home page
Zprávy z turfu
 
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

  strana 1 / 81 další »»
Slovo prezidenta JC ČR
Vážení přátelé,

dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k situaci, která nás v současné době velice trápí. Určitě bych si rád představoval první sezónu ve funkci prezidenta Jockey Clubu ČR za podstatně jiných okolností. Obracím se na vás s přáním, abychom všechny tyto nelehké chvíle překonali ve zdraví a dopřáli našim koním jenom to dobré.

Obracím se na pořadatele, majitele, sponzory, trenéry, jezdce a chovatele, kteří dělají skvělou práci a bez kterých by dostihy v ČR nemohly existovat. Moc vám za vaší práci děkuji.

Vedení Jockey Clubu ČR na základě postupně získávaných informací se snaží vytvářet určité možnosti, varianty, jak by letošní dostihová sezóna mohla proběhnout. Nejvíce bych si přál, abychom se mohli vrátit k již schválené termínové listině se začátkem 5. dubna. Ale všichni jistě chápeme, že tento termín je nereálný. Společně s pracovníky dostihového provozu JC ČR připravujeme tři varianty, které by mohly teoreticky nastat v jarních (letních) měsících. Věřím, že měsíc květen se stane měsícem odstartování sezóny 2020.

Na závěr mě ještě jednou dovolte, abych vám i vašim blízkým popřál pevné zdraví. Čeká nás těžký rok, ale věřím, že ho společně všichni úspěšně zvládneme.

Ing. Josef Bečvář
prezident Jockey Clubu ČR
vloženo: 25.03.2020
Boj s koronavirem pokračuje – zrušený duben
Na webových stránkách dostihy.cz byl zveřejněn článek s názvem - Boj s koronavirem pokračuje – zrušený duben. Další informaci ohledně "nákaza versus sezóna" zveřejníme 1. dubna 2020 (středa). Přejeme všem, ať se drží a pevné zdraví pro nás všechny.
vloženo: 25.03.2020
FITMIN CUP 2020 - postup, termíny a popis úkonů pro přihlášení koně
FITMIN CUP 2020 - pražský seriál pro dvouleté koně českého chovu- Chuchle Arena Praha

Postup přihlášení koně v seriálu:

termín: čtvrtek 9. 4. 2020 ve 12 hod:
uzávěrka přihlášek do všech pěti dostihů seriálu
částka: 300 Kč + DPH
úkon: podání přihlášky, která koně opravňuje být přihlášen
do všech pěti dostihů seriálu

termín: čtvrtek 14. 5. 2020 ve 12 hod:
2. zápisné (škrtání)
částka: 300 Kč + DPH
úkon: žádný úkon v případě ponechání koně mezi přihlášenými do všech pěti dostihů seriálu (kůň zůstává na přihláškách automaticky, nebude-li škrtnut), nebo písemné škrtnutí v případě stažení koně ze seznamu přihlášených do všech pěti dostihů seriálu. Zároveň možnost k tomuto termínu lze dohlásit koně do všech pěti dostihů seriálu za
částku 2400 Kč + DPH.

termín: jedenáct dní před dostihem:
3. zápisné (potvrzení přihlášek)
částka: 200 Kč + DPH
úkon: podání přihlášky v případě, že chcete, aby kůň zůstal potvrzen jako přihlášený pro daný dostih (podává se pro každý konkrétní dostih zvlášť, nebude-li kůň potvrzen pro tento dostih, nemůže v něm startovat, ale samozřejmě je dál přihlášen do všech dalších dostihů seriálu)

termín: šest dní před dostihem:
oznámení startujících koní
částka: 1600 Kč + DPH
úkon: oznámení startujících koní

Termíny jednotlivých dostihů seriálu budou oznámeny až podle termínové listiny upravené na stávající situaci

Nejúspěšnější majitel seriálu obdrží Pohár a poukázku na odběr výrobků značky Fitmin v celkové hodnotě 10.000 Kč
a možnost bezplatného využívání poradenského servisu
v oblasti výživy zvířat.

Kritéria pro vyhodnocení seriálu:
1. součet vyhraných cen a bonusů všemi koňmi stáje.
2. nejlepší dosažené výsledky koní stáje v seriálu.


Každý kůň přihlášený do seriálu FITMIN CUP 2020 má přihlášku do Simsonovy ceny a Pražského zimního favorita ZDARMA
- OSK zůstává dle propozice dostihu.
vloženo: 25.03.2020
Vychází Věstník ČT 7 - 2020
V sekci DOKUMENTY - Věstník si můžete stáhnout Věstník číslo 7.

