home page
Zprávy z turfu
 
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

  strana 1 / 76 další »»
Důležité oznámení
Pořadatel Evropského poháru žokejů oznamuje, že dostihy č. 011106 a č. 011107 jsou dostihy nebodované do hodnocení EJC
a do těchto dvou dostihů nechť trenéři/majitelé koní angažují libovolné jezdce. Uzávěrka OSK těchto dostihů je v úterý 24. září v 10 hodin, oznámení jezdců v úterý 24. září v 15 hodin. (Žádný dostih dne nebude rozdělen na více oddělení.)
vloženo: 20.09.2019
Nominace jezdců/trenérů na dostih č. 011109
Do dostihu č. 011109 (dostih pro jezdce, kteří jsou aktivními držiteli trenérské licence), který se uskuteční v sobotu 28. září ve Velké Chuchli, jsou nominováni jezdci, jejichž seznam naleznete níže. Z tohoto seznamu si majitelé/trenéři vybírají jezdce standardním způsobem.

Nominovaní jezdci/trenéři:

Jan Demele
Ilona Hronová
Jan Korpas
Petr Kříž
Ivan Kub
Martin Pišl
Martina Růžičková
Josef Váňa st.
Dana Vocásková
vloženo: 19.09.2019
Zrušení dostihového dne 29. 9. 2019 v Kolesách
Pořadatel dostihů v Kolesách podal žádost o zrušení dostihového dne 29. 9. 2019 z finančních důvodů (schváleno Prezidiem JC ČR dne 13. 9. 2019).

Pořadatel se omlouvá účastníkům dostihového provozu.
vloženo: 13.09.2019
Omezení provozu na úseku ÚEK a licencí
Upozorňujeme, že z důvodu dovolené bude v době od 16. do 30. září 2019 na úseku ÚEK (změny majitelů koní) a trenérských a jezdeckých licencí omezen provoz. Děkujeme za pochopení.
vloženo: 12.09.2019
Tisková zpráva JC ČR k dostihovému dni 31. srpna 2019 na Hipodromu Most
Pořádková komise Jockey Clubu ČR na základě podnětů Jockey Clubu ČR a žokeje Marcela Nováka projednala postup dostihové komise řídící dostihový den 31. srpna 2019 a pracovníků pořadatele při problematických dostizích Cena Darsalama a Velká mostecká steeplechase. Jako největší problém v činnosti dostihové komise Pořádková komise shledala skutečnost, že ani jeden z dostihů nebyl zastaven, i když hrozilo reálné nebezpečí zranění nejen aktivním účastníkům dostihu – v případě Ceny Darsalama vedle zraněného Petra Foreta i záchranářům, kteří ho ošetřovali, v případě Velké mostecké pak především zraněnému žokeji Marcelu Novákovi ležícímu v kurzu dostihu. Dostihová komise se v obou případech snažila situaci řešit (v případě Ceny Darsalama pokynem startérovi, aby upozornil jezdce na nebezpečí za cílem, při Velké mostecké zase okamžitým vysláním sanitky na místo pádu – ta se však kvůli probíhajícímu dostihu na místo nemohla dostat bez nebezpečí kolize se startujícími koňmi. V obou případech tak bylo s ohledem na bezpečnost všech aktérů na místě dostih zastavit. Pořádková komise proto všem členům dostihové komise (předsedovi Ing. Jiřímu Holíkovi a členům Ing. Soně Froňkové, Ph.D. a Milanu Čechovi) až do konce letošní sezóny pozastavila možnost výkonu funkce předsedy, resp. člena dostihové komise. Ve vztahu k pořadateli dostihového dne Hipodromu Most Pořádková komise konstatovala především nedostatky v komunikaci s dostihovou komisí a s pracovníky záchranné služby (např. instruktáž před zahájením dostihového dne) a udělila mu proto sankci výstrahu. Oficiální zápis z jednání Pořádkové komise v této záležitosti bude zveřejněn v pátek 13. září 2019 ve Věstníku českého turfu, který je pravidelně k dispozici na webových stránkách Jockey Clubu ČR.

