home page
PROPOZICE
/race conditions/
 MOST - 09.05.2021
090201
73. Jarní cena klisen
(Rovina - cena - L - 1600 m)
550.000 Kč (275000 - 104500 - 66000 - 38500 - 27500 - 22000 - 16500)
Pro 3leté klisny. Hmotnost: 58 kg. Všechny startující se musí zúčastnit slavnostní přehlídky.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 28. 01. 2021 ve 12 hodin 550 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 04. 03. 2021 ve 12 hodin 1100 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 15. 04. 2021 ve 12 hodin 2200 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání): čtvrtek 29. 04. 2021 ve 12 hodin 3300 Kč + DPH
OSK: úterý 04. 05. 2021 v 10 hodin 14850 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 04. 05. 2021 v 15 hodin
Dodatečné přihlášky do: čtvrtku 04. 03. 2021 do 12 hodin za 4950 Kč + DPH
čtvrtku 15. 04. 2021 do 12 hodin za 13750 Kč + DPH
čtvrtku 29. 04. 2021 do 12 hodin za 30250 Kč + DPH
zápisné: 7 150 Kč, OSK: 14 850 Kč

090202
Memoriál Vlastimila Smolíka
(Rovina - cena - I - 2400 m)
135.000 Kč (67500 - 31050 - 20250 - 9450 - 6750)
Pro 4 leté a starší koně. Hmotnost 58 kg, kteří od 1.6.2020 získali jednotlivou cenu 67500 Kč + 1 kg,
kteří nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč - 1 kg. Dodatečná přihláška do termínu OSK za
trojnásobek zápisného
zápisné: 1 800 Kč, OSK: 3 600 Kč

090203
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - II - 1200 m)
90.000 Kč (45000 - 20700 - 13500 - 6300 - 4500)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp - 15,5 kg, 4 letí a starší Hdcp - 11 kg.
Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 1 200 Kč, OSK: 2 400 Kč

090204
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - III - 1400 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp – 7,5 kg, 4 letí a starší Hdcp - 2 kg.
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

090205
CENA ...
(Rovina - cena - III - 1600 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 3leté nezvítězivší koně. Hmotnost: 57 kg, od 1.6.2020 za každých 100000 Kč celkového
zisku + 1,5 kg, kteří se umístili na II. místě +2 kg, na III. místě +1 kg.
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

090206
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - IV - 1600 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp + 1 kg, 4 letí a starší Hdcp + 7 kg.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

090207
CENA ...
(Rovina - cena - IV - 2200 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3leté nezvítězivší koně. Hmotnost: 57 kg, od 1. 6. 2020 za každých 30000 Kč celkového
zisku +1,5 kg, kteří se umístili na II. místě +2 kg, na III. místě +1 kg. Vyloučeni koně zahraničního
chovu bez tuzemského Hdcp
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

090208
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - V - 2200 m)
20.000 Kč (10000 - 4600 - 3000 - 1400 - 1000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp + 8,5 kg, 4 letí a starší Hdcp + 16 kg.
zápisné: 250 Kč, OSK: 550 Kč

Přihlášky: 29.04.2021 ve 12:00 hod. OSK: 04.05.2021 v 10:00 hod.

Pořadatel: HIPODROM MOST a.s.
je plátcem DPH