home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

PRAHA - 08.09.2019
010901
74. St. Leger
(Rovina - cena - L - 2800 m)
600.000 Kč (300000 - 114000 - 72000 - 42000 - 30000 - 24000 - 18000)
Pro 3 leté hřebce a klisny. Hmotnost: 58 kg. Všichni startující se musí zúčastnit slavnostní přehlídky.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 24. 01. 2019 ve 12 hod 600 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 27. 06. 2019 ve 12 hod 1200 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 25. 07. 2019 ve 12 hod 2400 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání): čtvrtek 29. 08. 2019 ve 12 hod 3600 Kč + DPH
OSK: úterý 03. 09. 2019 v 10 hod 16200 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 03. 09. 2019 v 15 hod
Dodatečné přihlášky do: čtvrtku 27. 06. 2019 do 12 hod za 4950 Kč + DPH
čtvrtku 25. 07. 2019 do 12 hod za 15000 Kč + DPH
čtvrtku 29. 08. 2019 do 12 hod za 33000 Kč + DPH
zápisné: 600 Kč, OSK: 16 200 Kč, OSK pro český chov: 16 200 Kč

Přihlášky: 29.08.2019 ve 12:00 hod. OSK: 03.09.2019 v 10:00 hod.

Pořadatel: TMM, s.r.o.
je plátcem DPH