home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

KARLOVY VARY - 22.09.2019
020701
38.Zimní královna
(Rovina - cena - L - 1600 m)
550.000 Kč (275000 - 104500 - 66000 - 38500 - 27500 - 22000 - 16500)
Majitelské prémie: 40.000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
Pro 2 leté klisny. Hmotnost: 58 kg. Všechny startující se musí zúčastnit slavnostní přehlídky.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 11.07.2019 ve 12 hod 1 000 Kč + DPH
2.zápisné (1.škrtání): čtvrtek 08.08.2019 ve 12 hod 2.500 Kč + DPH
3.zápisné (2.škrtání) čtvrtek 12.09.2019 ve 12 hod 3.500 Kč + DPH
OSK: úterý 17.09.2019 v 10 hod 15.000 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 17.09.2019 v 15 hod
Dodatečné přihlášky do: čtvrtku 08.08.2019 do 12 hod 4.950 Kč + DPH
čtvrtku 12.09.2019 do 12 hod 25.850 Kč + DPH
zápisné: 7 000 Kč, OSK: 15 000 Kč

020702
32.Cena Jockey Clubu ČR
(Rovina - cena - II - 2000 m)
100.000 Kč (50000 - 23000 - 15000 - 7000 - 5000)
Majitelské prémie: 25.000 Kč (12500 - 7500 - 5000)
Pro 3 leté a stš. koně, kteří od 1.10.2018 nezískali jednotlivou cenu 60000 Kč a vyšší.
Hmotnost: 3 letí 55 kg, 4 letí a stš. 57,5 kg. Od 1.10.2018 za každou jednotlivou cenu 31000 Kč
+2,5kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 60000 Kč -2,5 kg
Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného
zápisné: 1 300 Kč, OSK: 2 700 Kč

020703
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - III - 1600 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 3 leté a stš. koně hmotnost: 3 letí Hdcp – 4kg, 4 letí s stš. – 2kg
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

020704
CENA (EBF)
(Rovina - cena - III - 1200 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 2 leté nezvítězivší koně, jejichž otcové jsou registrováni v EBF pro připouštěcí sezónu 2016.
Hmotnost: 58kg. Neumístěným na platném místě -1kg, kteří dosud nestartovali -2kg.
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

020705
CENA ...
(Rovina - cena - IV - 3000 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a stš. koně, kteří od 1.10.2018 nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč a vyšší.
Hmotnost: 3 letí 57 kg, 4 letí a stš. 62 kg, od 01.10.2018 za každou jednotlivou cenu 9250 Kč
+1kg a za každých 35000 Kč celkového zisku další +1kg, kteří nezískali jednotlivou cenu
2000 Kč -2 kg. Vyloučeni koně zahraničního chovu bez tuzemského Hdcp a koně
s handicapem nad 65 kg.START PRAPORKEM.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

020706
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - V - 2000 m)
25.000 Kč (12500 - 5750 - 3750 - 1750 - 1250)
Pro 3 leté a stš. koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp + 13 kg, 4 letí a stš. Hdcp + 15,5 kg.
zápisné: 300 Kč, OSK: 700 Kč

020707
Steeplechase – „Fence plot“
(Steeplechase - cena - IV - 3700 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 4 leté a stš koně, kteří od 1.10.2018 v překážkovém dostihu nezískali jednotlivou cenu
33000 Kč a vyšší. Hmotnost: 4 letí 63,5 kg, 5 letí a stš. 68,5 kg. Za každých 4000 Kč
celkového zisku od 1.10.2018 v překážkovém dostihu + 0,5 kg. Kurz: 2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7.
(Otočné heky s lisovaným proutím v rovinové dráze – výška skoku 125cm).
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

Přihlášky: 12.09.2019 ve 12:00 hod. OSK: 17.09.2019 v 10:00 hod.

Pořadatel: HIPODROM HOLOUBEK s.r.o.
je plátcem DPH