home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

PRAHA - 21.06.2020
010301
Červnový handicap
(Rovina - handicap - II - 1800 m)
90.000 Kč (45000 - 20700 - 13500 - 6300 - 4500)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp -18 kg, 4 letí a starší Hdcp -13 kg.
Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 900 Kč, OSK: 2 700 Kč

010302
CENA ...
(Rovina - cena - III - 1200 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 2 leté nezvítězivší koně. Hmotnost: 58 kg, neumístění na platném místě -1 kg, kteří dosud nestartovali -2 kg.
zápisné: 750 Kč, OSK: 1 650 Kč

010303
CENA ...
(Rovina - cena - III - 1600 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 3 leté koně, kteří od 1. 7. 2019 nezískali jednotlivou cenu 42500 Kč. Hmotnost: 57 kg, od 1. 7. 2019 za každou jednotlivou cenu 20250 Kč +2,5 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 4250 Kč -2,5 kg.
zápisné: 750 Kč, OSK: 1 650 Kč

010304
CENA ...
(Rovina - cena - III - 2800 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 4 leté a starší koně, kteří od 1. 7. 2019 nezískali jednotlivou cenu 42500 Kč. Hmotnost: 57 kg, od 1. 7. 2019
za každou jednotlivou cenu 20250 Kč +2 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 4250 Kč -2 kg.
zápisné: 750 Kč, OSK: 1 650 Kč

010305
CENA ...
(Rovina - cena - IV - 1400 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté nezvítězivší koně. Hmotnost: 57 kg, od 1. 7. 2019 za každých 30000 Kč celkového zisku +2 kg, kteří
se umístili na II. místě +2 kg, na III. místě +1 kg. Vyloučeni koně zahraničního chovu bez tuzemského Hdcp.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

010306
CENA ...
(Rovina - cena - IV - 1800 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté nezvítězivší koně. Hmotnost: 57 kg, od 1. 7. 2019 za každých 30000 Kč celkového zisku +1,5 kg, kteří se umístili na II. místě +2 kg, na III. místě +1 kg. Vyloučeni koně zahraničního chovu bez tuzemského Hdcp.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

010307
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - IV - 1200 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp +4 kg, 4 letí a starší Hdcp +7 kg.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

010308
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - V - 2400 m)
20.000 Kč (10000 - 4600 - 3000 - 1400 - 1000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp +9,5 kg, 4 letí a starší Hdcp +16 kg.
zápisné: 250 Kč, OSK: 550 Kč

Přihlášky: 11.06.2020 ve 12:00 hod. OSK: 18.06.2020 v 10:00 hod.

Pořadatel: TMM s.r.o.
je plátcem DPH