home page
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
/Basic figures/
 

Poslání Jockey Clubu Historie Organizační struktura Dostihový provoz Český chov Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2013 Zpráva o činnosti 2014 Zpráva o činnosti 2015 Zpráva o činnosti 2016 Zpráva o činnosti 2017 Stanovy JC ČR
 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

Jockey Club České republiky

  Jockey Club je samostatným právním subjektem, vzniklým na základě zákona č. 83/1990 Sb.
  Je oprávněn brát na sebe závazky a požadovat plnění závazků od třetích osob.
  Jockey Club je nejvyšší autoritou turfu v České republice. Jeho posláním je koordinovat, řídit a všestranně podporovat dostihový provoz a chov anglického plnokrevníka v intencích svých členských složek v rozsahu uděleného oprávnění Ministerstva zemědělství České republiky, platného Dostihového řádu, šlechtitelského programu, řádu chovu plnokrevníka a vůle svých členů.
  Jockey Club reprezentuje český turf. Jeho jménem jedná se všemi veřejnými a soukromými subjekty ve věcech, týkajících se dostihového provozu a chovu plnokrevníka v rozsahu svého oprávnění. Zastupuje český turf v zahraničí.
  K zajištění svého poslání v oblasti dostihového provozu i chovu je oprávněn vydávat Dostihový řád, Chovatelský řád a příslušná nařízení a prováděcí předpisy ku prospěchu dostihů a chovu plnokrevníka v rozsahu stanovené pravomoci po závazném schválení Rady Jockey Clubu.