home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

SLUšOVICE - 14.09.2019
030401
CENA ...
(Rovina - cena - III - 1100 m)
45.000 Kč (22500 - 10350 - 6750 - 3150 - 2250)
Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 3 leté a starší koně, kteří. kteří od 1.10.2018 nezískali jednotlivou cenu 42500 Kč a vyšší.
Hmotnost: 3 letí 57 kg, 4 letí a starší 58 kg. Od 1.10.2018 za každou jednotlivou cenu 20250 Kč
+3 kg a za každých 60000 Kč celkového zisku +3 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 4250 Kč -3 kg.
zápisné: 600 Kč, OSK: 1 200 Kč

030402
CENA ...
(Rovina - cena - III - 1600 m)
45.000 Kč (22500 - 10350 - 6750 - 3150 - 2250)
Pro 2 leté nezvítězivší koně. Hmotnost: 58 kg. Neumístěným na platném místě –1 kg, nestartovavším –2 kg.
zápisné: 675 Kč, OSK: 1 575 Kč

030403
CENA ...
(Rovina - cena - III - 2200 m)
45.000 Kč (22500 - 10350 - 6750 - 3150 - 2250)
Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 3 leté a starší koně, kteří. kteří od 1.10.2018 nezískali jednotlivou cenu 42500 Kč a vyšší.
Hmotnost: 3 letí 55 kg, 4 letí a starší 58,5 kg. Od 1.10.2018 za každou jednotlivou cenu
20250 Kč +2,5 kg a za každých 60000 Kč celkového zisku +2,5 kg, kteří nezískali jednotlivou
cenu 4250 Kč -2,5 kg.
zápisné: 600 Kč, OSK: 1 200 Kč

030404
CENA ...
(Rovina - cena - IV - 1800 m)
30.000 Kč (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
Pro 3 leté a starší koně, kteří od 1.10.2018 nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč a vyšší.
Hmotnost 3 letí 55,5 kg, 4 letí a starší 58 kg Za každou jednotlivou cenu 9250 Kč od 1.10.2018
+2,5 kg a za každých 35000 Kč celkového zisku +2,5 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 2000 Kč
–2,5 kg. Vyloučeni koně zahraničního chovu bez tuzemského Hdcp a koně s hdcp nad 65 kg.
zápisné: 400 Kč, OSK: 800 Kč

030405
CENA ...
(Rovina - cena - IV - 2900 m)
30.000 Kč (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
Pro 3 leté a stš. koně, kteří od 1.10.2018 nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč a vyšší.
Hmotnost 3 letí 53,5 kg, 4 letí a stš 59 kg. Za každou jednotlivou cenu 9250 Kč od 110.2018
+2,5 kg a za každých 35000 Kč celkového zisku +2,5 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 2000 Kč
–2,5 kg. Vyloučeni koně zahraničního chovu bez tuzemského Hdcp a koně s hdcp nad 65 kg.
zápisné: 400 Kč, OSK: 800 Kč

030406
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - V - 1600 m)
20.000 Kč (10000 - 4600 - 3000 - 1400 - 1000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp +12 kg, 4 letí a starší Hdcp +14 kg.
zápisné: 250 Kč, OSK: 550 Kč

030407
PROUTĚNÉ PŘEKÁŽKY ...
(Proutky - cena - IV - 3600 m)
50.000 Kč (25000 - 11500 - 7500 - 3500 - 2500)
Pro 3 leté koně, kteří nezískal i v překážkovém dostihu jednotlivou cenu 33000 Kč a vyšší.
Hmotnost 68 kg. Za každých 5000 Kč celkového zisku v překážkovém dostihu + 0,5 kg.
zápisné: 650 Kč, OSK: 1 350 Kč

030408
STEEPLECHASE ...
(Steeplechase - cena - III - 3200 m)
90.000 Kč (45000 - 20700 - 13500 - 6300 - 4500)
Majitelské prémie: 30.000 Kč (15000 - 9000 - 6000)
Pro 4 leté a starší koně, kteří od 1.10.2018 nezískali v PP/STC jednotlivou cenu 60000 Kč a vyšší.
Hmotnost: 4 letí 65 kg, 5 letí a starší 69 kg. Za každých 10000 Kč celkového zisku v PP/STCH
od 1.10.2018 + 0,5 kg. Kurz: 6, 1, 2, 3, 1, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18
zápisné: 1 200 Kč, OSK: 2 400 Kč

030409
STEEPLECHASE ...
(Steeplechase - cena - IV - 4200 m)
50.000 Kč (25000 - 11500 - 7500 - 3500 - 2500)
Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 4 leté a starší koně, kteří od 1.10.2018 nezískali v překážkovém dostihu jednotlivou
cenu 33000 Kč a vyšší. Hmotnost: 4 letí 64 kg, 5 letí a starší 69 kg. Za každých 5000 Kč
celkového zisku v překážkovém dostihu od 1.10.2018 + 0,5 kg.
Kurz: 9, 10,2, 7, 8, 5, 9, 2, 3, 4, 5 ,17, 18
zápisné: 650 Kč, OSK: 1 350 Kč

Přihlášky: 05.09.2019 ve 12:00 hod. OSK: 10.09.2019 v 10:00 hod.

Pořadatel: DOSTIHY SLUŠOVICE, z.s.
není plátcem DPH