home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

LYSá NAD LABEM - 24.08.2019
060401
CENA ...
(Rovina - cena - III - 1700 m)
45.000 Kč (22500 - 10350 - 6750 - 3150 - 2250)
Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 3 leté a starší koně, kteří od 1.9.2018 nezískali jednotlivou cenu 42500 Kč a vyšší.
Hmotnost 3 letí 55,5 kg, 4 letí a starší 58,5 kg, od 1.9.2018 za každou jednotlivou cenu
20250 Kč +2,5 kg a za každých 60000 Kč celkového zisku +2,5kg, kteří nezískali
jednotlivou cenu 4250 Kč - 2,5 kg
zápisné: 600 Kč, OSK: 1 200 Kč

060402
CENA ...
(Rovina - cena - III - 1300 m)
45.000 Kč (22500 - 10350 - 6750 - 3150 - 2250)
Pro 2 leté nezvítězivší koně. Hmotnost: 58 kg, neumístěným -1 kg, kteří dosud nestartovali -2 kg.
zápisné: 600 Kč, OSK: 1 200 Kč

060403
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - IV - 1300 m)
30.000 Kč (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost 3 letí Hdcp +1 kg, 4 letí starší +3 kg.
zápisné: 400 Kč, OSK: 800 Kč

060404
CENA ...
(Rovina - cena - IV - 2200 m)
30.000 Kč (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
Pro 3 leté a starší koně, kteří od 1.9.2018 nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč a vyšší.
Hmotnost 3 letí 55 kg, 4 letí a starší 59 kg, od 1.9.2018 za každou jednotlivou cenu 9250 Kč
+2,5 kg a za každých 35000 Kč celkového zisku +2,5 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu
2000 Kč -2,5 kg. Vyloučení koně zahraničního chovu bez tuzemského Hdcp a koně
s Hdcp vyšším než 65 kg.
zápisné: 400 Kč, OSK: 800 Kč

060405
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - V - 1300 m)
20.000 Kč (10000 - 4600 - 3000 - 1400 - 1000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost 3 letí Hdcp +13 kg, 4 letí a starší Hdcp +15 kg.
zápisné: 250 Kč, OSK: 550 Kč

060406
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - V - 2400 m)
20.000 Kč (10000 - 4600 - 3000 - 1400 - 1000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost 3 letí Hdcp +10,5 kg, 4 letí a starší Hdcp +15 kg.
zápisné: 250 Kč, OSK: 550 Kč

060407
STEEPLECHASE ...
(Steeplechase - cena - IV - 3500 m)
50.000 Kč (25000 - 11500 - 7500 - 3500 - 2500)
Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 4 leté a starší koně, kteří od 1.9.2018 nezískali v překážkových dostizích jednotlivou
cenu 33000 Kč a vyšší. Hmotnost 4 letí 64,5 kg, 5 letí a starší 69 kg, od 1.9.2018 za každých
5000 Kč celkového zisku v překážkových dostizích +0,5 kg.
Kurz: 11,12,15,8,1,2,3,4,6,14,17,7,18,4,11,12,10,8
zápisné: 650 Kč, OSK: 1 350 Kč

060408
STEEPLECHASE ...
(Steeplechase - cena - V - 3700 m)
30.000 Kč (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
Pro 4 leté a starší koně, kteří od 1.9.2018 v překážkovém dostihu nezískali jednotlivou cenu
16000 Kč a vyšší. Hmotnost 4 letí 63,5 kg, 5 letí a starší 69 kg, od 1.9.2018 za každých 2000 Kč
celkového zisku v překážkových dostizích +0,5 kg. Vyloučeni koně s hdcp nad 65 kg.
Kurz: 11,12,15,8,1,2,3,4,6,14,15,8,1,2,3,4,11,12,10,8
zápisné: 400 Kč, OSK: 800 Kč

Přihlášky: 15.08.2019 ve 12:00 hod. OSK: 20.08.2019 v 10:00 hod.

Pořadatel: OS HIPPODROM z.s.
není plátcem DPH