home page
Zprávy z turfu
 
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

  strana 1 / 63 další »»
Příspěvek na dopravu koní účastnících se významných festivalů v Maďarsku
Pořadatel dostihů v Maďarsku se rozhodl v roce 2018 podpořit majitele/trenéry ze zahraničí transportním příspěvkem na dopravu koní na tři významné festivaly v Kincsem Parku (4. – 6. května, 30. června – 1. července and 7. – 9. září).

Pro Českou republiku příspěvku na dopravu pro trenéra/majitele činí 200 Euro.

Podrobné informace v sekci DOKUMENTY – Dostihový provoz – Příspěvek na dopravu do Kincsem Parku

V dokumentu naleznete i potřebné veterinární podmínky pro koně cestující do Maďarska.

Kontaktní osoba:
Rezső Szécsi (hovoří plynně česky)
+36 30 977 3661
jockeyclub@jockeyclub.hu
vloženo: 26.04.2018
Důležité upozornění pro účastníky dostihů v Lysé nad Labem
Pořadatel dostihů pořádaných 1. 5. 2018 od 13:30 hodin na závodišti v Lysé nad Labem upozorňuje všechny účastníky a návštěvníky na dopravní omezení při průjezdu městem
Lysá nad Labem. Na komunikaci 331 (směr od Nymburka), ul. Mírová je železniční nadjezd uzavřen z důvodu bourání. Objízdná trasa vede po příjezdu do Lysé nad Labem - Litole přes obec Stratov a zabere asi 15 minut, v den dostihů lze předpokládat delší dobu. Z těchto důvodů všem doporučujeme příjezd do města z druhé strany tzn. z dálnice D10 (směr z Prahy na Mladou Boleslav) a to sjezdem na 17 km (bývalý motorest U čtyřech kamenů) a nebo sjezdem na 27 km (Benátky na Jizerou). Pokud se příjezdu z dálnice D11 (směr z Prahy do Hradec Králové) nevyhnete, doporučujeme vyjet s adekvátním předstihem.
vloženo: 25.04.2018
Merano - propozice na květen
V sekci DOKUMENTY - Dostihový provoz naleznete propozice na dostihové dny 21. a 27. května v italském Meranu.
vloženo: 25.04.2018
Dostih pro neregistrované koně v Lysé n.Labem
Pořadatel uspořádá v případě zájmu dostih pro neregistrované koně a jezdce. Zájemci se mohou hlásit u paní Peťulové na telefonu 603761620.
Jockey Club upozorňuje na §§ 213 a 216 a) DŘ, podle nichž se dostihový kůň nesmí zúčastnit cvalových dostihů, které jsou v rozporu s Dostihovým řádem a jejichž propozice nebyly schváleny Jockey Clubem ČR a zveřejněny ve VČT.
Koně účastnící se dostihů neregistrovaných koní budou kontrolováni (podle průkazů koní a čipů)a nebude možné už nikdy později registrovat je jako dostihové a nebude jim umožněno účastnit se dostihů dle Dostihového řádu.
vloženo: 18.04.2018
Nový dostih a změny propozic
NOVÝ DOSTIH na 1. 5. v Lysé nad Labem:

060209 HANDICAP
(Rovina - handicap - III - 1000 m)
45.000 Kč (22500 - 10350 - 6750 - 3150 - 2250)
Pro 4 leté a starší koně. Hmotnost: Hdcp - 6 kg.
zápisné: 600 Kč, OSK: 1 200 Kč, OSK pro český chov: 1 200 Kč

Navazující ZMĚNY PROPOZIC na 6. 5. ve Velké Chuchli:

010403 HANDICAP
(Rovina - handicap - III - 1200 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Majitelské prémie: 20.000 Kč ( 10000- 6000 - 4000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp -6,5 kg, 4 letí a starší Hdcp -2 kg.
zápisné: 750 Kč, OSK: 1 650 Kč, OSK pro český chov: 1 650 Kč

010406 HANDICAP
(Rovina - handicap - IV - 1200 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp +2,5 kg, 4 letí a starší Hdcp +7 kg.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč, OSK pro český chov: 1 100 Kč
vloženo: 18.04.2018
Věstník ČT 7 - 2018
Upozorňujeme, že byl do sekce DOKUMENTY – Dostihový provoz přidán Věstník ČT 7 – 2018. Kromě důležitých chovatelských a evidenčních věcí anglického plnokrevníka zdůrazňujeme informace o ANTIDOPINGOVÉ KONTROLE KONÍ A JEZDCŮ.

