home page
Zprávy z turfu
 
 


Termíny
  Racedays
Přihlášky
  Entries
Startky
  Declaration
Výsledky
  Results
Statistiky
  Statistics
Zprávy
  News
Legislativa Aviza
zahr. startů
Kontakty
  Contacts
Dokumenty
  Documents
Zákl. údaje
  Basic fig.

  strana 1 / 98 další »»
Dostihový sport se spojil se sázkovou společností Tipsport
V pondělí byla podepsána smlouva o dlouhodobém partnerství mezi společností Tipsport a Jockey Clubem České republiky, zastupujícím všechna česká dostihová závodiště, a mezi Tipsportem a Dostihovým spolkem Pardubice.

Česká jednička kurzového sázení podpoří dostihový sport na všech závodištích, čímž vrátí dostihové sázky i na menší domácí hipodromy. Tipsport se rozhodl spojit své jméno s dostihovým sportem, který má víc než stoletou tradici, a přispět tak k jeho dalšímu rozvoji. Důležitou součástí spolupráce je proto i výrazná mediální podpora dostihového sportu a sázek ze strany Tipsportu.

„Kurzové sázky se kdysi zrodily právě na dostizích a k tomuto sportu po celém světě neodmyslitelně patří. Jde o partnerství, které nám dává marketingový a do budoucna snad i byznysový smysl. Sázení na koně je v zemích jako Francie nebo Anglie naprosto tradiční, ale zvýšený zájem pozorujeme i u nás. Obliba dostihového sportu v posledních letech opravdu roste. Takže z navázané spolupráce, z toho, že jsme se stali sázkovým partnerem všech dostihů v České republice, máme upřímnou radost,” vysvětlil směřování generální ředitel Tipsport Petr Knybel.

„Zařadili jsme se mezi vyspělé dostihové země, které spolupracují se sázkovými společnostmi. V dostihovém sportu v České republice se ale jedná o historicky první typ takové spolupráce. Jsem přesvědčen, že bude oboustranně výhodná a přinese dostihům ojedinělou příležitost posunout se do světa nejvýznamnějších sportů,” prohlásil prezident Jockey Clubu České republiky Josef Bečvář.

„Dostihový spolek se sázkovou kanceláří Tipsport spolupracuje už třetí dostihovou sezónu. Ta letošní je ale první, ve které bude Tipsport kompletně zastřešovat sázky v areálu Pardubického závodiště. Obecně je do budoucna propojení dostihového prostředí s významným hráčem na trhu sázek příslibem vzrůstající popularity dostihů mezi veřejností,“ uvedl ředitel pardubického Dostihového spolku Jaroslav Müller.

Spolupráci s Tipsportem tímto krokem navázal i areál Chuchle Arena Praha, k němuž dostihový sport patří už od roku 1906, kdy se zde v září odehrál první dostihový den. Areál, který kromě dostihů dnes slouží i jako zázemí a závodiště také pro další koňské sporty včetně parkuru, prošel v posledních letech velkými změnami. Celkové investice do rekonstrukcí dosahují bezmála 300 milionů korun, a to poté, co se jeho novými vlastníky stala rodina Vítkových. „Na spolupráci s Tipsportem se těšíme. Jsme přesvědčení, že tento krok přispěje k tomu, že dostihový sport získá ještě větší oblibu v řadách veřejnosti a stávajícím návštěvníkům a sázkařům poskytne vyšší komfort,“ doplnila ředitelka Chuchle Areny Praha Vladimíra Durčáková.

Co partnerství přinese sázkařům

Tipsport propojí sázky na závodištích se svou pobočkovou sítí a sázením online. Jak vysvětlil marketingový ředitel Tipsportu Jan Čumpelík, sazkařům to přinese celou řadu výhod: „Výhry jim vyplatíme v naší pobočkové síti po celé České republice, nejen na závodištích. Mohou sázet bez registrace, což zákon u dostihů umožňuje, ale zároveň jim nabízíme i veškeré výhody registrace ke kurzovému sázení – možnost sázet i na další sporty, náš věrnostní program, úhradu sázek na koně z herního konta, notifikace vyhodnocených sázek a podobně.“

Dostihy je navíc možné sledovat prostřednictvím největší české sportovní televize TV Tipsport, která živě streamuje všechny dostihové dny. A právě pokud sázkaři využijí online mobilní aplikaci, mohou kdekoli pohodlně sázet a zároveň sledovat přenosy z český dostihů, stejně jako z mnoha zahraničních.

