home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

PARDUBICE - 22.05.2020
040201
PROUTĚNÉ PŘEKÁŽKY ...
(Proutky - cena - III - 3400 m)
90.000 Kč (45000 - 20700 - 13500 - 6300 - 4500)
Majitelské prémie: 30.000 Kč (15000 - 9000 - 6000)
Bonus pořadatele pro umístěné 5leté a starší koně českého chovu 30.000 Kč (15000-9000-3000)
Pro 4 leté a starší koně,kteří od 1.6.2019 nezískali v PP/STCH jednotlivou cenu 60.000Kč a vyšší
Hmotnost:4 letí-65kg,5 letí a starší 69kg, za každých 10000Kč celkového zisku v PP/STCH od 1.6.2019 + 0,5kg
zápisné: 1 200 Kč, OSK: 2 400 Kč

040202
Cena - český chov
(Rovina - cena - IV - 1800 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté koně českého chovu, kteří od 1.6.2019 nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč a nemají hdcp vyšší než 65 kg. Hmotnost: 58 kg. Od 1.6.2019 za každou jednotlivou cenu 9250 Kč + 2,5 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 2000 Kč - 2,5 kg.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

040203
Cena
(Rovina - cena - IV - 2800 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté koně, kteří od 1.6.2019 nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč a nemají hdcp vyšší než 65 kg. Hmotnost 60 kg. Od 1.6.2019 za každou jednotlivou cenu 9250 Kč + 2 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 2000 Kč - 2 kg. Vyloučení koně zahraničního chovu bez tuzemského hdcp. STRART PRAPORKEM
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

040204
Cena
(Rovina - cena - IV - 3200 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 4 leté a starší koně, kteří od 1.6.2019 nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč a nemají hdcp vyšší než 65 kg.
Hmotnost 64 kg. Od 1.6.2019 za každou jednotlivou cenu 9250 Kč + 2 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu
2000 Kč - 2 kg. Vyloučení koně zahraničního chovu bez tuzemského hdcp. STRART PRAPORKEM
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

040205
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - V - 1100 m)
20.000 Kč (10000 - 4600 - 3000 - 1400 - 1000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp + 12 kg, 4 letí a starší Hdcp + 16 kg
zápisné: 250 Kč, OSK: 550 Kč

Přihlášky: 14.05.2020 ve 12:00 hod. OSK: 19.05.2020 v 10:00 hod.

Pořadatel: DOSTIHOVÝ SPOLEK a.s.
je plátcem DPH