home page
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
/Basic figures/
 

Poslání Jockey Clubu Historie Organizační struktura Dostihový provoz Český chov Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2013 Zpráva o činnosti 2014 Zpráva o činnosti 2015 Zpráva o činnosti 2016 Zpráva o činnosti 2017 Stanovy JC ČR
 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

Účast koní českého chovu v dostihovém provozu ČR
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
počet start. koní čes. chovu 795 769 778 697 685 657 641 618 548 516
% koní českého chovu 59,6 58,0 56,5 53,6 54,6 54,8 54,0 54,8 52,4 49,7
počet vítězů celkem 248 210 192 181 198 180 168 170 161 157
počet vítězů v dostizích I. kat. 15 12 14 13 7 8 8 10 12 6
zisk koní českého chovu 26 551 775 24 026 925 22 965 350 19 752 435 22 102 500 18 651 120 17 263 750 17 450 100 16 304 750 15 635 225
z toho získané ceny 19 602 775 17 214 925 16 416 350 13 939 435 16 496 500 15 902 620 15 419 500 17 450 100 15 476 250 14 690 725
z toho majitelské prémie 6 949 000 6 812 000 6 549 000 5 813 000 5 606 000 2 748 500 1 844 250 0 828 500 944 500
prům. zisk na koně čes. chovu 33 399 31 244 29 518 28 339 32 266 28 388 26 933 28 236 29 753 30 301
ROVINOVÉ DOSTIHY:                    
počet start. koní čes. chovu 541 512 517 481 459 446 433 413 367 354
% koní českého chovu 60,0 58,3 56,1 54,3 55,5 56,6 55,6 54,6 53,8 51,5
počet vítězů celkem 166 146 134 119 130 127 126 112 106 106
počet vítězů v dostizích I. kat. 5 8 7 5 1 3 4 4 3 2
zisk koní českého chovu 16 359 225 14 887 175 14 008 500 11 227 135 11 756 050 10 058 770 10 240 850 8 349 900 9 861 250 8 190 225
z toho získané ceny 11 848 225 10 353 175 9 655 500 7 558 135 8 374 050 8 373 270 8 612 600 8 349 900 9 032 750 7 494 725
z toho majitelské prémie 4 511 000 4 534 000 4 353 000 3 669 000 3 382 000 1 685 500 1 628 250 0 828 500 695 500
prům. zisk na koně čes. chovu 30 239 29 077 27 096 23 341 25 612 22 553 23 651 20 218 26 870 23 136
PŘEKÁŽKOVÉ DOSTIHY:                    
počet start. koní čes. chovu 327 331 320 287 280 265 252 257 227 211
% koní českého chovu 59,6 58,7 55,9 53,6 52,8 50,8 50,7 55,0 51,0 48,6
počet vítězů celkem 84 69 62 64 71 53 44 59 56 54
počet vítězů v dostizích I. kat. 10 4 7 8 6 5 4 6 9 4
zisk koní českého chovu 10 192 550 9 139 750 8 956 850 8 525 300 10 346 450 8 592 350 7 022 900 9 100 200 6 443 500 7 445 000
z toho získané ceny 7 754 550 6 861 750 6 760 850 6 381 300 8 122 450 7 529 350 6 806 900 9 100 200 6 443 500 7 196 000
z toho majitelské prémie 2 438 000 2 278 000 2 196 000 2 144 000 2 224 000 1 063 000 216 000 0 0 249 000
prům. zisk na koně čes. chovu 31 170 27 613 27 990 29 705 36 952 32 424 27 869 35 409 28 386 35 284

Základní údaje o chovu plnokrevníka v ČR
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Klisny zahraničních majitelů 38 45 25 31 14 0 0 0 0 0
Klisny zařazené v NTB a připouštěné A 1/1 hř. 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0
Počet klisen připuštěných A 1/1 hřebcem 512 478 438 452 283 0 0 0 0 0
Živě narozených hříbat 323 283 288 259 257 0 0 0 0 0