home page
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
/Basic figures/
 

Poslání Jockey Clubu Historie Dostihový provoz Český chov Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2013 Zpráva o činnosti 2014 Zpráva o činnosti 2015 Zpráva o činnosti 2016 Zpráva o činnosti 2017 Zpráva o činnosti 2018 Stanovy JC ČR
 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

Účast koní českého chovu v dostihovém provozu ČR
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
počet start. koní čes. chovu 769 778 697 685 657 641 618 548 516 448
% koní českého chovu 58,0 56,5 53,6 54,6 54,8 54,0 54,8 52,4 49,7 45,0
počet vítězů celkem 210 192 181 198 180 168 170 161 157 126
počet vítězů v dostizích I. kat. 12 14 13 7 8 8 10 12 6 7
zisk koní českého chovu 24 026 925 22 965 350 19 752 435 22 102 500 18 651 120 17 263 750 17 450 100 16 304 750 15 635 225 12 419 000
z toho získané ceny 17 214 925 16 416 350 13 939 435 16 496 500 15 902 620 15 419 500 17 450 100 15 476 250 14 690 725 11 520 500
z toho majitelské prémie 6 812 000 6 549 000 5 813 000 5 606 000 2 748 500 1 844 250 0 828 500 944 500 898 500
prům. zisk na koně čes. chovu 31 244 29 518 28 339 32 266 28 388 26 933 28 236 29 753 30 301 27 721
ROVINOVÉ DOSTIHY:                    
počet start. koní čes. chovu 512 517 481 459 446 433 413 367 354 310
% koní českého chovu 58,3 56,1 54,3 55,5 56,6 55,6 54,6 53,8 51,5 45,6
počet vítězů celkem 146 134 119 130 127 126 112 106 106 89
počet vítězů v dostizích I. kat. 8 7 5 1 3 4 4 3 2 2
zisk koní českého chovu 14 887 175 14 008 500 11 227 135 11 756 050 10 058 770 10 240 850 8 349 900 9 861 250 8 190 225 6 378 700
z toho získané ceny 10 353 175 9 655 500 7 558 135 8 374 050 8 373 270 8 612 600 8 349 900 9 032 750 7 494 725 5 692 700
z toho majitelské prémie 4 534 000 4 353 000 3 669 000 3 382 000 1 685 500 1 628 250 0 828 500 695 500 686 000
prům. zisk na koně čes. chovu 29 077 27 096 23 341 25 612 22 553 23 651 20 218 26 870 23 136 20 577
PŘEKÁŽKOVÉ DOSTIHY:                    
počet start. koní čes. chovu 331 320 287 280 265 252 257 227 211 173
% koní českého chovu 58,7 55,9 53,6 52,8 50,8 50,7 55,0 51,0 48,6 45,5
počet vítězů celkem 69 62 64 71 53 44 59 56 54 40
počet vítězů v dostizích I. kat. 4 7 8 6 5 4 6 9 4 5
zisk koní českého chovu 9 139 750 8 956 850 8 525 300 10 346 450 8 592 350 7 022 900 9 100 200 6 443 500 7 445 000 6 040 300
z toho získané ceny 6 861 750 6 760 850 6 381 300 8 122 450 7 529 350 6 806 900 9 100 200 6 443 500 7 196 000 5 827 800
z toho majitelské prémie 2 278 000 2 196 000 2 144 000 2 224 000 1 063 000 216 000 0 0 249 000 212 500
prům. zisk na koně čes. chovu 27 613 27 990 29 705 36 952 32 424 27 869 35 409 28 386 35 284 34 915

Základní údaje o chovu plnokrevníka v ČR
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Klisny zahraničních majitelů 45 25 31 14 0 0 0 0 0 0
Klisny zařazené v NTB a připouštěné A 1/1 hř. 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0
Počet klisen připuštěných A 1/1 hřebcem 478 438 452 283 0 0 0 0 0 0
Živě narozených hříbat 283 288 259 257 0 0 0 0 0 0