home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

MOST - 05.05.2019
090201
71. Jarní cena klisen členů Dostihového klubu
(Rovina - cena - L - 1600 m)
550.000 Kč (275000 - 104500 - 66000 - 38500 - 27500 - 22000 - 16500)
MP: 40000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
Pro 3 leté klisny. Hmotnost: 58 kg. Všechny startující se musí zúčastnit slavnostní přehlídky.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 24. 01. 2019 ve 12 hod 550 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 28. 02. 2019 ve 12 hod 1100 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 18. 04. 2019 ve 12 hod 2200 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání): čtvrtek 25. 04. 2019 ve12 hod 3300 Kč + DPH
OSK: úterý 30. 04. 2019 v10 hod 14850 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 30. 04. 2019 v 15 hod
Dodatečné přihlášky do: čtvrtku 28. 02. 2019 do 12 hod za 4950 Kč + DPH
čtvrtku 18. 04. 2019 do 12 hod za 13750 Kč + DPH
čtvrtku 25. 04. 2019 do 12 hod za 30250 Kč + DPH
zápisné: 7 150 Kč, OSK: 14 850 Kč

090202
24. Memoriál Vlastimila Smolíka
(Rovina - cena - I - 2400 m)
150.000 Kč (75000 - 34500 - 22500 - 10500 - 7500)
Pro 4 leté a stš. koně. Hmotnost 58 kg, kteří od 1.5.2018 získali jednotlivou cenu 51000 Kč + 1 kg,
kteří nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč - 1 kg. Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 2 000 Kč, OSK: 4 000 Kč

090203
Cena Hospodářské komory ČR
(Rovina - handicap - II - 2000 m)
90.000 Kč (45000 - 20700 - 13500 - 6300 - 4500)
Pro 4 leté a starší koně. Hmotnost: Hdcp –12 kg. Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 1 200 Kč, OSK: 2 400 Kč

090205
Cena společnosti HIPODROM MOST
(Rovina - handicap - IV - 1200 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp + 2,5 kg, 4 letí a starší Hdcp + 7 kg
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

090206
Cena amatérských dostihových jezdců
(Rovina - cena - IV - 1600 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a starší koně, kteří od 1.5.2018 nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč a vyšší. Hmotnost: 3 letí 54 kg,
4 letí a starší 60 kg, od 1.5.2018 za každou jednotlivou cenu 9250 Kč + 2,5 kg a za každých 35000 Kč
celkového zisku + 2,5 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 2000 Kč – 2,5 kg.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

090208
Cena Aintree Racecourse
(Steeplechase - cena - IV - 3300 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
MP: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 4 leté a starší koně, kteří od 1.5.2018 nezískali v překážkovém dostihu jednotlivou cenu 33000 Kč a vyšší.
Hmotnost: 4 letí 63 kg, 5 letí a starší 69 kg. Za každých 5000 Kč celkového zisku v překážkovém dostihu
od 1.5.2018 + 0,5 kg Kurz: 5,12,13,8,14,15,16,17,18,14
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

Přihlášky: 25.04.2019 ve 12:00 hod. OSK: 30.04.2019 v 10:00 hod.

Pořadatel: HIPODROM MOST a.s.
je plátcem DPH