home page
Zprávy z turfu
 
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

  strana 1 / 85 další »»
Hygienické pokyny pro dostihový den 6. 6. v Praze
V sekci DOKUMENTY – DOSTIHOVÝ PROVOZ naleznete Hygienické pokyny pro dostihový den 6. 6. v Praze. Rovněž upozorňujeme, že 6. 6. bude železniční přejezd v Praze - Velké Chuchli uzavřen pro silniční i pěší provoz.
vloženo: 05.06.2020
Kurz pro instruktory praktického vyučování
Každé pracoviště, se kterým uzavírá Střední škola dostihového sportu a jezdectví (SŠDSaJ) Smlouvu o zajištění praktického vyučování žáků, musí mít pracovníka, který má uvedené žáky na starosti, vede jejich praktickou výuku, přiděluje jim práci, kontroluje je, podílí se na jejich hodnocení a spolupracuje se školou. Tento pracovník se nazývá instruktor žáků a musí být proškolen v oblasti pedagogiky, psychologie, zákoníku práce a školské legislativy.

Proto SŠDSaJ ve spolupráci s Institutem vzdělávání a poradenství ČZU Praha a spolkem Hipospol pořádá ve dnech 23. a 24. 6. 2020

KURZ PRO INSTRUKTORY PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ.

Cena 2000 Kč, částku je třeba uhradit na účet 1940613389/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte své jméno) nebo v hotovosti v pokladně školy do 15. 6. 2020.

Kurz proběhne v posluchárně IVP ČZU v Malé Chuchli. Stravu nezajišťujeme.

Přihlášky posílejte na adresu praxe@dostihovaskola.cz (jméno, adresa, kontakt) do 15. 6. 2020.
vloženo: 04.06.2020
Kontrola dráhy na Hipodromu Most
Včera, tj. 3. června, proběhla kontrola dráhy na Hipodromu Most. Za Jockey Club ČR provedl kontrolu inspektor rovinových drah a člen výboru AČTJ pan Filip Neuberg. V sekci DOKUMENTY – ZÁPISY O UZNÁNÍ DRÁHY naleznete výsledek kontroly včetně aktuálních fotografií.
vloženo: 04.06.2020
Tisková zpráva Hipodromu Most k dostihovému dni 12. 6.
Vážení účastníci dostihového provozu,

přinášíme Vám aktuální informace k dostihovému dni 12. června, jehož vrcholem je 72. Jarní ceně klisen, a který se uskuteční na mosteckém hipodromu v pátek 12. června 2020 od 13.00 hodin.

V reakci na stav dráhy během zahajovacího dostihového dne Vás ujišťujeme, že dostihová dráha je pravidelně zavlažována a také díky srážkám v minulých dnech bude stav dráhy kolem 3.5 (dobrá).

Zodpovědnou osobou za ustájení koní je s platností od 1. června 2020 jmenován Václav Štědronský, bývalý správce areálu. Telefonní kontakt na něj je 725 988 941. V jednotlivých dvorech budou nově k dispozici 50l vědra na vodu v dostatečném množství pro případ nečekaných problému s napáječkami a vyvedené hadice s pitnou vodou.

Dle aktuálních nařízení epidemiologů se bude moci od 8. června 2020 účastnit akcí maximálně 500 osob, tzn., že dostihy se budou i tentokrát konat bez přítomnosti veřejnosti, avšak nově za přítomnosti majitelů startujících koní. Po domluvě s Jockey Clubem ČR bude do 8. června 2020 upřesněno, zdali bude možná na jednu zúčastněnou stáj přítomnost jedné nebo dvou osob.

Vstup do areálu bude umožněn, stejně jako během zahajovacího dostihového dne, pouze spodním vjezdem směrem od golfového hřiště (ulice Skyřická). Pro účastníky dostihového dne platí povinnost figurovat na jmenném seznamu, který spravuje Jockey Club ČR. Osoby nefigurující na tomto seznamu nebudou do areálu vpuštěny. Při příjezdu budou všichni účastnici dostihového dne poučeni o konkrétních hygienických nařízeních, které bude nutné během mítinku dodržovat.