ANTIDOPINGOVÁ KONTROLA KONÍ

V části METODICKÝ POKYN K PROVÁDĚNÍ ANTIDOPINGOVÉ KONTROLY DOSTIHOVÝCH KONÍ V ČESKÉ REPUBLICE (najdete ho také samostatně v sekci DOKUMENTY – Dostihový provoz) jsou zdůrazněny práva, povinnosti a odpovědnost Jockey Clubu ČR a trenéra během odběrů vzorků při dostizích a v tréninkových zařízeních.
Veškeré novinky, které přinesla Mezinárodní dohoda o chovu, dostizích a sázkách – článek 6 A Zakázané látky jsou zdůrazněny ve Věstníku č. 7 červeně. Upozorňujeme na Tab. 1 (název tab.: Zakázané látky pod níže uvedenými prahovými hodnotami nejsou klasifikovány jako porušení norem), že je přidána nová zakázaná látka s prahovou hodnotou Prednisolon. Dále nezapomeňte, že Theobromin a Kofein patří mezi úplně zakázané látky bez prahových hodnot.

ANTIDOPINGOVÁ KONTROLA JEZDCŮ

Důležitá sekce pro jezdce, kteří zde najdou zakázané látky a metody zakázané stále (při soutěži i mimo soutěž), látky a metody zakázané jenom při soutěži a látky zakázané v určitých sportech.
Směrnice pro kontrolu a postih dopingu v ČR, Světový antidopingový kodex, Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2018, Seznam zakázaných léků pro sportovce od 1. 1. 2018 najdete na www.dostihyjc.cz v sekci DOKUMENTY – Dostihový provoz.
vloženo: 13.04.2018
Trenér Martin Bělka - prominutí zbytku sankce
Prezidium Jockey Clubu ČR na základě žádosti ze dne 12. března 2018, podané v souladu s ustanovením § 448 DŘ, rozhodlo s účinností od 6. dubna 2018 o prominutí zbytku sankce odnětí trenérské licence na dobu pěti měsíců, kterou byl potrestán Pořádkovou komisí trenér Martin Bělka za přestupek, jehož se dopustil porušením povinností stanovených v § 123 – 125 DŘ (Rozhodnutí Pořádkové komise JC ČR č. 7/2017 zveřejněné 19. prosince 2017 ve Věstníku ČT č. 24/2017).
vloženo: 10.04.2018
Smuteční oznámení
Dne 29. března 2018 zemřel ve věku nedožitých 70 let
pan JUDr Fldelis Schlée, někdejší úspěšný majitel dostihových koní (např. HYPHEN, GAY DEVIL, AJANTA ….).
Poslední rozlučení bude 10. dubna 2018 v 11 hod ve velké obřadní síni v Praze Strašnicích.
Jockey Club vyjadřuje pozůstalé rodině hlubokou soustrast
vloženo: 06.04.2018
Dostihový den 14. 4. 2018 v Kolesách zrušen
Jockey Club ČR obdržel během velikonočních svátků zprávu, že pořadatel dostihů v Kolesách ruší
z vážných technických důvodů dostihový den 14. 4. 2018.
Děkuje za pochopení a omlouvá se případným účastníkům.
vloženo: 03.04.2018
Věstník českého turfu č. 6
V sekci DOKUMENTY - Věstník si můžete stáhnout Věstník č. 6, v kterém jsou mimo jiné uveřejněná Kritéria pro majitelské prémie v rovinových dostizích, majitelské bonusy v překážkových dostizích, rozdělení dostihů EBF v roce 2018, jak je to s účastí dostihových koní v dostizích neregistrovaných koní, oficiální šampionáty Jockey Clubu ČR, seznam osob oprávněných vykonávat funkce v dostihovém provozu a další informace.
vloženo: 29.03.2018