home page
Zprávy z turfu
 
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

  strana 1 / 79 další »»
Dostihová ročenka 2019 v prodeji
Od dnešního dne, tj. 27. ledna 2020, je v prodeji dlouhodobě nejoblíbenější tiskovina Jockey Clubu České republiky, Dostihová ročenka. Detailní výsledky, statistiky a další informace o sezóně 2019 si můžete zakoupit za 198,- Kč (180,- Kč + 10% DPH) přímo v sídle Jockey Clubu České republiky nebo je možno zaslat poštou. Kontakt a objednávky: Ferdinand Minařík (email: minarik@dostihy.cz).
vloženo: 27.01.2020
Zemřel pan Quido Neuberg
V pátek 24. ledna 2020 zemřel ve věku nedožitých 84 let bývalý trenér, dlouholetý člen komise pro licentaci plemenných hřebců anglického plnokrevníka, dostihový hlasatel a dražitel při napajedelských aukcích pan Quido Neuberg. Poslední rozloučení bude 5. února ve 14 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Napajedlích.
Jockey Club ČR vyslovuje pozůstalé rodině upřímnou soustrast.
vloženo: 24.01.2020
Smutné oznámení
V sobotu 18.1.2020 zemřel ve věku 84 let majitel, chovatel
a sponzor dostihů pan Julius Hájek. Na poslední cestě ho můžete doprovodit v sobotu 1. února 2020 v 11:30 od křižovatky v obci Pševes do chrámu Páně sv. Petra a Pavla
v Drahorazi.
Jockey Club vyslovuje upřímnou soustrast pozůstalé rodině.
vloženo: 23.01.2020
Jednání Rady JC ČR
Dne 31. 1. 2020 se bude konat první letošní jednání Rady Jockey Clubu ČR, jehož program bude následující:

PROGRAM JEDNÁNÍ RADY JC ČR DNE 31. 1. 2020

1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Schválení termínů jednání Rady JC ČR a Prezidia JC ČR na rok 2020
4. Informace z konání Valné hromady České asociace steeplechase ze dne 11. 1. 2020
5. Schválení přesunutí termínů konání dostihových dní v Lysé nad Labem a v Mostě
6. Schválení místa pro konání Galavečera českého turfu v letech 2020 - 2021
7. Zadání úkolu pro Kontrolní komisi Jockey Clubu ČR
8. Příprava návrhu aktualizace Organizačního řádu Jockey Clubu ČR
9. Návrh rozdělení dostihů s dotací EBF na jednotlivá závodiště na rok 2020
10. Informace o televizních přenosech v roce 2020
11. Volba členů do orgánů dostihového provozu a do odborných komisí na rok 2020
12. Smlouvy o zajištění dostihového provozu v období 2020 - 2023
13. Schválení osnovy Koncepce dostihového provozu a chovu anglického plnokrevníka do roku 2025, s výhledem do roku 2030
14. Schválení příspěvku na konání XXV. Galavečera českého turfu konaného v Prostějově
dne 18. 1. 2020
15. Různé

Ing. Josef Bečvář
prezident Jockey Clubu ČR
vloženo: 20.01.2020
Věstník ČT 2020
V roce 2020 je předpoklad, že bude zachována při dostatečném počtu objednavatelů tištěná verze Věstníku ČT (dále jen VČT). Cena VČT za 24 - 26 kusů je 1.500 Kč + 10 % DPH (1.650 Kč vč. DPH). Cena jednotlivého čísla VČT je 60 Kč + 10 % DPH (66 Kč vč. DPH). VČT bude možné ho zakoupit přímo v sídle Jockey Clubu ČR nebo zaslat poštou. Kontakt: Ferdinand Minařík (email: minarik@dostihy.cz). Objednací lístek naleznete ve VČT 1/2020, který vyjde 10. 1. 2020, nebo v sekci DOKUMENTY - VĚSTNÍK.

S ohledem na náklady tisku VČT bude při nedostatečném počtu objednavatelů zachována pouze jeho elektronická podoba. V takovém případě Vám budou již zaslané peníze vráceny zpět na Váš účet.
vloženo: 07.01.2020
Příkazní smlouvy zasílají pouze noví žadatelé o licenci
Upozorňujeme všechny stávající držitele majitelských, trenérských a jezdeckých licenci, že Příkazní smlouva o vedení účtu v Zúčtovacím centru, kterou podepisovali v loňském roce, má platnost na dobu neurčitou. Z tohoto důvodu již není přílohou žádosti o licenci majitele, trenéra a jezdce (sekce DOKUMENTY/FORMULÁŘE) a není nutné ji zasílat znovu spolu s formulářem žádosti o obnovení licence v letošním roce. Příkazní smlouvu je nutné zaslat pouze v případě PRVNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ LICENCE tj. nového majitele, trenéra nebo jezdce. Formulář Příkazní smlouvy najdete jako samostatný soubor rovněž v sekci DOKUMENTY/FORMULÁŘE. Nedílnou součástí žádosti o licenci trenéra nadále zůstává formulář Tréninková střediska a personální obsazení.
vloženo: 03.01.2020
Formuláře žádosti o licence pro rok 2020 – e-mailová adresa pro ZC
Žádáme všechny majitele, trenéry a jezdce, aby pro žádosti o licenci použili výhradně aktuální formulář pro letošní rok (viz sekce DOKUMENTY/FORMULÁŘE), který byl rozšířen o údaj o e-mailové adrese pro elektronické zasílání výpisů ze ZC. Tuto e-mailovou adresu (na samostatném řádku pod osobními údaji na formuláři), prosím, pečlivě vyplňte. Děkujeme za spolupráci.
vloženo: 03.01.2020
Elektronické zasílání faktur ze zúčtovacího centra – zkušební provoz
Od 1. ledna 2020 budou zasílány faktury ze zúčtovacího centra elektronicky na email vlastníka účtu. Vzhledem k tomu, že se jedná o zkušební provoz, budou v lednu rozesílány elektronicky jen faktury, bez bilančních výpisů. Faktury a bilanční výpisy obdrží vlastníci účtů zároveň v tištěné podobě do 15. 1. 2020.
vloženo: 03.01.2020
Blíží se datum konání XXV. Galavečera českého turfu
9. prosince byl zahájen prodej místenek na XXV. Galavečer českého turfu, který se uskuteční 18. ledna 2020 v Prostějově. Veškeré informace o prodeji místenek, ubytování a samotném galavečeru si můžete přečíst v článku na webových stránkách www.dostihy.cz nebo www.dostihyslusovice.cz.
Nebo můžete použít pro objednání místenek rychlý kontakt: Mgr. Zdeněk Karlach 603 869 131, info@dostihyslusovice.cz
vloženo: 02.01.2020
PF 2020
Přejeme Vám krásné vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2020.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a těšíme se na Vás v roce 2020.
vloženo: 23.12.2019