home page
Zprávy z turfu
 
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

  strana 1 / 87 další »»
Členství v asociacích
V roce 2020 vyhlašuje Jockey Club ČR šampionáty: Lady´s Cup (jezdecký šampionát žen), Lázně Poděbrady Cup (šampionát rovinových jezdců) a iSport Cup (šampionát překážkových jezdců). Pro účast v těchto šampionátech je nutné členství v jezdeckých asociacích (Asociaci českých trenérů a jezdců nebo být stávajícím žákem Střední školy dostihového sportu a jezdectví).

Členství v AČTJ je nutné uhradit nejpozději do konce srpna tj do 30. 8. 2020 na účet 2605938359/0800 - částka 300 Kč (do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, celé jméno).

Případné informace: Ing. Oliva Horová (ohorova@dostihovaskola.cz)
vloženo: 10.08.2020
Propozice a doplnění termínové listiny
Dne 7. srpna 2020 schválilo Prezidium JC ČR propozice dostihů na období 12. září až 15. listopadu a také doplnění dostihového dne na 27. září v Praze – Velké Chuchli, o němž se uskuteční letošní European Jockey’s Cup. Schválené propozice naleznete v sekci DOKUMENTY – DOSTIHOVÝ PROVOZ.
vloženo: 07.08.2020
Smutná zpráva
Dne 3. srpna 2020 zemřela po těžké nemoci ve věku nedožitých 72 let trenérka a majitelka dostihových koní
paní Ing. Hana Váňová
Poslední rozločení bude 7. srpna 2020 v obřadní síni městského hřbitova v Hodoníně.
Jockey Club vyslovuje upřímnou soustrast pozůstalé rodině
vloženo: 05.08.2020
Propozice na dostihové dny od 12. 9. 2020
Na začátku příštího týdne bude Prezidiu JC ČR předložen ke schválení návrh propozic do konce sezóny 2020. Dosud jsou schváleny propozice do derby dne, tedy do 6. 9. 2020.
vloženo: 31.07.2020
Tipsport partnerem dostihů pro rok 2020
Jockey Club ČR uzavřel se společností Tipsport smlouvu o reklamní prezentaci této společnosti pro rok 2020.

„Zařadili jsme se mezi vyspělé dostihové země, které spolupracují se sázkovou společností. V dostihovém sportu se jedná o historicky první typ takové spolupráce. Jsem přesvědčen, bude oboustranně výhodná a přinese dostihům ojedinělou příležitost vstoupit do světa nejvýznamnějších sportů,“ prohlásil prezident Jockey Clubu Josef Bečvář.

„Kurzové sázky se kdysi zrodily právě na dostizích a k dostihovém sportu po celém světě neodmyslitelně patří. Z pohledu Tipsportu jde tedy o přirozené a velmi vítané partnerství, které nám dává marketingový a byznysový smysl. Sázení na koně roste v posledních letech na oblibě. Z navázané spolupráce máme upřímnou radost,“ vysvětlil generální ředitel Tipsport Petr Knybel.

Jockey Club České republiky reprezentuje český turf. Jeho jménem jedná se všemi veřejnými a soukromými subjekty ve věcech týkajících se dostihového provozu a chovu anglického plnokrevníka. Zastupuje český turf v zahraničí a je nejvyšší autoritou turfu v České republice

Tipsport je otevřená proklientská komunitní sázkovka, lídr trhu kurzového sázení. V prostředí největší sázkařské komunity umožňuje svým klientům sdílet informace a nacházet inspiraci. Drtivá většina sázek je dnes přijímána online, čemuž odpovídá i bouřlivý technologický rozvoj společnosti. Šíří nabídky, mimořádnou uživatelskou vstřícností i hladinou kurzů se Tipsport už neměří s lokální konkurencí, ale obstojí v celosvětovém srovnání. V mezinárodním holdingu, který působí v České republice a na Slovensku, pracuje 3500 lidí.)

Tisková zpráva JC ČR
vloženo: 31.07.2020
Sbírka na léčbu Filipa Minaříka
Český žokej Filip Minařík se na specializované klinice v Hannoveru zotavuje z následků těžkého pádu, po němž byl uveden do umělého spánku. Vzhledem k výrazným nákladům na léčbu v soukromém neurologickém institutu, spustil jezdec Patrick Gibson na platformě Go fund me sbírku, jejímž prostřednictvím můžete na léčbu přispět (odkaz: https://www.gofundme.com/f/filip-minarik?utm_source=customer&utm_medium=email&utm_campaign=p_cf+share-flow-1).