Na dostihový den 12. června 2020 se mohou akreditovat novináři po vyplnění žádosti, která je k dispozici na webu Hipodromu Most.

Tisková zpráva Hipodromu Most
vloženo: 03.06.2020
Hlášení osob přítomných na závodišti a čestné prohlášení Covid-19
Upozorňujeme, že pro dostihový den 6. 6. 2020 v Praze – Velké Chuchli platí obdobné podmínky jako pro předchozí dostihové dny.

V sekci DOKUMENTY – FORMULÁŘE naleznete formulář s názvem Seznam osob přítomných na závodišti. Trenéry, jejichž svěřenci startují dne 6. 6. v Praze – Velké Chuchli, žádáme o zaslání vyplněného formuláře do čtvrtka 4. 6. do 12:00 na emailové adresy chaloupkova@dostihy.cz a fabris@dostihy.cz. Stejně jako při dostihovém dnu 30. 5. v Karlových Varech platí, že na jednu stáj může být přítomný jeden majitel.

V sekci DOKUMENTY – FORMULÁŘE naleznete čestné prohlášení, kterým osoba přítomná na dostihovém dni prohlašuje, že vědomě nepřišla do styku s nemocí Covid-19 a nevykazuje příznaky nemoci Covid-19. Do odvolání platí, že toto čestné prohlášení musí odevzdat každá osoba při vstupu na závodiště.
vloženo: 02.06.2020
Zrušení dočasné změny Dostihového řádu
Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době už je možné v ČR využívat veřejné sauny, počínaje dostihovým dnem 6. 6. 2020 v Praze neplatí dočasná změna § 321 Dostihového řádu uveřejněná ve Věstníku ČT 11/2020. Jezdcům už tedy nebude kompenzována nemožnost využívat sauny o 1 kg.
vloženo: 01.06.2020
Doplnění termínové listiny a propozic
Dne 29. 5. 2020 schválila Rada Jockey Clubu ČR termíny a propozice čtyř dostihových dnů, které se uskuteční do 6. 7. 2020, a které doplňují už dříve schválené dostihové dny. Kompletní termínovou listinu a propozice do 6. 7. 2020 naleznete v sekci DOKUMENTY – DOSTIHOVÝ PROVOZ.

Někteří pořadatelé dostihů už předložily návrhy termínů a propozic také na následující část sezóny. Tyto materiály budou předloženy ke schválení v řádu několika týdnů poté, až je doručí na Jockey Club ČR všichni pořadatelé dostihů.
vloženo: 01.06.2020
Organizační pokyny pro dostihový den v Karlových Varech
Vstup do areálu Hipodoromu Holoubek bude možný pouze vstupem naproti stájím (z ulice Kpt. Jaroše). Parkování pro osobní automobily bude umožněno za vstupem do areálu. Hlášení změn i odevzdávání průkazů koní bude probíhat standartním způsobem.
vloženo: 29.05.2020
Čeští koně mohou startovat v Německu od 29. května 2020
Německá dostihová autorita Deutscher Galopp e.V. včera zveřejnila informaci o rozhodnutí, že koně trénovaní ve Francii, Velké Británii a Irsku se od tohoto okamžiku až do dalšího rozhodnutí nemohou účastnit německých dostihů. To podle jejího vyjádření znamená, že koně trénovaní v jiných zemích, než jsou tyto výše uvedené, mohou v Německu startovat počínaje dostihovými dny v Dortmundu v pátek 29. května, v Drážďanech v sobotu 30. května, v Berlíně-Hoppegartenu v neděli 31. května a v Kolíně nad Rýnem v pondělí 1. června.
vloženo: 27.05.2020
Změna prvního termínu dlouhodobých přihlášek na Prahu a Most
První termín přihlášek na dostihy s dlouhodobými přihláškami v Praze (EJC a Velká cena Prahy) a Mostě (Svatováclavská cena) se neuskuteční dne 28. 5. 2020, jak je uvedeno v propozicích schválených na jednání Rady JC ČR dne 28. 2. 2020. Nové propozice zmíněných dostihů včetně termínů a výše přihlášek budou schváleny později.
vloženo: 27.05.2020