home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

KARLOVY VARY - 09.08.2020
020401
75. Oaks
(Rovina - cena - L - 2400 m)
550.000 Kč (275000 - 104500 - 66000 - 38500 - 27500 - 22000 - 16500)
Majitelské prémie: 40.000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
Pro 3leté klisny. Hmotnost: 58 kg. Všechny startující se musí zúčastnit slavnostní přehlídky.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 30. 01. 2020 ve 12 hod 550 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 18. 06. 2020 ve 12 hod 1100 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 09. 07. 2020 ve 12 hod 2200 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání): čtvrtek 30. 07. 2020 ve 12 hod 3300 Kč + DPH
OSK: úterý 04. 08. 2020 v 10 hod 14850 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 04. 08. 2020 v 15 hod
Dodatečné přihlášky do: čtvrtku 18. 06. 2020 do 12 hod za 4950 Kč + DPH
čtvrtku 09. 07. 2020 do 12 hod za 13750 Kč + DPH
čtvrtku 30. 07. 2020 do 12 hod za 30250 Kč + DPH
zápisné: 7 150 Kč, OSK: 14 850 Kč

020402
32. LÁZEŇSKÁ MÍLE
(Rovina - cena - II - 1600 m)
100.000 Kč (50000 - 23000 - 15000 - 7000 - 5000)
Pro 3 leté a stš. koně. Hmotnost: 3 letí 54 kg, 4 letí a stš. 57 kg, kteří od 1.9.2019 získali jednotlivou cenu
50 000 Kč +2 kg, 65 000 Kč +3kg, 150 000 Kč +4kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 20.250 Kč -2kg.
Dodatečné přihlášky do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 1 300 Kč, OSK: 2 700 Kč

020403
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - III - 2000 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 3 leté a stš. koně. Hmotnost : 3 leté Hdcp - 9 kg, 4 letí a stš.Hdcp – 5 kg
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

020404
CENA ...
(Rovina - cena - III - 1400 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 2 leté nezvítězivší koně. Hmotnost: 58kg. Neumístěným na platném místě –1 kg, nestartovavším –2 kg.
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

020405
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - IV - 2000 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a stš koně.Hmotnost: 3 letí Hdcp -1 kg, 4 letí a stš. Hdcp + 3 kg
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

020406
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - IV - 1400 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a stš koně.Hmotnost: 3 letí Hdcp +3 kg, 4 letí a stš. Hdcp + 5,5 kg.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

020407
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - V - 1600 m)
25.000 Kč (12500 - 5750 - 3750 - 1750 - 1250)
Pro 3 leté a stš.koně. Hmotnost : 3 letí Hdcp + 13 kg, 4 letí a stš. Hdcp + 16 kg.
zápisné: 300 Kč, OSK: 700 Kč

Přihlášky: 30.07.2020 ve 12:00 hod. OSK: 04.08.2020 v 10:00 hod.

Pořadatel: HIPODROM HOLOUBEK s.r.o.
je plátcem DPH