home page
Zprávy z turfu
 
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

  strana 1 / 93 další »»
Jednotné řešení právních dotazů v souvislosti s COVID-19
Jockey Club ČR vstoupil do jednání se zástupci Hospodářské komory a Ministerstva průmyslu a obchodu v otázce řešení možných kompenzací za vzniklé finanční ztráty, které účastníci dostihového provozu utrpěli v souvislosti s nemožností pořádání všech plánovaných dostihových dní za rok 2020.

Závěr z těchto diskusí je následující:

- Pořadatelé, chovatelé, majitelé, trenéři a další účastníci dostihového provozu zasílají individuálně žádosti o finanční kompenzace z vládních dotačních programů na příslušné úřady (např. Covid Nájemné, kompenzační bonusy…).

- Jockey Club ČR vám poskytne pro účely doložení nároku potvrzenou původní termínovou listinu na rok 2020, která byla schválena dne 18. 10. 2019 na zasedání Rady JC ČR a dále upravenou termínovou listinu, která byla vydána na základě přijatých opatření v souvislosti s aktuálně platnými hygienickými podmínkami proti šíření pandemie COVID-19.

Na základě jednání s předsedou České unie sportu JUDr. Miroslavem Janstou je možné zasílat právní dotazy, které souvisejí s COVID-19, na adresu Generálního sekretáře JC ČR Ing. Sandry Dangové: dangova@dostihy.cz do 10. 12. 2020. Tyto dotazy budou za Jockey Club ČR poslány k zodpovězení České unii sportu a budou řešeny jejich právní kanceláří.
vloženo: 02.12.2020
Oznámení France Galop – zpřísněné podmínky pro jezdce
Vzhledem k vývoji šíření onemocnění Covid-19 francouzská dostihová autorita France Galop zpřísňuje podmínky pro jezdce.

V zájmu zachování jejich zdraví zavedla dvě nová opatření:

- Od pondělí 16. 11. 2020 musí jezdci vyplnit dotazník Covid-19 vydaný France Galop. Během každého dostihového dne musí před prvním dostihem, kterého se účastní, předat tento dotazník tajemníkovi nebo některému ze členů dostihové komise. Dotazník naleznete ve francouzštině v sekci DOSTIHY – FORMULÁŘE.

- Od středy 18. 11. 2020 se kromě dotazníku Covid-19 vyžaduje od jezdců předložení negativního výsledku RT-PCR testu nebo antigenního testu na Covid-19. Tento test nesmí být starší než 10 dní.

Výše uvedená nová opatření posilují stávající pravidla pro jezdce. Připomínáme, že stále je vyžadováno následující:

- Jezdci musí všude nosit obličejovou masku, tedy i v šatnách (jedinou výjimkou je průběh dostihu).
- V šatnách je nutné dodržovat minimální rozestupy 1,5 metru od dalších osob.
- Použití sauny je až do odvolání zakázáno.
vloženo: 24.11.2020
Personální změna Jockey Clubu ČR
Na základě korespondenčního hlasování Rady JC ČR ze dne 4. 11. 2020 byla Generálním sekretářem JC ČR jmenována Ing. Sandra Dangová (email: dangova@dostihy.cz, mobil: +420 602 377 650).
vloženo: 24.11.2020
Hygienické pokyny pro dostihový den 21. 11. v Praze
V sekci DOKUMENTY – DOSTIHOVÝ PROVOZ naleznete Hygienické pokyny pro dostihový den 21. 11. v Praze, které doplňují dříve vydané Hygienicko-protiepidemické podmínky pro konání hromadných akcí.

V sekci DOKUMENTY – FORMULÁŘE naleznete Čestné prohlášení Covid-19, kterým osoba přítomná na dostihovém dni prohlašuje, že vědomě nepřišla do styku s nemocí Covid-19 a nevykazuje příznaky nemoci Covid-19. Čestné prohlášení musí odevzdat každá osoba při vstupu na závodiště.
vloženo: 17.11.2020
Oznámení pro majitele
Vzhledem ke zrušení Ceny zimního favorita a snížení dotace St Legeru (oba dostihy byly vypsány s dlouhodobými přihláškami) se už nabrané přihlášky do těchto dostihů ruší a příslušné částky budou vráceny majitelům na jejich účty na Zúčtovacím centru JC ČR.
vloženo: 13.11.2020
Propozice a hygienické podmínky na dostihový den 21. 11. v Praze
V sekci DOKUMENTY – DOSTIHOVÝ PROVOZ naleznete propozice na dostihový den 21. 11. 2020 v Praze – Velké Chuchli. Ve stejné sekci rovněž naleznete závazné hygienicko – protiepidemické podmínky pro konání hromadných akcí, které budou doplněny konkrétními pokyny pro dostihový den. Všichni jezdci jsou povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT PCR před dostihem, které nesmí být v době zahájení dostihu starší než 48 hodin. Náklady na toto vyšetření budou všem jezdcům hrazeny Jockey Clubem ČR.
vloženo: 12.11.2020
Informace o dalším průběhu dostihové sezóny
Na základě stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR a pořadatele dostihů v Praze – Velké Chuchli se v sobotu 21. 11. 2020 uskuteční závěrečný dostihový den letošní sezóny, jehož vrcholem bude klasický St Leger. Propozice na tento dostihový den budou zveřejněny v dnešních odpoledních hodinách.
vloženo: 12.11.2020
Vyjádření prezidenta Jockey Clubu ČR
Konečné stanovisko k ukončení dostihové sezóny a případné organizaci jednoho dostihového dne v Praze – Velké Chuchli v příštím týdnu bude vydáno zítra, tj. 12. 11. 2020, do 14:00.
vloženo: 11.11.2020
Vyjádření OP HIPODROM k pořádání dostihového dne 17. 11. 2020 v Lysé nad Labem
Z důvodu nevyjádření se hlavní hygieničky ČR MUDr. Jarmily Rážové k žádosti Jockey Clubu ČR o pořádání zbývajících dostihových dnů, nebude uspořádán dostihový den v Lysé nad Labem 17. 11. 2020. Myslíme si, že navzdory snaze prezidenta Jockey Clubu ČR Ing. Josefa Bečváře, nebylo ze strany hlavní hygieničky ČR vyjádření úmyslně poskytnuto.
vloženo: 10.11.2020
Informace Jockey Clubu ČR k pokračování sezóny 2020
Na základě urgencí prezidenta Jockey Clubu ČR Ing. Josefa Bečváře jsme byli informováni, že stanovisko k žádosti o pořádání dostihů máme očekávat dnes, tj. 10. listopadu 2020.
vloženo: 10.11.2020