíření pandemie COVID-19.

Na základě jednání s předsedou České unie sportu JUDr. Miroslavem Janstou je možné zasílat právní dotazy, které souvisejí s COVID-19, na adresu Generálního sekretáře JC ČR Ing. Sandry Dangové: dangova@dostihy.cz do 10. 12. 2020. Tyto dotazy budou za Jockey Club ČR poslány k zodpovězení České unii sportu a budou řešeny jejich právní kanceláří.
vloženo: 02.12.2020