home page
Zprávy z turfu
 
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

  strana 1 / 55 další »»
Zpráva o činnosti za rok 2016
Na webových stránkách Jockey Clubu ČR www.dostihyjc.cz v sekci ZÁKLADNÍ ÚDAJE je k nahlédnutí Zpráva o činnosti za rok 2016.
vloženo: 21.06.2017
POZOR, POZOR, POZOR - TERMÍN OSK NA DERBY DEN
Upozorňujeme, že uzávěrka OSK na 25.06.2017 je v pondělí 19.06.2017 v 10 hod, deklarace jezdců 19.06.2017 v 15 hod
vloženo: 16.06.2017
Propozice na II. polovinu sezóny
V sekci TERMÍNY, PROPOZICE naleznete schválené rovinové a překážkové propozice na II. polovinu sezóny. Zároveň jsou uveřejněné ve Věstníku ČT č. 10, který je k dispozici ke stažení v sekci DOKUMENTY - Věstník.
vloženo: 15.06.2017
Zápis z jednání Rady JC ČR
V sekci DOKUMENTY - Zápisy z Rady je vložen poslední Zápis z jednání Rady ze dne 6.6.2017.
vloženo: 14.06.2017
Upozornění pořadatele – Karlovy Vary 18.6.2017
Vzhledem k velkému počtu startujících koní není zajištěno ustájení pro koně pod čarou, náhradník může být pouze v boxu po nestartujícím koni.
Žádáme trenéry a majitele, kteří budou odhlašovat koně z dostihu, aby to oznámili nejpozději v sobotu 17.6.2017 na telefon 725934321 a umožnili tak koni pod čarou startovat. Děkujeme.
vloženo: 14.06.2017
Informace o slušovických dostizích
Dne 6. června 2017 na jednání Rady JC ČR bylo oficiálně rozhodnuto o pořádání dvou stávajících dostihových dnů, 16. září a 28. října 2017, spolkem Dostihy Slušovice, z.s.
Dále bylo rozhodnuto, že v roce 2018 budou vypsány minimálně 4 dostihové dny.

Martina Krejčí
vloženo: 13.06.2017
Premiérové sázky společnosti PMU na české dostihy
Pátečního pražského dostihového dne se zúčastnila zástupkyně z France Galop, paní Ariane Jaulin a zástupce z Le Trot pan Francois Galhie. Na prvních pět dostihů byly brány sázky společností PMU. Netradiční páteční termín byl zvolen sázkovou společností PMU z důvodu obsazenosti kalendáře ostatními dostihy z Anglie, Francie, Španělska, Německa a jiných evropských zemí. Po skončení dostihového dne přišel z Francie potvrzený sázkový obrat ve výši 786 676 € čistého. Z této částky poputují 3 % do České republiky, a po odečtení nákladů se zisk rozdělí v poměru 1:1 mezi Jockey Club ČR a pražského pořadatele.

Zástupci z Francie vyjádřili spokojenost s profesionálním průběhem dostihového dne. Jockey Club ČR by tímto rád vyjádřil poděkování v prvé řadě Dr. Charvátovi, prezidentovi Jockey Clubu ČR, za prvotní vyjednání spolupráce s France Galop, respektive se společností PMU. Dále děkujeme majitelům a trenérům za vysoký počet přihlášených a startujících koní. Poděkování patří také dostihové komisi, která pod vedení MVDr. Františka Horáka, předvedla naprosto precizní posuzování jednotlivých dostihů. Zároveň oceňujeme práci rozhodčích a dalších dostihových funkcionářů. Jaroslav Fabris a Jan Žid svojí svědomitou prací opět přispěli k vyrovnaným doběhům. Velké díky patří panu Bláhovi a společnosti Galopp TV za bezchybný přenos signálu a online přenos a panu Horovi za technickou přípravu programů pro PMU. V neposlední řadě děkujeme pražskému pořadateli za uspořádání tohoto dne a zaměstnancům Jockey Clubu ČR, kteří od ledna připravovali v čele s paní Čupovou spolupráci s PMU.

Závěrem, lze říci, že proběhla historicky první spolupráce s PMU a věříme, že do budoucna bude výsledkem této spolupráce podpora financování dostihů v České republice. Jsme rádi, když se dne 9. 6. 2017 lámala historie, že jsme mohli být u toho.

Přijměte pozvání i na druhý dostihový den se společností PMU, který se uskuteční v pátek 21. 7. 2017 v Mostě.

Za Jockey Club ČR

Martina Krejčí
vloženo: 11.06.2017
Začátek prvního dostihu PMU
Upozorňujeme účastníky dostihového provozu, že první dostih PMU dne 9. června bude začínat v 11:10 hod.
vloženo: 03.06.2017
Opatření pro dostihy PMU
Na OSK pro dostihy PMU (9.6. a 21.7.) lze z technických důvodů hlásit pouze jednobarevné čapky.

Pokud mají majitelé stáje registrované pouze vzorované čapky, musí použít jakoukoliv jednobarevnou čapku a tato změna bude bezplatná.
vloženo: 03.06.2017
Dostihy PMU – výzva pro majitele a trenéry k účasti koní
Již tento čtvrtek 1. 6. 2017 je termín přihlášek na dostihy PMU. Předpokladem pro to, aby tento historicky první dostihový den, kdy se takto významný zdroj financování dostihů v ČR otevírá, byl úspěšný a bylo možné na něj dále navázat, je dostatečný počet koní v těchto dostizích. Jockey Club ČR proto apeluje na všechny majitele a trenéry, aby své koně přihlásili do těchto dostihů v co největším počtu. Je zapotřebí, aby v každém dostihu startovalo nejméně 9 – 10 koní. Předem děkujeme za spolupráci a účast na projektu, který může do budoucna přinést českým dostihům výrazný finanční prospěch.
vloženo: 30.05.2017