home page
Zprávy z turfu
 
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

  strana 1 / 80 další »»
Slovenské propozice - klasické dostihy a Turf Gala
V sekci DOKUMENTY – DOSTIHOVÝ PROVOZ naleznete propozice slovenských klasických dostihů a mítinku Turf Gala.
vloženo: 21.02.2020
Program nadcházejícího jednání Rady JC ČR
Dne 28. 2. 2020 se bude konat druhé letošní jednání Rady Jockey Clubu ČR, jehož program bude následující:

PROGRAM JEDNÁNÍ RADY JC ČR DNE 28. 2. 2020

1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Informace z konání Prezidia JC ČR ze dne 28. 2. 2020
4. Informace o změnách termínů dostihových dnů
5. Schválení rovinových a překážkových propozic na rok 2020
6. Schválení změn Dostihového řádu 2020
7. Schválení změn Doplňujících ustanovení 2020
8. Schválení Metodického pokynu k provádění zkoušek koní ze způsobilosti ke startu z boxů
9. Schválení příprav na změny Stanov Jockey Clubu ČR
10. Informace o dopadech na dostihový provoz k připravované novelizace zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
11. Schválení finanční podpory Katalogu plemeníků provozovaný firmou Blacktypepedigree, s. r. o.

Ing. Josef Bečvář
prezident Jockey Clubu ČR
vloženo: 18.02.2020
Otevřený dopis prezidenta Jockey Clubu ČR
Vážení přátelé dostihového sportu a chovu anglického plnokrevníka,

dovolte mi, abych vás touto cestou oslovil na začátku mého mandátu prezidenta Jockey Clubu ČR.

V první řadě bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílejí na chodu závodišť, stájí a tréninkových centrál, všem trenérům, jezdcům, chovatelům, majitelům, sponzorům a všem, kterým záleží na koních.

Rovněž mi dovolte ocenit výsledky těch, kteří dosáhli se svými svěřenci významných umístění za hranicemi ČR ať už v rovinových či překážkových dostizích.

Na druhé straně si otevřeně připusťme, že domácí dostihový provoz není v úplně dobré kondici. Potýkáme se s celou řadou problémů, jako je například úbytek chovných klisen, snižující se počet českých koní v dostizích, odchod malých majitelů, každoroční boj o peníze, snižování dostihových dní, nezájem mladých lidí pracovat ve stájích a s tím spojená velká fluktuace personálu, špatné finanční ohodnocení profesí a celá řada dalších potíží. Pokud se současnému „sportovnímu“ trhu nepřizpůsobíme, problémy se budou dále prohlubovat. Pokusme se současný trend v první fázi alespoň zastavit tak, aby nedošlo k dalšímu propadu.

Co s tím můžeme udělat? Jsem rád, že Rada Jockey Clubu ČR na svém posledním zasedání 31. 01. 2020 schválila osnovu „Koncepce dostihového sportu a chovu anglického plnokrevníka v ČR.“

Vím, není to všelék, ale věřím, že si společně řekneme, kam a s kým chceme do budoucnosti „cválat.“ Jsou mezi námi špičkoví odborníci, kteří mají zkušenosti ze zahraničí, letité zkušenosti z domácího prostření… Proč jejich erudici nevyužít?

Mám radost, že dostávám emaily, telefonáty, kdy se lidé hlásí do „služby,“ nebo píšou své postřehy, náměty. Věřím, že se nám společně se zpracovateli jednotlivých oblastí do konce měsíce března podaří předložit pracovní verzi, kterou bych chtěl s vámi následně konzultovat.

Skutečně považuji tento dokument za významný při jednání s orgány státní správy, samosprávy, sponzory, novými majiteli, chovateli atd. Pomocí této koncepce snáze oslovíme partnery, které potřebujme přesvědčit, že to myslíme vážně.

Prosím zvažte, přátelé, návrat k článku III. bodu 12 Stanov Jockey Clubu ČR. Nejde o členský příspěvek, jde o vyjádření vůle se aktivně účastnit dostihového provozu ve všech oblastech. To, že něco nejde, slyším poměrně často, bohužel i od některých členů Rady Jockey Clubu ČR. Raději bych uvítal konkrétní návrh řešení jak překonat zvyklosti, neduhy, prostě věci, které nám vadí a nejsou k prospěchu dostihového provozu.

