home page
Zprávy z turfu
 
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

  strana 1 / 70 další »»
Uzávěrka přihlášek do klasických dostihů už ve čtvrtek 24. ledna
Upozorňujeme majitele a trenéry, že ve čtvrtek 24. ledna je uzávěrka přihlášek do všech pěti klasických dostihů. Dále upozorňujeme, že do dostihů je možné přihlásit pouze registrované dostihové koně!
vloženo: 18.01.2019
Komentář k dopingovým kauzám v roce 2018
V uplynulém roce mělo šest v tuzemsku působících trenérů problém s pozitivním dopingovým nálezem u svých svěřenců, ve čtyřech případech se jednalo o vzorky odebrané v tuzemsku a dvakrát k tomuto prohřešku došlo ve Francii.

Případy klisen Like a Trinity trenéra Březiny a Jenny Walker René Vinklárka nejsou ničím výjimečné, jedná se o situace, kdy trenéři nedokázali vysvětlit původ zakázané látky (dexamethasonu, respektive flunixinu) detekované v odebraných vzorcích po jejich triumfech v dostizích nižších kategorií, takže obě byly diskvalifikovány a oba trenéři shodně potrestáni peněžitou sankcí 20 000,- Kč a sankcí odnětí trenérské licence na dobu šesti měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku.

Další tři případy propojuje pozitivní nález na zakázanou látku morfin a kontaminace krmivem. Jedná se o koně Taste of Rock připravovaného Štěpánkou Myškovou, který měl v květnu pozitivní nález po druhém místě v proutěnkách ve francouzském Wissembourgu. Druhým trenérem se stejným problémem ve Francii byl Zdeno Koplík a hvězda jeho stáje Subway Dancer, jenž byl pozitivně testován po druhém místě v Gr. 3 Prix Gontaut – Biron Hong Kong Jockey Club v polovině srpna na závodišti v Deauville. A konečně třetím byl Orssio z lotu trenéra Jaroslava Drlíka, který neprošel testem po svém triumfu ve dvojkovém Říjnovém handicapu předposlední dostihový den na závodišti v Praze Velké Chuchli. Pozitivní nález zakázané látky morfin měl ve všech třech případech za následek diskvalifikaci koní z doběhu dostihu, avšak ve všech těchto případech dotčení trenéři v souladu s příslušnými ustanoveními (Čl. 6A) Mezinárodní dohody o chovu, dostizích a sázkách dokázali disciplinárním orgánům, ať již u nás či Francii, prokázat, že učinili veškerá přiměřená opatření, aby zabránili vystavení koní působení zakázaných látek a nebyli proto potrestáni.

Ve výše uvedených případech se jednalo se o stejnou situaci jako v případě vítěze Velké pardubické 2015 Nikase. A právě Nikasův trenér Stanislav Popelka se do centra pozornosti Pořádkové komise dostal opět poté, co jím připravovaný valach Vicody měl po třetím místě v poslední kvalifikaci na loňský ročník Velké pardubické ve svém vzorku více zakázané látky testosteronu, než povolují pravidla. Trenér Popelka využil svého práva a požádal o analýzu tzv. vzorku B ve francouzské laboratoři GIE Laboratoire des Courses Hippiques ve Verrières le Buisson, odkud však na Jockey Club dorazila informace, že vzorek nemohl být analyzován, neboť byl hemolizován. Pořádková komise JC ČR případ projednala a vzhledem ke skutečnosti, že analýza tzv. vzorku B nepotvrdila přítomnost zakázané látky, v souladu s příslušnou legislativou trenéra Popelku osvobodila.


16. ledna 2019

Mgr. Otakar Nový
Předseda PK JC ČR
vloženo: 17.01.2019
Vychází Věstník ČT 1/2019
V sekci „Věstník“ na webové stránce www.dostihyjc.cz je uveřejněn Věstník ČT č. 1/2019. Mimo jiné v něm najdete metodiku Řádu plemenné knihy pro rok 2019, kompletní přehled antidopingových kontrol koní v roce 2018, nabídku tiskovin vydaných JC ČR a další informace.

INFORMACE O PŘEDPLATNÉM VĚSTNÍKU ČT

Ročník 2019 Věstníku ČT bude opět, stejně jako ročník 2018, zveřejňován v plném rozsahu na oficiálních webových stránkách Jockey Clubu ČR ve formátu PDF.

