home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

PRAHA - 25.10.2020
011201
75. St. Leger
(Rovina - cena - L - 2800 m)
600.000 Kč (300000 - 114000 - 72000 - 42000 - 30000 - 24000 - 18000)
Majitelské prémie: 40.000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
Pro 3leté hřebce a klisny. Hmotnost: 58 kg. Všichni startující se musí zúčastnit slavnostní přehlídky.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 30. 01. 2020 ve 12 hod 600 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 23. 07. 2020 ve 12 hod 1200 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 10. 09. 2020 ve 12 hod 2400 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání): čtvrtek 15. 10. 2020 ve 12 hod 3600 Kč + DPH
OSK: úterý 20. 10. 2020 v 10 hod 16200 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 20. 10. 2020 v 15 hod
Dodatečné přihlášky do: čtvrtku 23. 07. 2020 do 12 hod za 5400 Kč + DPH
čtvrtku 10. 09. 2020 do 12 hod za 15000 Kč + DPH
čtvrtku 15. 10. 2020 do 12 hod za 33000 Kč + DPH
zápisné: 7 800 Kč, OSK: 16 200 Kč

011202
16. Sprinterská cena
(Rovina - cena - I - 1200 m)
200.000 Kč (100000 - 46000 - 30000 - 14000 - 10000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí 57,5 kg, 4letí a starší 58 kg, kteří od 1. 11. 2019 získali jednotlivou cenu
60000 Kč +2 kg. Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 2 000 Kč, OSK: 6 000 Kč

011203
14. ročník Ceny běloušů CK Martin Tour
(Rovina - cena - II - 1600 m)
100.000 Kč (50000 - 23000 - 15000 - 7000 - 5000)
Pro 3leté a starší koně bílé barvy (bělouše, bílé valachy a bělky). Hmotnost: 3letí 56 kg, 4letí a starší 57,5 kg, kteří od 1. 11. 2019 získali jednotlivou cenu 45000 Kč +2 kg, kteří získali jednotlivou cenu 67500 Kč +4 kg, kteří získali jednotlivou cenu 100000 Kč +6 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 22500 Kč -2 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 15000 Kč -4 kg. Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 1 000 Kč, OSK: 3 000 Kč

011204
CENA ...
(Rovina - cena - III - 1200 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 2leté koně, kteří nezvítězili v dostihu s cenou vítězi 22500 Kč. Hmotnost: 58 kg, vítězům +1 kg, neumístěným na platném místě -1 kg, kteří dosud nestartovali -2 kg.
zápisné: 750 Kč, OSK: 1 650 Kč

011206
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - III - 2400 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp -7 kg, 4letí a starší Hdcp -4 kg
zápisné: 750 Kč, OSK: 1 650 Kč

011207
HANDICAP (žáci a mladí jezdci)
(Rovina - handicap - IV - 1800 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp +4,5 kg, 4letí a starší Hdcp +6 kg. Závěrečný díl celoročního seriálu HIPOSPOL Cup 2020. Dostihu se mohou zúčastnit pouze jezdci-žáci. A dále jezdci-držitelé ostatních typů licencí, ke dni OSK s nejvýše 10 rovinovými vítězstvími v kariéře, kteří v roce 2020 nedovrší 26 a více let věku.
zápisné: 300 Kč, OSK: 900 Kč

011208
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - V - 1400 m)
20.000 Kč (10000 - 4600 - 3000 - 1400 - 1000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí +15 kg, 4letí a starší Hdcp +16 kg.
zápisné: 250 Kč, OSK: 550 Kč

011209
Cena – Fitmin Cup 2020
(Rovina - cena - III - 1400 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Bonus: 15.000 Kč (7500 - 3450 - 2250 - 1050 - 750)
Pro 2leté koně českého chovu, kteří nezvítězili v dostihu s cenou vítězi 22500 Kč a jsou k 9. 4. 2020 přihlášeni
(nebo k 14. 5. 2020 dohlášeni) do seriálu. Hmotnost: 58 kg, vítězům +1 kg, neumístěným na platném místě -1 kg, kteří dosud nestartovali -2 kg. Čestné ceny majiteli, jezdci a trenérovi vítězného koně.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 9. 4. 2020 ve 12 hodin 300 Kč + DPH
2. zápisné (škrtání): čtvrtek 14. 5. 2020 ve 12 hodin 300 Kč + DPH
3. zápisné (potvrzení přihlášek): čtvrtek 15. 10. 2020 ve 12 hodin 200 Kč + DPH
Uzávěrka OSK: úterý 20. 10. 2020 v 10 hodin 1600 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 20. 10. 2020 v 15 hodin
Dodatečné přihlášky do čtvrtku 14.5.2020 do 12 hodin za 2400 Kč + DPH
zápisné: 200 Kč, OSK: 1 600 Kč

Přihlášky: 15.10.2020 ve 12:00 hod. OSK: 20.10.2020 v 10:00 hod.

Pořadatel: TMM s.r.o.
je plátcem DPH