home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

PRAHA - 22.06.2019
010701
99. České derby
(Rovina - cena - Gd-3 - 2400 m)
2.000.000 Kč (1000000 - 380000 - 240000 - 140000 - 100000 - 80000 - 60000)
Pro 3 leté hřebce a klisny. Hmotnost: 58 kg. Všichni startující se musí zúčastnit slavnostní přehlídky.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 24. 01. 2019 ve 12 hod 800 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 28. 02. 2019 ve 12 hod 2000 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 25. 04. 2019 ve 12 hod 5200 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání): čtvrtek 16. 05. 2019 ve 12 hod 8000 Kč + DPH
5. zápisné (4. škrtání): čtvrtek 13. 06. 2019 ve 12 hod 12000 Kč + DPH
OSK: pondělí 17. 06. 2019 v 10 hod 52000 Kč + DPH
Deklarace jezdců: pondělí 17. 06. 2019 v 15 hod
Dodatečné přihlášky do: čtvrtku 28. 02. 2019 do 12 hod za 7600 Kč + DPH
čtvrtku 25. 04. 2019 do 12 hod za 24800 Kč + DPH
čtvrtku 16. 05. 2019 do 12 hod za 64000 Kč + DPH
čtvrtek 13. 06. 2019 do 12 hod za 124000 Kč + DPH
zápisné: 30 000 Kč, OSK: 70 000 Kč, OSK pro český chov: 70 000 Kč

Přihlášky: 13.06.2019 ve 12:00 hod. OSK: 17.06.2019 v 10:00 hod.

Pořadatel: TMM, s.r.o.
je plátcem DPH