home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

PRAHA - 17.05.2020
010501
99. Velká jarní cena Pražské plynárenské
(Rovina - cena - L - 1600 m)
600.000 Kč (300000 - 114000 - 72000 - 42000 - 30000 -24000 - 18000)
Majitelské prémie: 40.000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
Pro 3leté hřebce a klisny. Hmotnost: 58 kg. Všichni startující se musí zúčastnit slavnostní přehlídky.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 30. 01. 2020 ve 12 hod 600 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 05. 03. 2020 ve 12 hod 1200 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 30. 04. 2020 ve 12 hod 2400 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání): čtvrtek 07. 05. 2020 ve 12 hod 3600 Kč + DPH
OSK: úterý 12. 05. 2020 v 10 hod 16200 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 12. 05. 2020 v 15 hod
Dodatečné přihlášky do: čtvrtku 05. 03. 2020 do 12 hod za 5400 Kč + DPH
čtvrtku 30. 04. 2020 do 12 hod za 15000 Kč + DPH
čtvrtku 07. 05. 2020 do 12 hod za 33000 Kč + DPH
zápisné: 7 800 Kč, OSK: 16 200 Kč

Přihlášky: 07.05.2020 ve 12:00 hod. OSK: 12.05.2020 v 10:00 hod.

Pořadatel: TMM s.r.o.
je plátcem DPH