home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

PRAHA - 28.06.2020
010701
100. České Derby
(Rovina - cena - Gd-3 - 2400 m)
2.000.000 Kč (1000000 - 380000 - 240000 - 140000 - 100000 - 80000 - 60000)
Majitelské prémie: 40.000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
Pro 3leté hřebce a klisny. Hmotnost: 58 kg. Všichni startující se musí zúčastnit slavnostní přehlídky.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 30. 01. 2020 ve 12 hod 800 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 05. 03. 2020 ve 12 hod 2000 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 30. 04. 2020 ve 12 hod 5200 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání): čtvrtek 21. 05. 2020 ve 12 hod 8000 Kč + DPH
5. zápisné (4. škrtání): čtvrtek 18. 06. 2020 ve 12 hod 12000 Kč + DPH
OSK: pondělí 22. 06. 2020 v 10 hod 52000 Kč + DPH
Deklarace jezdců: pondělí 22. 06. 2020 v 15 hod
Dodatečné přihlášky do: čtvrtku 05. 03. 2020 do 12 hod za 7600 Kč + DPH
čtvrtku 30. 04. 2020 do 12 hod za 24800 Kč + DPH
čtvrtku 21. 05. 2020 do 12 hod za 64000 Kč + DPH
čtvrtku 18. 06. 2020 do 12 hod za 124000 Kč + DPH
zápisné: 28 000 Kč, OSK: 52 000 Kč

010702
60. Zlatý pohár
(Rovina - cena - I - 2400 m)
200.000 Kč (100000 - 46000 - 30000 - 14000 - 10000)
Pro 4 leté a starší koně. Hmotnost: 58 kg, kteří od 1. 7. 2019 získali jednotlivou cenu 60000 Kč +1 kg.
Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 2 000 Kč, OSK: 6 000 Kč

010703
16. Sprinterská cena
(Rovina - cena - I - 1200 m)
200.000 Kč (100000 - 46000 - 30000 - 14000 - 10000)
Majitelské prémie: 40.000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí 55 kg, 4 letí a starší 58 kg, kteří od 1. 7. 2019 získali jednotlivou cenu
60000 Kč +2 kg. Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného
zápisné: 2 000 Kč, OSK: 6 000 Kč

010704
17. Tattersalls Mile
(Rovina - cena - I - 1600 m)
20.000 Kč (10000 - 4600 - 3000 - 1400 - 1000)
Majitelské prémie: 40.000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí 53,5 kg, 4 letí a starší 58 kg, kteří od 1. 7. 2019 získali jednotlivou cenu
60000 Kč +1,5 kg. Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného
zápisné: 2 000 Kč, OSK: 6 000 Kč

010705
41. Cena tříletých klisen
(Rovina - cena - I - 2200 m)
150.000 Kč (75000 - 34500 - 22500 - 10500 - 7500)
Majitelské prémie: 40.000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
Pro 3 leté klisny. Hmotnost: 58 kg, které od 1. 7. 2019 zvítězily v dostihu s cenou vítězi 60000 Kč +1,5 kg.
Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 15 000 Kč, OSK: 4 500 Kč

010706
Cena – Fitmin Cup 2020
(Rovina - cena - III - 1200 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Bonus: 30.000 Kč (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
Pro 2 leté nezvítězivší koně českého chovu, kteří jsou k 9. 4. 2020 přihlášeni (nebo k 14. 5. 2020 dohlášeni)
do seriálu. Hmotnost: 58 kg, neumístěným na platném místě -1 kg, kteří dosud nestartovali -2 kg.
Čestné ceny majiteli, jezdci a trenérovi vítězného koně.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 09. 04. 2020 ve 12 hodin 300 Kč + DPH
2. zápisné (škrtání): čtvrtek 14. 05. 2020 ve 12 hodin 300 Kč + DPH
3. zápisné (potvrzení přihlášek): čtvrtek 18. 06. 2020 ve 12 hodin 200 Kč + DPH
Uzávěrka OSK: pondělí 22. 06. 2020 v 10 hodin 1600 Kč + DPH
Deklarace jezdců: pondělí 22. 06. 2020 v 15 hodin
Dodatečné přihlášky do čtvrtku 14.05.2020 do 12 hodin za 2400 Kč + DPH
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

010707
Cena EBF
(Rovina - cena - III - 1800 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 3 leté nezvítězivší koně, jejichž otcové jsou registrováni v EBF pro připouštěcí sezónu 2016. Hmotnost:
57 kg, od 1.7.2019 za každých 100000 Kč celkového zisku +1,5 kg, kteří se umístili na II. místě +2 kg,
na III. místě +1 kg.
zápisné: 750 Kč, OSK: 1 650 Kč

010708
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - III - 2400 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp -10,5 kg, 4 letí a starší Hdcp -4 kg.
zápisné: 750 Kč, OSK: 1 650 Kč

Přihlášky: 18.06.2020 ve 12:00 hod. OSK: 22.06.2020 v 10:00 hod.

Pořadatel: TMM s.r.o.
je plátcem DPH