Pro ročník 2019 bude stále zachována i jeho tištěná verze v plném rozsahu (cca 24 - 25 čísel za rok. Cena: 1450 Kč + 10% DPH.

Žádáme proto předplatitele, aby objednávky tištěného Věstníku ČT 2019 zaslali nejpozději do 10. února 2019 na adresu Jockey Clubu ČR poštou nebo e-mailem: dragounova@dostihy.cz
vloženo: 16.01.2019
Nové formuláře žádostí o licence, Příkazní smlouva a GDPR
Upozorňujeme všechny žadatele o vydání nebo obnovení licence tj. majitele, trenéry a jezdce, že pro letošní rok je nutné použít nové formuláře, které najdete v sekci Dokumenty – Formuláře. Na těchto nových formulářích je nutné VYPLNIT VŠECHNY POŽADOVANÉ ÚDAJE. Nestačí např. uvést pouze jméno a napsat poznámku „údaje stejné jako v předchozím roce“. Pokud na žádosti nebudou všechny potřebné údaje uvedeny, nebude žádosti vyhověno.

Součástí žádosti o licenci jsou rovněž PŘÍKAZNÍ SMLOUVA o vedení účtu v Zúčtovacím centru JC ČR a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR), které bylo nutné sladit s platnou legislativou ČR. Na tomto dokumentu je třeba VYPLNIT na 1. stránce JMÉNO (NÁZEV) účastníka dostihového provozu (žadatele o licenci) a DOKUMENT PODEPSAT
– jednou na 4. straně Příkazní smlouvy (všichni) a podruhé na 2. straně dokumentu Souhlas se zpracováním osobních údajů (pouze fyzické osoby). ORIGINÁL tohoto vlastnoručně podepsaného dokumentu je NUTNÉ ZASLAT ZÁROVEŇ SE ŽÁDOSTÍ O LICENCI na adresu Jockey Clubu ČR. Bez něj nebude moci být licence vydána. Tato smlouva má platnost na dobu neurčitou, v následujících letech ji tedy nebude nutné vždy znovu podepisovat.

V případě dotazů kontaktujte, prosím, pracovnice JC ČR – Ing. Evu Chaloupkovou (licence majitele) a Markétu Pínovou (licence trenéra a jezdce).
Žádáme všechny žadatele o licenci pro rok 2019, aby tuto metodiku důsledně dodrželi a děkujeme za Vaší spolupráci.
vloženo: 10.01.2019
PŘEDPRODEJ vstupenek na XXIV. Galavačer českého turfu zahájen
Dnes ve 12:00 hodin byl zahájen PŘEDPRODEJ vstupenek na XXIV. Galavečer českého turfu prostřednictvím prodejní sítě GoOut.

Na webových stránkách www.dostihy.cz (záložka XXIV. Galavečer českého turfu) naleznete podrobnosti o prodeji vstupenek a další informace o konání galavečera.
vloženo: 14.12.2018
Závěry z jednání Rady JC ČR
Zápis z jednání Rady JC ČR ze dne 7. 12. 2018 je uložen v sekci DOKUMENTY - Zápisy z Rady.

S nejdůležitějšími závěry z tohoto jednání se můžete seznámit také v článku na www.dostihy.cz.

Zvýšenou pozornost věnujte, prosím, části týkající se nového poplatku za vypracování dokumentu RCN pro start koně v zahraničí a změny výše poplatků za první registraci koně do dostihového provozu uvedených v Ceníku služeb v dostihovém provozu na rok 2019.
vloženo: 10.12.2018
Změna pro držitele plemenných hřebců od roku 2019
Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2019 byla dne 7. 11. 2018 Ministerstvem zemědělství schválená a dne 21. 11. 2018 byla zveřejněna jako opatření obecné povahy na úřední desce Ministerstva zemědělství ČR.

Před začátkem připouštěcí sezóny 2019 je každý držitel hřebce povinen provést sérologické vyšetření na infekční arteritidu koní u plemenných hřebců anglického plnokrevníka v přirozené plemenitbě. Odběr vzorků musí být pod dohledem Krajské veterinární správy. Sérologické vyšetření je hrazeno státem. Výsledek tohoto vyšetření musí být před začátkem připouštěcího období zaslán na Jockey Club ČR.

