home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

MOST - 20.10.2019
090701
79. Cena zimního favorita
(Rovina - cena - L - 1600 m)
550.000 Kč (275000 - 104500 - 66000 - 38500 - 27500 - 22000 - 16500)
Majitelské prémie: 40.000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
Pro 2 leté koně. Hmotnost: 58 kg.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 11. 07. 2019 ve 12 hod 550 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 08. 08. 2019 ve 12 hod 1100 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 12. 09. 2019 ve 12 hod 2200 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání): čtvrtek 10. 10. 2019 ve 12 hod 3300 Kč + DPH
OSK: úterý 15. 10. 2019 v 10 hod 14850 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 15. 10. 2019 v 15 hod
Dodatečné přihlášky do: čtvrtku 08. 08. 2019 do 12 hod za 4950 Kč + DPH
čtvrtku 12. 09. 2019 do 12 hod za 13750 Kč + DPH
čtvrtku 10. 10. 2019 do 12 hod za 30250 Kč + DPH
zápisné: 7 150 Kč, OSK: 14 850 Kč

090702
Českomoravská cena
(Rovina - cena - I - 1400 m)
150.000 Kč (75000 - 34500 - 22500 - 10500 - 7500)
Majitelské prémie: 40.000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí 58 kg, 4 letí a starší 59 kg, kteří od 1.11.2018
získali jednotlivou cenu 51000 Kč +2 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 20.250 Kč -2 kg.
Dodatečné přihlášky do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 2 000 Kč, OSK: 4 000 Kč

090703
CENA ...
(Rovina - cena - II - 2000 m)
90.000 Kč (45000 - 20700 - 13500 - 6300 - 4500)
Majitelské prémie: 25.000 Kč (12500 - 7500 - 5000)
Pro 3 leté a starší koně, kteří od 1.11.2018 nezískali jednotlivou cenu 60000 Kč a vyšší.
Hmotnost: 3 letí 56 kg, 4 letí a starší 58 kg. Od 1.11.2018 za každou jednotlivou cenu
31000Kč +2,5 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 6000 Kč -2,5 kg.
zápisné: 1 200 Kč, OSK: 2 400 Kč

090704
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - III - 1600 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp – 5,5 kg, 4 letí a starší Hdcp - 4 kg
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

090705
CENA (EBF)
(Rovina - cena - III - 1600 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 2 leté nezvítězivší koně, jejichž otcové jsou registrováni v EBF pro připouštěcí sezónu 2016.
Hmotnost: 58 kg. Neumístěným na platném místě –1 kg, nestartovavším –2 kg.
zápisné: 900 Kč, OSK: 2 100 Kč

090706
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - IV - 1400 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp + 7 kg, 4 letí a starší Hdcp + 8 kg.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

090707
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - IV - 2200 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp + 2,5 kg, 4 letí a starší Hdcp + 5 kg.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

090708
HANDICAP - amatéři
(Rovina - handicap - V - 2000 m)
20.000 Kč (10000 - 4600 - 3000 - 1400 - 1000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp + 14 kg, 4 letí a starší Hdcp + 16 kg
zápisné: 250 Kč, OSK: 550 Kč

Přihlášky: 10.10.2019 ve 12:00 hod. OSK: 15.10.2019 v 10:00 hod.

Pořadatel: HIPODROM MOST a.s.
je plátcem DPH