home page
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
/Basic figures/
 

Poslání Jockey Clubu Historie Organizační struktura Dostihový provoz Český chov Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2013 Zpráva o činnosti 2014 Zpráva o činnosti 2015 Zpráva o činnosti 2016 Zpráva o činnosti 2017 Zpráva o činnosti 2018 Stanovy JC ČR
 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

Dostihový provoz
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Počet závodišť 15 14 11 11 11 12 11 11 11 10
Počet dostihových dnů 68 68 58 61 62 63 57 57 59 52
Počet dostihů celkem 530 539 465 479 491 485 457 451 459 402
Počet dostihů rovinových 357 364 311 321 328 335 309 299 317 278
Počet dostihů přes proutěné překážky 30 40 28 34 35 33 37 36 45 28
Počet dostihů steeplechase 143 135 126 124 128 117 111 116 97 96
Součet cen v dostizích celkem (tis.Kč) 52 985 52 929 46 753 48 587 44 810 50 131 44 849 46 614 46 962 45 460
Součet cen v rov. dostizích (tis. Kč) 32 362 32 497 27 029 27 154 25 524 29 960 25 157 26 378 28 066 27 276
Součet cen v přek. dostizích (tis.Kč) 20 623 20 431 19 724 21 434 19 286 20 171 19 692 20 235 18 896 18 183
Počet startujících dostihových koní 1 325 1 378 1 300 1 255 1 198 1 188 1 128 1 046 1 038 996
- z toho v rovinových dostizích 878 921 886 827 788 779 756 682 687 680
- z toho v rov.i přek. dostizích 117 115 121 102 112 88 95 81 83 64
- z toho v překážkových dostizích 564 572 535 530 522 497 467 445 434 380
Počet zahr. koní startujících v ČR 38 50 57 45 40 56 48 39 56 43
Počet trenérů celkem 188 177 168 0 0 0 0 0 0 0
trenér-profesionál 149 146 144 0 0 0 0 0 0 0
trenér-majitel 39 32 24 0 0 0 0 0 0 0
Počet jezdců z povolání celkem 121 98 103 0 0 0 0 0 0 0
- z toho jezdců žáků 40 18 24 0 0 0 0 0 0 0
Počet amatérských jezdců 50 36 29 0 0 0 0 0 0 0
Počet dostihových stájí 447 468 461 431 430 434 418 415 403 395

Přehled počtu startujících koní dle věku a typu dostihu
rok rovina PP Stch celkem z toho český chov % čes. chovu
2letí 3letí starší 3letí starší 3letí starší
2010 194 285 399 50 122 25 455 1325 769 58.0
2011 195 311 415 56 145 0 475 1378 778 56.5
2012 158 303 425 57 127 0 427 1300 697 53.6
2013 134 249 395 42 136 0 439 1255 685 54.6
2014 128 226 400 51 130 0 421 1198 657 54.8
2015 145 235 399 42 129 0 395 1188 641 54.0
2016 109 237 410 41 127 0 369 1128 618 54.8
2017 103 161 418 41 120 0 351 1046 548 52.4
2018 114 191 382 41 148 0 315 1038 516 49.7
2019 106 198 376 43 96 0 290 996 448 45.0