home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

PARDUBICE - 10.10.2020
041001
KŘIŠŤÁLOVÝ POHÁR
(Proutky - cena - NL - 3400 m)
300000 Kč (150000 - 69000 - 45000 - 21000 - 15000)
MP: 40000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
Bonus pro 5 leté a starší koně českého chovu 40.000 Kč (20.000-12.000-8.000)
Pro 4 leté a starší koně. Hmotnost: 4 letí 68,5 kg, 5 letí a starší 70 kg. Pro jezdce, kteří dosáhli deseti a více
umístění v překážkových dostizích. Dohlášení: do termínu OSK 6.000 Kč + DPH
zápisné: 2 000 Kč, OSK: 4 000 Kč

041002
ZLATÁ SPONA TŔÍLETÝCH
(Proutky - cena - I - 3200 m)
150.000 Kč (75000 - 34500 - 22500 - 10500 - 7500)
Bonus pořadatele pro umístěné koně českého chovu 40.000 Kč (20.000-12.000-8.000)
Pro 3 leté koně. Hmotnost 68 kg. Pro jezdce, kteří dosáhli deseti a více umístění v překážkových dostizích.
Dohlášení do termínu OSK: 4.500 Kč + DPH.
zápisné: 1 500 Kč, OSK: 3 000 Kč

041003
PROUTĚNÉ PŘEKÁŽKY (amatéři - Fegentri)
(Proutky - cena - IV - 3200 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 4 leté a starší koně, kteří od 1.11.2019 nezískali v překážkovém dostihu jednotlivou cenu 33000 Kč a vyšší.
Hmotnost: 4 letí 67 kg, 5 letí a starší 68 kg. Za každých 5000 Kč celkového zisku v překážkovém dostihu
od 1.11.2019 +0,5 kg
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

041004
Cena
(Rovina - cena - II - 1100 m)
90.000 Kč (45000 - 20700 - 13500 - 6300 - 4500)
Majitelské prémie: 25.000 Kč (12500 - 7500 - 5000)
Pro 3 leté a starší koně, kteří od 1.11.2019 nezískali jednotlivou cenu 60000 Kč. Hmotnost: 3 letí 57 kg, 4 letí
a starší 57,5 kg. Od 1.11.2019 za každou jednotlivou cenu 31000Kč + 2,5 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu
6000 Kč - 2,5 kg. Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného
zápisné: 1 200 Kč, OSK: 2 400 Kč

041005
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - II - 1750 m)
90.000 Kč (45000 - 20700 - 13500 - 6300 - 4500)
Majitelské prémie: 25.000 Kč (12500 - 7500 - 5000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp – 12,5 kg, 4 letí a starší Hdcp - 11 kg
Dodatečná pčihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 1 200 Kč, OSK: 2 400 Kč

041006
Cena -pro český chov
(Rovina - cena - II - 2400 m)
100.000 Kč (50000 - 23000 - 15000 - 7000 - 5000)
Pro 3 leté a starší koně českého chovu. Hmotnost: 3 letí 54,5 kg, 4 letí a starší 58 kg, kteří od 1.11.2019 získali
jednotlivou cenu 50000 Kč + 1 kg, 100000 Kč + 2 kg, 250000 Kč + 3 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu
20250 Kč - 1 kg. Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 1 300 Kč, OSK: 2 700 Kč

041007
Cena - dostih amatérů
(Rovina - cena - IV - 3200 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 4 leté a starší koně, kteří od 1.11.2019 nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč a nemají hdcp vyšší než 65 kg.
Hmotnost 66 kg. Od 1.11.2019 za každou jednotlivou cenu 9250 Kč +2 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu
2000 Kč - 2 kg. Vyloučení koně zahraničního chovu bez tuzemského hdcp. START PRAPORKEM
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

Přihlášky: 01.10.2020 ve 12:00 hod. OSK: 06.10.2020 v 10:00 hod.

Pořadatel: DOSTIHOVÝ SPOLEK a.s.
je plátcem DPH