home page
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
/Basic figures/
 

Poslání Jockey Clubu Historie Organizační struktura Dostihový provoz Český chov Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2013 Zpráva o činnosti 2014 Zpráva o činnosti 2015 Zpráva o činnosti 2016 Stanovy JC ČR
 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

Dostihový provoz
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Počet závodišť 14 15 15 14 11 11 11 12 11 11
Počet dostihových dnů 66 70 68 68 58 61 62 63 57 57
Počet dostihů celkem 523 548 531 539 465 479 491 485 457 451
Počet dostihů rovinových 350 364 358 364 311 321 328 335 309 299
Počet dostihů přes proutěné překážky 32 33 30 40 28 34 35 33 37 36
Počet dostihů steeplechase 141 151 143 135 126 124 128 117 111 116
Součet cen v dostizích celkem (tis.Kč) 52 357 56 422 52 985 52 929 46 753 48 587 44 810 50 131 44 849 46 614
Součet cen v rov. dostizích (tis. Kč) 33 585 34 954 32 362 32 497 27 029 27 154 25 524 29 960 25 157 26 378
Součet cen v přek. dostizích (tis.Kč) 18 773 21 467 20 623 20 431 19 724 21 434 19 286 20 171 19 692 20 235
Počet startujících dostihových koní 1 326 1 333 1 325 1 378 1 300 1 255 1 198 1 188 1 128 1 046
- z toho v rovinových dostizích 925 901 878 921 886 827 788 779 756 682
- z toho v rov.i přek. dostizích 136 117 117 115 121 102 112 88 95 81
- z toho v překážkových dostizích 537 549 564 572 535 530 522 497 467 445
Počet zahr. koní startujících v ČR 55 43 37 49 57 45 40 56 48 39
Počet trenérů celkem 182 187 188 177 168 0 0 0 0 0
trenér-profesionál 141 146 149 146 144 0 0 0 0 0
trenér-majitel 41 41 39 32 24 0 0 0 0 0
Počet jezdců z povolání celkem 129 123 121 98 103 0 0 0 0 0
- z toho jezdců žáků 30 28 40 18 24 0 0 0 0 0
Počet amatérských jezdců 57 53 50 36 29 0 0 0 0 0
Počet dostihových stájí 473 455 447 467 461 431 430 434 418 415

Přehled počtu startujících koní dle věku a typu dostihu
rok rovina PP Stch celkem z toho český chov % čes. chovu
2letí 3letí starší 3letí starší 3letí starší
2008 206 321 398 53 123 37 421 1326 799 60.3
2009 198 299 404 53 110 27 440 1333 795 59.6
2010 194 285 399 50 122 25 455 1325 769 58.0
2011 195 311 415 56 145 0 475 1378 778 56.5
2012 158 303 425 57 127 0 427 1300 697 53.6
2013 134 249 395 42 136 0 439 1255 685 54.6
2014 128 226 400 51 130 0 421 1198 657 54.8
2015 145 235 399 42 129 0 395 1188 641 54.0
2016 109 237 410 41 127 0 369 1128 618 54.8
2017 103 161 418 41 120 0 351 1046 548 52.4