home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

SLUšOVICE - 27.06.2020
030301
Cena
(Rovina - cena - III - 1100 m)
45.000 Kč (22500 - 10350 - 6750 - 3150 - 2250)
Pro 2 leté nezvítězivší koně. Hmotnost: 58 kg. Neumístěným na platném místě – 1 kg, nestartovavším – 2 kg.
zápisné: 600 Kč, OSK: 1 200 Kč

030302
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - III - 1600 m)
45.000 Kč (22500 - 10350 - 6750 - 3150 - 2250)
Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp – 6,5 kg, 4 letí a starší Hdcp - 2 kg.
zápisné: 600 Kč, OSK: 1 200 Kč

030303
CENA ...
(Rovina - cena - III - 2200 m)
45.000 Kč (22500 - 10350 - 6750 - 3150 - 2250)
Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 3 leté a starší koně, kteří od 1.7.2019 nezískali jednotlivou cenu 42500 Kč. Hmotnost: 3 letí 52,5 kg, 4 letí
a starší 58,5 kg, od 1.7.2019 za každou jednotlivou cenu 20250 Kč + 2,5 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu
4250 Kč – 2,5 kg.
zápisné: 600 Kč, OSK: 1 200 Kč

030304
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - IV - 1100 m)
30.000 Kč (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp + 4 kg, 4 letí a starší Hdcp + 7 kg.
zápisné: 400 Kč, OSK: 800 Kč

030305
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - V - 1800 m)
20.000 Kč (10000 - 4600 - 3000 - 1400 - 1000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp + 11 kg, 4 letí a starší Hdcp + 16 kg.
zápisné: 250 Kč, OSK: 550 Kč

030306
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - V - 2400 m)
20.000 Kč (10000 - 4600 - 3000 - 1400 - 1000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp + 9,5 kg, 4 letí a starší Hdcp + 16 kg.
zápisné: 250 Kč, OSK: 550 Kč

030307
PROUTĚNÉ PŘEKÁŽKY ...
(Proutky - cena - IV - 3000 m)
50.000 Kč (25000 - 11500 - 7500 - 3500 - 2500)
Pro 3 leté koně, kteří nezískali jednotlivou cenu 33000 Kč a vyšší. Hmotnost 68 kg, za každých 5000 Kč celkového zisku + 0,5 kg.
zápisné: 650 Kč, OSK: 1 350 Kč

030308
PROUTĚNÉ PŘEKÁŽKY - pro koně českého chovu
(Proutky - cena - IV - 3800 m)
50.000 Kč (25000 - 11500 - 7500 - 3500 - 2500)
Pro 4 leté a starší koně českého chovu, kteří od 1.7.2019 nezískali v překážkovém dostihu jednotlivou cenu
33000 Kč a vyšší. Hmotnost 4 letí 64,5 kg, 5 letí a starší 68 kg, od 1.7.2019 za každých 5000 Kč celkového
zisku v překážkových dostizích + 0,5 kg.
zápisné: 650 Kč, OSK: 1 350 Kč

Přihlášky: 18.06.2020 ve 12:00 hod. OSK: 23.06.2020 v 10:00 hod.

Pořadatel: DOSTIHY SLUŠOVICE, z.s.
není plátcem DPH