home page
PROPOZICE
/race conditions/
 KARLOVY VARY - 08.08.2021
020501
76.Oaks
(Rovina - cena - L - 2400 m)
550.000 Kč (275000 - 104500 - 66000 - 38500 - 27500 - 22000 - 16500)
Pro 3leté klisny. Hmotnost: 58 kg. Všechny startující se musí zúčastnit slavnostní přehlídky.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 28. 01. 2021 ve 12 hodin 550 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 20. 05. 2021 ve 12 hodin 1100 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 01. 07. 2021 ve 12 hodin 2200 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání): čtvrtek 29. 07. 2021 ve 12 hodin 3300 Kč + DPH
OSK: úterý 03. 08. 2021 v 10 hodin 14850 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 03. 08. 2021 v 15 hodin
Dodatečné přihlášky do: čtvrtku 20. 05. 2021 do 12 hodin za 4950 Kč + DPH
čtvrtku 01. 07. 2021 do 12 hodin za 13750 Kč + DPH
čtvrtku 29. 07. 2021 d o 12 hodin za 30250 Kč + DPH
zápisné: 7 150 Kč, OSK: 14 850 Kč

Přihlášky: 20.05.2021 ve 12:00 hod. OSK: 03.08.2021 v 10:00 hod.

Pořadatel: HIPODROM HOLOUBEK s.r.o.
je plátcem DPH