Výhody partnerství pro dostihový sport

Prezident Jockey Clubu Josef Bečvář shrnul význam partnerství pro dostihový sport: „Získání strategického partnera nejen v oblasti finanční podpory českých dostihů, ale i pro poskytování sázek při dostizích, vnímáme jako jeden z velmi důležitých kroků pro další rozvoj českého turfu. Tato spolupráce nejenže přinese nové možnosti podávání sázek, zajistí určitou finanční podporu dostihovým závodištím a zvýší propagaci českých dostihů, ale je modelem pro získávání dalších partnerů. Je třeba poděkovat spolupracujícím závodištím za pochopení a spolupráci při přípravě smlouvy s Tipsportem.“

Podle ředitele Dostihového spolku Jaroslava Müllera je zapojení dostihového dění do online sázkového prostředí příležitostí rozšířit povědomí o tomto sportu napříč širokou veřejností: „Zároveň dá možnost hrát i lidem, kteří se nemohou dostihů účastnit přímo na závodišti. Důležité ale je i to, že sázky budou Tipsportem nabírány i přímo na místě. Sázení je totiž nedílnou součástí dostihového sportu, na závodiště patří a poptávka po něm je ze strany návštěvníků dostihů velká.“

Tisková zpráva ke stažení ZDE

(Tisková zpráva - BPA sport marketing a.s.)
vloženo: 23.06.2021
Lysá nad Labem – nový dostih na 6. 7.
Prezidium JC ČR schválilo žádost pořadatele dostihů v Lysé nad Labem na vypsání nového dostihu při dostihovém dnu 6. 7. 2021. Propozici dostihu naleznete níže.

060209 ; Handicap; V. kategorie; 2200 m; 15 000 Kč
15.000 Kč (7500 - 3450 - 2250 - 1050 - 750)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost 3letí Hdcp + 10,5 kg, 4letí a starší Hdcp + 16 kg.
Zápisné: 200 Kč ; OSK: 400 Kč
vloženo: 17.06.2021
Informace Jockey Clubu ČR – opatření při hromadných akcích
„Mimořádná opatření, stanovená Ministerstvem zdravotnictví ČR pro konání hromadných akcí, přetrvávají v předchozím rozsahu, navýšen byl pouze povolený celkový počet osob a to na 5000. I nadále tedy trvá povinnost diváků v prokazování bezinfekčnosti a kontrola ze strany pořadatelů při vstupu diváků do areálů. Přesné znění aktuálního nařízení je takto:

Podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, a to tak, že

a) maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nesmí být vyšší než 5000 osob; pokud je umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, organizátor nepřipustí přítomnost více diváků, než je 1 stojící divák na 4 m2 plochy určené pro stání; divákům se v sektorech na stání nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

d) na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci,

e) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m

Bod I/16:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy. II.„
vloženo: 17.06.2021
Informace Jockey Clubu ČR k dostihovému dni v Brně dne 12.6.2021
Sekretariát Jockey Clubu ČR sděluje, že dne 15.6.2021 byla v souladu s platnou legislativou předána všechna odvolání účastníků dostihového dne v Brně k projednání Dostihovému soudu JC ČR. Dále byly předány k prošetření Pořádkové komisi JC ČR podnět prezidenta JC ČR Ing. Josefa Bečváře ze dne 14.6.2021 a podnět AČTJ, doručený dne 14.6.2021. O výroku Dostihového soudu JC ČR a o výsledku prošetření Pořádkové komise JC ČR budeme dále informovat všechny účastníky odvolání a osoby, podávající podněty k Pořádkové komisi.

Jockey Club ČR dále sděluje, že všechny sankce, udělené Dostihovou komisí při dostihovém dni v Brně, byly řádně vloženy do Zúčtovacího centra Jockey Clubu ČR, jejich konečné zaúčtování však proběhne až po obdržení výroku Dostihového soudu JC ČR.