Před volbou do funkce prezidenta JC jsem dostal otázku: „Čí zájmy budeš hájit, generále?“

Má odpověď je: „Jde mi o koně.“


Josef Bečvář
prezident Jockey Club ČR
vloženo: 06.02.2020
Zápis z jednání Rady JC ČR ze dne 31. 1. 2020
Zápis z jednání Rady JC ČR ze dne 31. 1. 2020 včetně všech tří příloh je k dispozici v sekci DOKUMENTY - Zápisy z Rady.
vloženo: 05.02.2020
Propozice mezinárodních dostihů ve Varšavě
V sekci DOKUMENTY – DOSTIHOVÝ PROVOZ naleznete propozice 21 mezinárodních dostihů, které se v sezóně 2020 uskuteční na centrální polské dráze ve Varšavě.
vloženo: 04.02.2020
Dostihová ročenka 2019 v prodeji
Od dnešního dne, tj. 27. ledna 2020, je v prodeji dlouhodobě nejoblíbenější tiskovina Jockey Clubu České republiky, Dostihová ročenka. Detailní výsledky, statistiky a další informace o sezóně 2019 si můžete zakoupit za 198,- Kč (180,- Kč + 10% DPH) přímo v sídle Jockey Clubu České republiky nebo je možno zaslat poštou (poštovné a balné 68,- Kč dle aktuálního ceníku České pošty). Kontakt a objednávky: Ferdinand Minařík (email: minarik@dostihy.cz).
vloženo: 27.01.2020
Zemřel pan Quido Neuberg
V pátek 24. ledna 2020 zemřel ve věku nedožitých 84 let bývalý trenér, dlouholetý člen komise pro licentaci plemenných hřebců anglického plnokrevníka, dostihový hlasatel a dražitel při napajedelských aukcích pan Quido Neuberg. Poslední rozloučení bude 5. února ve 14 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Napajedlích.
Jockey Club ČR vyslovuje pozůstalé rodině upřímnou soustrast.
vloženo: 24.01.2020
Smutné oznámení
V sobotu 18.1.2020 zemřel ve věku 84 let majitel, chovatel
a sponzor dostihů pan Julius Hájek. Na poslední cestě ho můžete doprovodit v sobotu 1. února 2020 v 11:30 od křižovatky v obci Pševes do chrámu Páně sv. Petra a Pavla
v Drahorazi.
Jockey Club vyslovuje upřímnou soustrast pozůstalé rodině.
vloženo: 23.01.2020
Jednání Rady JC ČR
Dne 31. 1. 2020 se bude konat první letošní jednání Rady Jockey Clubu ČR, jehož program bude následující:

PROGRAM JEDNÁNÍ RADY JC ČR DNE 31. 1. 2020

1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Schválení termínů jednání Rady JC ČR a Prezidia JC ČR na rok 2020
4. Informace z konání Valné hromady České asociace steeplechase ze dne 11. 1. 2020
5. Schválení přesunutí termínů konání dostihových dní v Lysé nad Labem a v Mostě
6. Schválení místa pro konání Galavečera českého turfu v letech 2020 - 2021
7. Zadání úkolu pro Kontrolní komisi Jockey Clubu ČR
8. Příprava návrhu aktualizace Organizačního řádu Jockey Clubu ČR
9. Návrh rozdělení dostihů s dotací EBF na jednotlivá závodiště na rok 2020
10. Informace o televizních přenosech v roce 2020
11. Volba členů do orgánů dostihového provozu a do odborných komisí na rok 2020
12. Smlouvy o zajištění dostihového provozu v období 2020 - 2023
13. Schválení osnovy Koncepce dostihového provozu a chovu anglického plnokrevníka do roku 2025, s výhledem do roku 2030
14. Schválení příspěvku na konání XXV. Galavečera českého turfu konaného v Prostějově
dne 18. 1. 2020
15. Různé

Ing. Josef Bečvář
prezident Jockey Clubu ČR
vloženo: 20.01.2020
Věstník ČT 2020
V roce 2020 je předpoklad, že bude zachována při dostatečném počtu objednavatelů tištěná verze Věstníku ČT (dále jen VČT). Cena VČT za 24 - 26 kusů je 1.500 Kč + 10 % DPH (1.650 Kč vč. DPH). Cena jednotlivého čísla VČT je 60 Kč + 10 % DPH (66 Kč vč. DPH). VČT bude možné ho zakoupit přímo v sídle Jockey Clubu ČR nebo zaslat poštou. Kontakt: Ferdinand Minařík (email: minarik@dostihy.cz). Objednací lístek naleznete ve VČT 1/2020, který vyjde 10. 1. 2020, nebo v sekci DOKUMENTY - VĚSTNÍK.

S ohledem na náklady tisku VČT bude při nedostatečném počtu objednavatelů zachována pouze jeho elektronická podoba. V takovém případě Vám budou již zaslané peníze vráceny zpět na Váš účet.
vloženo: 07.01.2020