home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

KARLOVY VARY - 20.09.2020
020601
39. Cena zimní královny DS PEGAS
(Rovina - cena - L - 1600 m)
550.000 Kč (275000 - 104500 - 66000 - 38500 - 27500 - 22000 - 16500)
Pro 2 leté klisny. Hmotnost: 58 kg.
Všechny startující se musí zúčastnit slavnostní přehlídky.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 09. 07. 2020 ve 12 hod 1 000 Kč + DPH
2.zápisné (1.škrtání): čtvrtek 06. 08. 2020 ve 12 hod 2.500 Kč + DPH
3.zápisné (2.škrtání) čtvrtek 10. 09. 2020 ve 12 hod 3.500 Kč + DPH
OSK: úterý 15. 09. 2020 v 10 hod 15.000 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 15 .09 .2020 v 15 hod
Dodatečné přihlášky: čtvrtek 06. 08. 2020 do 12 hod 4.950 Kč + DPH čtvrtek 10. 09. 2020 do 12 hod 25.850 Kč + DPH
zápisné: 7 000 Kč, OSK: 15 000 Kč

020602
33. Cena Jockey Clubu ČR
(Rovina - cena - II - 2000 m)
100.000 Kč (50000 - 23000 - 15000 - 7000 - 0)
Pro 3 leté a stš. koně, kteří od 1.10.2019 nezískali jednotlivou cenu 60.000 Kč a vyšší. Hmotnost: 3 letí 55 kg,
4 letí a stš.57,5 kg. Od 1.10.2019 za každou jednotlivou cenu 31.000 Kč+2,5 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu
6000 Kč – 2,5 kg, Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného
zápisné: 1 300 Kč, OSK: 2 700 Kč

020603
Cena GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY
(Rovina - handicap - III - 1600 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 3 leté a stš. koně hmotnost: 3 letí Hdcp – 4 kg, 4 letí s stš. – 2 kg
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

020604
Cena společnosti EBF
(Rovina - cena - III - 1400 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 2 leté nezvítězivší koně, jejichž otcové jsou registrováni v EBF pro připouštěcí sezónu 2017. Hmotnost:
58 kg. Neumístěným na platném místě -1 kg, kteří dosud nestartovali -2 kg.
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

020605
Cena HOLOUBEK KONCERN
(Rovina - cena - IV - 3000 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a stš. koně, kteří od 1.10.2019 nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč. Hmotnost: 3 letí 57 kg, 4 letí a stš. 62 kg, od 01.10.2019 za každou jednotlivou cenu 9.250 Kč + 2 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu
2.000 Kč -2 kg. Vyloučeni koně zahraničního chovu bez tuzemského Hdcp a koně s Hdcp nad 65 kg Start praporkem. START PRAPORKEM.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

020606
Cena Jaromír Maruna ELEKTRO SERVIS
(Rovina - handicap - V - 2000 m)
25.000 Kč (12500 - 5750 - 3750 - 1750 - 1250)
Pro 3 leté a stš. koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp + 13 kg, 4 letí a stš. Hdcp + 15,5 kg.
zápisné: 300 Kč, OSK: 700 Kč

020607
Cena JOSEFA VÁNI za podpory KarBoBau, s.r.o., DS Jasna, Paragan s.r.o.
(Steeplechase - cena - II - 4200 m)
120.000 Kč (60000 - 27600 - 18000 - 8400 - 6000)
Pro 5 leté a stš. koně. Hmotnost 68 kg za každých 40 000 Kč celkového zisku v PP a STCH + 0,5 kg.
Maximální přívažek + 5 kg. Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
Kurz : 1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7 (otočné heky s lisovaným proutím v rovinové dráze
– výška skoku 125 – 130 cm)
zápisné: 1 600 Kč, OSK: 3 200 Kč

020608
Cena statku CHYŠE
(Steeplechase - cena - IV - 3200 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 4 leté a stš koně, kteří od 1.10.2019 v překážkovém dostihu nezískali jednotlivou cenu 33.000 Kč a vyšší.
Hmotnost: 4 letí 66,5 kg, 5 letí a stš. 68 kg. Za každých 4000 Kč celkového zisku od 1.10.2019 v překážkovém
dostihu +0,5 kg. Kurz: 5,6,7,1,2,3,4,5,6,7 (Otočné heky s lisovaným proutím v rovinové dráze – výška skoku 125cm)
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

Přihlášky: 10.09.2020 ve 12:00 hod. OSK: 15.09.2020 v 10:00 hod.

Pořadatel: HIPODROM HOLOUBEK s.r.o.
je plátcem DPH