home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

KARLOVY VARY - 09.08.2020
020501
91. Cena Města Karlovy Vary - memoriál Josefa Dolejšího
(Rovina - cena - I - 2000 m)
135.000 Kč (67500 - 31050 - 20250 - 9450 - 6750)
Majitelské prémie: 40.000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
Pro 3 leté a stš. koně. Hmotnost: 3 letí 54 kg, 4 letí a stš. 58 kg, kteří od 1.9.2019 získali jednotlivou cenu
51000 Kč +1,5 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč - 1,5 kg.
Dodatečné přihlášky do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 1 800 Kč, OSK: 3 600 Kč

020502
Cena pro koně českého chovu
(Rovina - cena - II - 1600 m)
100.000 Kč (50000 - 23000 - 15000 - 7000 - 5000)
Pro 3 leté a starší koně českého chovu. Hmotnost: 3 letí 55 kg, 4 letí a starší 58 kg, kteří od 1.9.2019 získali
jednotlivou cenu 50000 Kč + 2 kg, 100000 Kč + 3 kg, 250000 Kč + 4 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu
20250 Kč - 2 kg. Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 1 300 Kč, OSK: 2 700 Kč

020503
Cena
(Rovina - cena - III - 2000 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 3 leté a stš. koně, od 1.9.2019 nezískali jednotlivou cenu 42500 Kč. Hmotnost 3 letí 55 kg, 4 letí
a stš. 59 kg, od 1.9.2019 a každou jednotlivou cenu 20250Kč +2,5 kg, kteří nezískali jednotlivou
cenu 4250 Kč -2,5 kg.
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

020504
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - III - 1600 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 3 leté a stš koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp - 3 kg, 4 letí a stš. Hdcp +-0 kg.
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

020505
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - IV - 2400 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a stš koně.Hmotnost: 3 letí Hdcp + 1 kg, 4 letí a stš. Hdcp + 6 kg.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

020506
Dostih FEGNETRI – mezinárodní dostih amatérek
(Rovina - cena - IV - 1600 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a stš. koně, kteří od 1.9.2019 nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč. Hmotnost: 3 letí 56 kg, 4 letí a stš.
59 kg, od 1.9.2019 za každou jednotlivou cenu 9250 Kč +2,5 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu
2000 Kč -2,5 kg. Vyloučeni koně zahraničního chovu bez tuzemského Hdcp a koně s handicapem nad 65 kg. Dostih bez jezdeckých úlev.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

020507
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - V - 1600 m)
25.000 Kč (12500 - 5750 - 3750 - 1750 - 1250)
Pro 3 leté a stš.koně. Hmotnost 3 letí HDCP +9 kg, 4 letí a stš. Hdcp +12 kg
zápisné: 300 Kč, OSK: 700 Kč

Přihlášky: 30.07.2020 ve 12:00 hod. OSK: 04.08.2020 v 10:00 hod.

Pořadatel: HIPODROM HOLOUBEK s.r.o.
je plátcem DPH