Jockey Club ČR přeje Filipu Minaříkovi brzké uzdravení.
vloženo: 28.07.2020
Uzávěrka přihlášek na Vekou cenu Prahy a Velkou cenu českého turfu
Upozorňujeme, že dnešek, tj. 23. červenec 2020, je termínem uzávěrky přihlášek na Velkou cenu Prahy a Velkou cenu českého turfu (Praha, 26. 9.)
vloženo: 23.07.2020
Organizační podmínky na dostihové dny 24. a 25. 7. v Pardubicích
Pořadatel dostihů v Pardubicích prosí trenéry koní, kteří startují při dostihových dnech 24. a 25. 7. 2020, aby do čtvrtka 23. 7. 2020 nahlásili jména trenéra a vodičů startujících koní na e-mail kernova@zavodistepardubice.cz.

Majitelé mají vstup na majitelské karty. Další osoby hradí vstupné.
vloženo: 21.07.2020
Připouštěcí sezóna 2020
Upozorňujeme chovatele, že připouštěcí sezóna končí 15. 7. 2020. Zároveň žádáme držitele plemenných hřebců, aby poté uzavřeli připouštěcí dokumentaci a zaslali na JC ČR nejpozději do 31. 7. 2020!
vloženo: 15.07.2020
Výběrové řízení na generálního sekretáře Jockey Clubu ČR
Prezident Jockey Clubu ČR jako statutární orgán vypisuje Výběrové řízení na pracovní pozici:


generální sekretář Jockey Clubu ČR


Mezi hlavní náplň činnosti patří:

Řízení sekretariátu Jockey Clubu ČR, jako výkonného orgánu JC ČR určeného k zajišťování plnění povinností v oblasti chovu anglického plnokrevníka a dostihového provozu,

odborné a personální vedení jednotlivých zaměstnaneckých úseků: Úsek vedení Plemenné knihy anglického plnokrevníka, Úsek vedení Ústřední evidence anglického plnokrevníka, Úsek dostihového provozu, Úsek ekonomiky (včetně účetnictví), Úsek tvorby handicapu a klasifikace koní,

příprava dotačních titulů, jednání se zastupiteli státní správy,

jednání se sponzory jezdeckých a trenérských šampionátů,

zajišťování spolupráce s EBF,

organizační a administrativní zajištění průběhu jednání Rady a Prezidia Jockey Club u ČR,

organizace činností odborných komisí (rovinová, legislativní, komise pro antidopingovou kontrolu koní a další) a jednotlivých asociací Jockey Clubu ČR (Asociace českých trenérů a jezdců, Česká asociace steeplechase, Český svaz chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní,

příprava potřebných podkladů pro jednání kontrolní komise, dostihového soudu a pořádkové komise,

zastupování Jockey Clubu ČR v zahraničí,

zastupování Jockey Clubu ČR v oblasti podpory marketingových aktivit.


Základní kvalifikační předpoklady:

Zkušenost s řízením malé organizace,

VŠ vzdělání, případně SŠ s maturitou, nejlépe v oboru souvisejícím s posláním Jockey Clubu ČR,

aktivní znalost anglického jazyka, další jazyk výhodou.

Při hodnocení uchazečů bude přihlíženo k jejich schopnosti orientovat se v oblasti dostihového sportu a chovu anglického plnokrevníka.


Požadované podklady:

Strukturovaný životopis, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání.


Předpokládaný termín nástupu:

1. září 2020


Mzdové a pracovní podmínky:

Budou stanoveny přiměřeně významu pracovní pozice, vykonávané na plný pracovní úvazek.


Uzávěrka přihlášek:

7. 8. 2020 (pátek), pozdější odeslání přihlášky nemůže být akceptováno


Přihlášky a podklady zasílejte písemně na adresu prezidenta Jockey Clubu ČR Ing. Josef Bečvář (Radotínská 69/34, 159 00, Praha – Velká Chuchle, případně v elektronické podobě na e-mailovou adresu: josef.becvar@post.cz
vloženo: 14.07.2020