home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

PARDUBICE - 14.10.2018
040801
128.VELKÁ PARDUBICKÁ s Českou pojišťovnou
(Steeplechase crosscountry - cena - L - 6900 m)
5.000.000 Kč (2000000 - 1100000 - 700000 - 500000 - 350000 - 200000 - 150000)
Pro 6 leté a starší koně, kteří splnili následující kvalifikační podmínky:
Koně musí absolvovat v roce 2018 nejméně jeden kvalifikační dostih. Kvalifikačními dostihy jsou dostihy číslo 4021, 4041, 4051, 4061 na pardubické dostihové dráze, dostihy Crystal Cupu nebo dostihy steeplechase, steeplechase cross country nebo cross country o délce nejméně 4.800 metrů v Irsku, Anglii, Francii nebo Itálii konané od 15. 10. 2017. Vítěz 127. Velké pardubické České pojišťovny má právo startovat bez kvalifikace.
Podmínkou pro účast jezdce je dosažení nejméně 10 vítězství v překážkových dostizích v kariéře a v roce 2018 musí dokončit alespoň jednu steeplechase nebo STCHCC, nebo dosažení nejméně 10 umístění v překážkových dostizích v kariéře a v roce 2018 musí dokončit jeden kvalifikační dostih pro Velkou pardubickou.
Hmotnost 70 kg. Klisny mají úlevu 2 kg.
Slavnostního vyhlášení po skončení dostihu se účastní majitel, trenér a jezdec vítězného koně, dále jezdci umístění na 2. až 7. místě.
Všichni startující se musí zúčastnit veterinární prohlídky 14.10.2018. Prohlídka se bude konat v prostoru paddocku od 8,30 hod do 9,30 hod.
Všichni startující se musí zúčastnit slavnostní přehlídky před hlavní tribunou.
Všichni startující jezdci jsou povinni umístit na obou rukávech svého dresu emblém nesoucí jméno dostihu
a všichni vodiči jsou povinni se obléci do bund a čepic sponzora.
Uzávěrka přihlášek ve čtvrtek 10.05.2018 12.00 hod. 10.000 Kč + DPH
Dodatečná přihláška do čtvrtku 27.09.2018 12.00 hod. 30 000 Kč + DPH
Oznámení startujících koní: v pátek 05.10.2018 10.00 hod. 50.000 Kč + DPH
Deklarace jezdců v pátek 05.10.2018 15.00 hod.
Kurz: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10a,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
Ve 128. Velké pardubické budou eliminováni všichni oznámení koně dle DŘ § 281 a), přičemž 15 startujících míst je přednostně rezervováno pro koně majitelů registrovaných Jockey Clubem ČR.
zápisné: 10 000 Kč, OSK: 50 000 Kč, OSK pro český chov: 50 000 Kč

040802
STEEPLECHASE CROSS COUNTRY ...
(Steeplechase crosscountry - cena - - - 0 m)
0 Kč ()
0
zápisné: 0 Kč, OSK: 0 Kč, OSK pro český chov: 0 Kč

Přihlášky: 27.09.2018 ve 12:00 hod. OSK: 05.10.2018 v 10:00 hod.

Pořadatel: DOSTIHOVÝ SPOLEK a.s.
je plátcem DPH