Na základě zjištění Pořádkové komise budou navrženy úpravy Dostihového řádu, tak aby byl zpřesněn postup dostihové komise při obdobných nepředvídatelných událostech (např. povinnost zastavit dostih v případě jezdce či koně ležícího v kurzu dostihu). S využitím zkušeností zástupců našeho největšího překážkového závodiště v Pardubicích MVDr. Jiřího Jandy a Kateřiny Mandysové budou ve spolupráci s členy Lékařské komise JC ČR MUDr. Tomášem Brožem a MUDr. Václavem Hulínským připraveny Zásady zdravotního, veterinárního a technického zajištění dostihového provozu, které by měly být zárukou bezpečnosti dostihového provozu pro jezdce i koně na všech tuzemských závodištích.

JUDr. Ing. Jiří Charvát
prezident Jockey Clubu ČR
vloženo: 10.09.2019
Pozvánka na setkání chovatelů
Český svaz chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK) si dovoluje pozvat všechny chovatele, ale i další účastníky dostihového provozu, na setkání ohledně chovatelské koncepce a podpory chovu anglického plnokrevníka v dalších letech. Setkání se uskuteční 17. 9. 2019 od 17:00 hod. Místo: Praha – Velká Chuchle – závodiště, Radotínská 69 – Restaurace 1. patro.

Za ČSCHPMDK

Martin Bláha
Prezident ČSCHPMDK
vloženo: 09.09.2019
Zrušení dostihového dne 21. 9. 2019 v Mimoni
Pořadatel dostihů v Mimoni podal žádost o zrušení dostihového dne 21. 9. 2019 z finančních důvodů (schváleno Prezidiem JC ČR dne 6. 9. 2019).

Pořadatel se omlouvá účastníkům dostihového provozu.
vloženo: 06.09.2019
Prohlášení Jockey Clubu ČR k dostihovému dni 31. 8. 2019 v Mostě
Jockey Club ČR podal podnět k Pořádkové komisi JC ČR na prošetření postupu práce dostihové komise, pořadatele a dalších složek podílejících se na organizaci a zajišťování chodu dostihového dne zejména s cílem upřesnit a sjednotit rozhodování a postup v obdobných případech pádů jezdce a koně na všech závodištích.

Jedná se hlavně o dostihy č. 1266 Cena Darsalama a č. 1271 Velká mostecká, ve kterých došlo ke zranění jezdců Petra Foreta a Marcela Nováka. Oběma jezdcům přejeme brzké uzdravení. Podle posledních informací byli oba propuštěni do domácí péče bez vážnějších zranění.

Výstupem musí být opatření, která zajistí co nejrychlejší a nejúčinnější zdravotní pomoc jezdcům
i koním.
Termín: 7. 9. 2019

O těchto opatřeních budou proškoleni všichni členové komisí a pořadatelské složky.

JUDr. Ing. Jiří Charvát
prezident Jockey Clubu ČR
vloženo: 02.09.2019
Smutné oznámení
V neděli dne 18. srpna 2019 ve věku nedožitých 72 let zemřel náhle doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc.

Doc. Majzlík byl dlouholetým vedoucím Katedry obecné zootechniky a etologie na České zemědělské univerzitě v Praze. Jeho velkou vášní od nepaměti byli koně. Proto také stál u zrodu tříletého bakalářského oboru CHOV KONÍ v Humpolci. Zároveň byl dlouholetým garantem tohoto oboru.

Poslední rozloučení se koná ve středu dne 28. srpna v 11,10 hod v Nové obřadní síni v Praze na Olšanech.
Jockey Club ČR vyjadřuje pozůstalé rodině upřímnou soustrast.
vloženo: 25.08.2019
Přihlášky na Westminster Friendship Award ve středu 28. srpna
Ve středu 28. srpna je uzávěrka přihlášek na Westminster Friendship Award, která se odběhne 8. září ve Varšavě. Kompletní propozice dostihu na 2000 metrů, jehož celková dotace činí 126.00 zlotých (asi 746.000 Kč), naleznete v dokumentech.
vloženo: 15.08.2019