V tomto čísle VČT naleznete mimo jiné také Metodický pokyn k provádění zkoušek koní ze způsobilosti ke startu z boxů. Nejen k němu, ale i k dalším novinkám, metodikám apod., najdete brzy na našem webu podrobnější články a informace, na jejichž zpracování máme nyní dostatek času. Asi více, než bychom si sami přáli, ale je to alespoň jedno malé pozitivum současné neradostné situace.
vloženo: 20.03.2020
Jak může ovlivnit koronavirus dostihovou sezónu 2020
Na webových stránkách dostihy.cz byl zveřejněn článek s názvem - Jak může ovlivnit koronavirus dostihovou sezónu 2020. Další informaci ohledně "dostihové sezóny versus nákaza" zveřejníme 25. března 2020 (středa). Přejeme všem, ať se drží a pevné zdraví pro nás všechny.
vloženo: 18.03.2020
Zrušení školení a zkoušek pro nové amatérské jezdce
Vzhledem k aktuální situaci a nouzovému stavu v České republice je zrušeno školení a zkoušky pro nové amatérské jezdce, které se měly konat dne 3. dubna 2020 na závodišti v Praze - Velké Chuchli. Školení bude uspořádáno v náhradním termínu, jakmile to situace dovolí. Konkrétní termín nejsme z pochopitelných důvodů zatím schopni stanovit. Děkujeme za pochopení. SČADJ a Jockey Club ČR.
vloženo: 17.03.2020
Zákaz přístupu veřejnosti na sekretariát JC ČR
Na základě rozhodnutí vlády ze dne 16. 3. a stoupající nákazy koronavirem Jockey Club ruší přístup na sekretariát pro veřejnost až do odvolání. Veškeré dotazy a vyřizování záležitostí, prosím, konzultujte pouze telefonicky.
Telefonní čísla naleznete na webových stránkách www.dostihyjc.cz - KONTAKTY.

Děkujeme za pochopení.

Vláda rozhodla s účinností od 16. 3. 2020 od 0:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.
vloženo: 16.03.2020
Smutné oznámení
9. března 2020 zemřel ve věku 75 let pan Ing. Čestmír Kameš, majitel dostihových koní a externí spolupracovník Jockey Clubu ČR.

Poslední rozloučení se koná ve Velké obřadní síni na Olšanech v úterý, 17. 3.2020 v 11:30.

Jockey Club vyjadřuje pozůstalé rodině upřímnou soustrast.
vloženo: 16.03.2020
Vyhlášen NOUZOVÝ STAV v ČR
V souvislosti s nákazou způsobenou koronavirem COVID-19 vláda dnes vyhlásila NOUZOVÝ STAV na dobu od 14:00 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Z toho je patrné, že budou zrušeny první dva dostihové dny 5. 4. 2020 v Praze – Velké Chuchli a 11. 4. 2020 v Mostě.

Vláda zakázala českým občanům vycestovat do rizikových oblastí. To znamená, zákaz pro naše trenéry cestovat se svými koňmi do Německa, Francie, atd. Podrobnosti si lze přečíst na následujícím odkazu Ministerstva zahraničních věcí ČR: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/vyhlaseni_nouzoveho_stavu.html

Dne 18. 3. 2020 proběhne jednání ze zástupci pořadatelů ohledně dalšího vývoje dostihové sezóny 2020.
O všem budete pravidelně informováni.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím Ing. Martinu Krejčí, Ph. D., generální sekretář JC ČR (email: krejci@dostihy.cz).
vloženo: 12.03.2020
Program jednání Rady JC ČR
Dne 26. 3. 2020 se bude konat třetí letošní jednání Rady Jockey Clubu ČR, jehož program bude následující:

1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Informace z konání Prezidia JC ČR ze dne 26. 3. 2020
4. Schválení hospodářského výsledku za rok 2019 a schválení návrhu finančního plánu na rok 2020
5. Schválení návrhu změn Stanov Jockey Clubu ČR
6. Schválení Minimálních bezpečnostních standardů provozu na závodišti
7. Schválení programu supervize a osob vykonávající supervizi v roce 2020
8. Schválení seznamu osob oprávněných vykonávat funkci předsedy nebo člena dostihové komise v roce 2020, schválení seznamu osob oprávněných vykonávat funkci rozhodčího a dostihového tajemníka v roce 2020
9. Různé

Ing. Josef Bečvář
prezident Jockey Clubu ČR
vloženo: 10.03.2020