V sekci DOKUMENTY – CHOV naleznete Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2019 – Část I. – B. Zdraví zvířat – 5. Koňovití – kód EpE620 (str. 15).

Dále je zde zveřejněn dopis Stání veterinární správy, který upozorňuje na nejvýznamnější změny povinných preventivních a diagnostických úkonů pro rok 2019.
vloženo: 27.11.2018
Tisková zpráva Dostihového spolku
Změna na pozici generálního partnera Velké pardubické. Otevírá se příležitost pro nová partnerství.

Jedno z nejdelších partnerství českého sportu končí. Po čtvrt století trvající spolupráci nastal čas na změnu. Česká pojišťovna, generální partner nejtěžšího a nejstaršího dostihu kontinentální Evropy – Velké pardubické, se rozhodla dát příležitost jiným společnostem podílet se na rozvoji dostihového sportu.

Generálním partnerem Velké pardubické se Česká pojišťovna poprvé stala v roce 1991, každoročním sponzorem je od roku 1995. Společně se společností Dostihový spolek a.s. poslední čtvrt století rozvíjela tradici Velké pardubické a pomáhala z ní budovat významnou a prestižní událost s mezinárodním významem. „Čtvrtstoletí vzájemné spolupráce je příležitostí ke zhodnocení dlouholetého partnerství a k rekapitulaci všeho, co jsme za tu dobu společně dokázali. Je rovněž momentem, kdy jsme se rozhodli odstoupit z pozice generálního partnera. To však neznamená, že z dostihového sportu odcházíme úplně. S Dostihovým spolkem budeme jednat o možnostech jiné spolupráce,“ říká Radek Moc, člen nejvyššího vedení České pojišťovny zodpovědný za oblast sponzoringu.

Dostihový spolek a.s. je pořadatelem Velké pardubické od roku 1993, kdy byla společnost založena. Po téměř celou dobu jeho existence ji s Českou pojišťovnou pojilo pevné partnerství. „Pětadvacet let je dlouhá doba. Česká pojišťovna s Velkou pardubickou, potažmo Dostihovým spolkem a.s. zažila v historii chvíle skvělé i horší, ale vždy byla pevným a stabilním partnerem. Děkujeme vedení České pojišťovny a všem lidem, kteří se za těch pětadvacet let na podpoře dostihového sportu v Pardubicích podíleli. Nyní nastal čas jít dál. Těšíme se na nového generálního partnera, který se chopí příležitosti spojit své jméno s tímto fenoménem a zároveň nejstarším sportovním podnikem s obrovskou popularitou,“ prohlásil Martin Korba, místopředseda představenstva a výkonný ředitel Dostihového spolku a.s.

Velká pardubická, jejíž první ročník se běžel už v roce 1874, každoročně láká desetitisíce diváků na pardubické závodiště, další miliony poutá u televizních obrazovek i mobilních zařízeních. Je sportovním podnikem, o kterém se hovoří nejen v České republice, ale i v zahraničí. Ovšem legendu netvoří jen jedna jediná říjnová neděle. K Velké pardubické patří čtyřdílný seriál kvalifikací, který dostihovému svátku dává další obzory a možnosti.
vloženo: 23.11.2018
Informace pro trenéry
AČTJ

Asociace českých trenérů a jezdců (AČTJ) připravuje Valnou hromadu, která se bude konat na jaře příštího roku. Na programu mimo jiné budou informace o změnách připravovaných Jockey Clubem ČR, dále přednáška z oblasti dopingu (zakázané látky pro koně, antidopingové kontroly, testování mimo dostihovou sezónu).

JC ČR

Upozorňujeme trenéry na právě probíhající kontroly v tréninkových střediscích. Všem trenérům doporučujeme, aby si zkontrolovali své tréninkové listiny, medikační deníky a jiné administrativní náležitosti spojené s vedením tréninkového střediska.
Kontaktní osoba pro aktualizaci údajů: Markéta Pínová,
e-mail: pinova@dostihy.cz, mobil: +420 725 934 322
vloženo: 21.11.2018
Statistiky v chovu anglického plnokrevníka
Dovolujeme si Vás upozornit, že v sekci DOKUMENTY - CHOV jsou zveřejněné statistické údaje za rok 2017 s názvem Fact Book zpracované vedoucím Plemenné knihy panem Bc. Ondřejem Plachým.
vloženo: 05.11.2018