Martin Pecka, generální sekretář JC ČR, dne 15.6.2021
vloženo: 15.06.2021
Karlovarská dvojnásobná míle zrušena a znovu vypsána s novou propozicí
Upozorňujeme trenéry a majitele, že vzhledem k nízkému počtu přihlášených koní pořadatel dostihů v Karlových Varech zrušil a následně s novou propozicí znovu vypsal 93. Karlovarskou dvojnásobnou míli. Podobu nové propozice dostihu naleznete níže.

020109; 93. Karlovarská dvojnásobná míle; II. kat. - open; 3200 m; 100 000 Kč
100 000 Kč (50 000 – 23 000 – 15 000 – 7 000 - 5 000)
Pro 4leté a starší koně. Hmotnost: 57 kg, kteří od 1.7.2020 získali jednotlivou cenu 50 000 Kč + 1 kg, 65 000 Kč
+ 2 kg, 150 000 Kč + 3 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč - 1 kg.
Zápisné + OSK: 4 000 Kč + DPH
vloženo: 10.06.2021
Školení a zkoušky pro začínající amatérské jezdce 1. 7. 2021
Spolek českých amatérských dostihových jezdců (SČADJ) ve spolupráci s Jockey Clubem ČR pořádá školení a zkoušky pro začínající amatérské dostihové jezdce. Podmínkou pro účast na zkoušce je dobrá znalost Dostihového řádu (test a pohovor). Školení a zkoušky proběhnou dne 1. 7. 2021 na závodišti v Praze – Velké Chuchli v prostorách tribuny. O hodině začátku školení a přesném místě, stejně jako o hygienických opatřeních budou účastníci informováni.
Svoje závazné přihlášky s uvedením kontaktních údajů (jméno, adresa, telefon) a případné dotazy zasílejte nejpozději do 20. 6. 2021 na scadj@email.cz, nebo kontaktujte telefonicky pana Jindřicha Fabrise: tel. 736235395.
vloženo: 09.06.2021
Organizační pokyny pro dostihový den 5. 6. v Praze-Velké Chuchli
V sekci DOKUMENTY - DOSTIHOVÝ PROVOZ naleznete Organizační pokyny pro dostihový den 5. 6. v Praze-Velké Chuchli. Tyto organizační pokyny rozšiřují obecné a aktualizované Podmínky pro účast na dostizích, která jsou rovněž v platnosti.
ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO DOSTIHOVÝ DEN 5. 6.
PODMÍNKY PRO ÚČAST NA DOSTIZÍCH
vloženo: 03.06.2021
Ukončení platnosti dočasné změny Dostihového řádu (sauny)
Upozorňujeme účastníky dostihového provozu, že vzhledem k tomu, že počínaje dneškem, tj. pondělím 31. 5. 2021, je umožněn provoz saun, na základě rozhodnutí Rady JC ČR ze dne 27. 5. 2021 pro následující dostihové dny pozbývá platnost dočasná změna § 321 Dostihového řádu. Jezdcům tedy nebude kompenzována nemožnost využívat sauny hmotností 1 kg. Při vážení bude za zjištěnou hmotnost považována hmotnost o 1,5 kg nižší, než je hmotnost zjištěná váhou, když 1,5 kg činí kompenzace povinnosti nést ochrannou vestu.
vloženo: 31.05.2021
Uzávěrka přihlášek – Svatováclavská cena, Velká cena Praha a EJC
Upozorňujeme trenéry a majitele, že ve čtvrtek 27. 5. 2021 proběhne uzávěrka přihlášek na šestici dostihů s dlouhodobými přihláškami. Jedná se o Svatováclavskou cenu (Most, 28. 8.), Velkou cenu Prahy (Praha, 5. 9.) a čtyři dostihy v rámci European Jockeys` Cupu (Praha, 25. 9.). Propozice dostihů naleznete v sekci TERMÍNY, případně ve VĚSTNÍKU ČT 10 – 2021.
vloženo: 25.05.2021
Změna úředních hodin na úseku ÚEK
Upozorňujeme, že od 1. 6. 2021 dochází na úseku Ústřední evidence koní A 1/1 (změny majitelů koní, hlášení kastrací a úhynů koní) ke změně úředních hodin na úterý až čtvrtek od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 15,00 hod.
vloženo: 24.05.2021