home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

PRAHA - 06.09.2020
010901
75. J&T Banka St. Leger
(Rovina - cena - L - 2800 m)
600.000 Kč (300000 - 114000 - 72000 - 42000 - 30000 - 24000 - 18000)
Majitelské prémie: 40.000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
Pro 3leté hřebce a klisny. Hmotnost: 58 kg. Všichni startující se musí zúčastnit slavnostní přehlídky.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 30. 01. 2020 ve 12 hod 600 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 02. 07. 2020 ve 12 hod 1200 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 30. 07. 2020 ve 12 hod 2400 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání): čtvrtek 27. 08. 2020 ve 12 hod 3600 Kč + DPH
OSK: úterý 01. 09. 2020 v 10 hod 16200 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 01. 09. 2020 v 15 hod
Dodatečné přihlášky do: čtvrtku 02. 07. 2020 do 12 hod za 5400 Kč + DPH
čtvrtku 30. 07. 2020 do 12 hod za 15000 Kč + DPH
čtvrtku 27. 08. 2020 do 12 hod za 33000 Kč + DPH
zápisné: 7 800 Kč, OSK: 16 200 Kč

010902
42. Velká cena Prahy CK Martin Tour
(Rovina - cena - L - 1600 m)
600.000 Kč (300000 - 114000 - 72000 - 42000 - 30000 - 24000 - 18000)
Majitelské prémie: 40.000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí 57 kg, 4 letí a starší 59 kg.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 28. 05. 2020 ve 12 hodin 600 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 02. 07. 2020 ve 12 hodin 1200 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 30. 07. 2020 ve 12 hodin 2400 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání): čtvrtek 27. 08. 2020 ve 12 hodin 3600 Kč + DPH
OSK: úterý 01. 09. 2020 v 10 hodin 16200 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 01. 09. 2020 v 15 hodin
Dodatečné přihlášky do: čtvrtku 02. 07. 2020 do 12 hodin za 5400 Kč + DPH
čtvrtku 30. 07. 2020 do 12 hodin za 15000 Kč + DPH
čtvrtku 27. 08. 2020 do 12 hodin za 33000 Kč + DPH
zápisné: 7 800 Kč, OSK: 16 200 Kč

010903
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - II - 1800 m)
90.000 Kč (45000 - 20700 - 13500 - 6300 - 4500)
Majitelské prémie: 25.000 Kč (12500 - 7500 - 5000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp -13,5 kg, 4 letí a starší Hdcp -11 kg.
Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 900 Kč, OSK: 2 700 Kč

010904
Cena – Fitmin Cup 2020
(Rovina - cena - III - 1400 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Bonus: 25.000 Kč (12500 - 5750 - 3750 - 1750 - 1250)
Pro 2 leté koně českého chovu, kteří nezvítězili v dostihu s cenou vítězi 22500 Kč a jsou k 9. 4. 2020 přihlášeni
(nebo k 14. 5. 2020 dohlášeni) do seriálu. Hmotnost: 58 kg, vítězům +1 kg, neumístěným na platném místě
-1 kg, kteří dosud nestartovali -2 kg. Čestné ceny majiteli, jezdci a trenérovi vítězného koně.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 09. 04. 2020 ve 12 hodin 300 Kč + DPH
2. zápisné (škrtání): čtvrtek 14. 05. 2020 ve 12 hodin 300 Kč + DPH
3. zápisné (potvrzení přihlášek): čtvrtek 27. 08. 2020 ve 12 hodin 200 Kč + DPH
Uzávěrka OSK: úterý 01. 09. 2020 v 10 hodin 1600 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 01. 09. 2020 v 15 hodin
Dodatečné přihlášky do čtvrtku 14. 05. 2020 do 12 hodin za 2400 Kč + DPH
zápisné: 0 Kč, OSK: 0 Kč

010905
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - III - 1600 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp -4 kg, 4 letí a starší Hdcp -2 kg.
zápisné: 750 Kč, OSK: 1 650 Kč

010906
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - III - 2400 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp -5 kg, 4 letí a starší Hdcp -1 kg.
zápisné: 750 Kč, OSK: 1 650 Kč

010907
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - IV - 1200 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp +6 kg, 4 letí a starší Hdcp +7 kg
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

010908
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - V - 1800 m)
20.000 Kč (10000 - 4600 - 3000 - 1400 - 1000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp +15,5 kg, 4 letí a starší Hdcp +18 kg. Čtvrtý díl celoročního seriálu HIPOSPOL Cup 2020. Dostihu se mohou zúčastnit pouze jezdci-žáci, dále jezdci-držitelé ostatních typů licencí, ke dni OSK s nejvýše 10 rovinovými vítězstvími v kariéře, kteří v roce 2020 nedovrší 24 a více let věku.
zápisné: 150 Kč, OSK: 450 Kč

Přihlášky: 27.08.2020 ve 12:00 hod. OSK: 01.09.2020 v 10:00 hod.

Pořadatel: TMM s.r.o.
je plátcem DPH