home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

KARLOVY VARY - 05.08.2018
020501
89. Cena Města Karlovy Vary - Memoriál Josefa Dolejšího
(Rovina - cena - I - 2000 m)
135.000 Kč (67500 - 31050 - 20250 - 9450 - 6750)
Majitelské prémie: 40.000 Kč ( 20000 - 12000 - 8000)
Pro 3 leté a stš. koně. Hmotnost: 3 letí 54 kg, 4 letí a stš. 58 kg, kteří od 1.9.2017 získali jednotlivou cenu 51000 Kč +1,5kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 20.250 Kč - 1,5kg. Odatečné přihlášky do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 1 800 Kč, OSK: 3 600 Kč, OSK pro český chov: 3 600 Kč

020502
10. Velká cena BBAG
(Rovina - cena - I - 2000 m)
160.000 Kč (80000 - 36800 - 24000 - 11200 - 8000)
Majitelské prémie: 40.000 Kč ( 20000 - 12000 - 8000)
Pro 3 leté a stš. koně, kteří byli uvedeni v dražebním katalogu BBAG. Hmotnost: 3 letí 55 kg, 4 letí a stš.
59 kg,kteří od 1.9.2017 získali jednotlivou cenu 51000 Kč +1,5kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 20 250 Kč
-1,5 kg. Dodatečné přihlášky do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 2 100 Kč, OSK: 4 300 Kč, OSK pro český chov: 4 300 Kč

020503
Cena společnosti BBAG
(Rovina - cena - III - 2000 m)
70.000 Kč (35000 - 16100 - 10500 - 4900 - 3500)
Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Bonus: 20.000 Kč (10000 – 6000 – 4000) pro majitele koní umístěných na 1 – 3 místě
Pro 3 leté a stš. koně, kteří byli uvedeni v dražebním katalogu BBAG, kteří od 1.9.2017 nezískali jednotlivou cenu 42500 Kč. Hmotnost 3 letí 55 kg, 4 letí a stš. 59 kg, od 1.9.2017 za každou jednotlivou cenu 20500 Kč +2,5 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 4250 Kč -2,5 kg.
zápisné: 1 000 Kč, OSK: 1 800 Kč, OSK pro český chov: 1 800 Kč

020504
Cena HOLOUBEK KONCERN
(Rovina - handicap - III - 1600 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 3 leté a stš koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp -3 kg, 4 letí a stš. Hdcp +-0 kg.
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč, OSK pro český chov: 1 600 Kč

020505
Cena Nadace města Karlovy Vary
(Rovina - handicap - IV - 2400 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a stš koně.Hmotnost: 3 letí Hdcp + 1kg, 4 letí a stš. Hdcp + 6kg.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč, OSK pro český chov: 1 100 Kč

020506
Memoriál ing. Jiřího Chaloupky s podporou SČADJ dostih FEGENTRI–amatérky
(Rovina - cena - IV - 1600 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a stš. koně, kteří od 1.9.2017 nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč. Hmotnost: 3 letí 56 kg, 4 letí a stš. 59 kg, od 1.9.2017 za každou jednotlivou cenu 9250 Kč +2,5kg a za každých 35000 Kč celkového zisku +2,5 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 2.000 Kč -2,5kg. Koně zahraničního chovu bez tuzemského Hdcp a koně s hdcp nad 65 kg vyloučeni. Dostih bez jezdeckých úlev. Obsazení jezdců po dohodě s SČADJ – Fabris Jindřich, tel. 736235395.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč, OSK pro český chov: 1 100 Kč

020508
Cena Hipodrom Holoubek
(Rovina - handicap - V - 1400 m)
25000 Kč (12500 - 5750 - 3750 - 1750 - 1250)
Pro 3 leté a stš koně. Hmotnost Hdcp 3 letí +10 kg, 4 letí a stš +12,5 kg.
zápisné: 0 Kč, OSK: 1 000 Kč, OSK pro český chov: 1 000 Kč

Přihlášky: 26.07.2018 ve 12:00 hod. OSK: 31.07.2018 v 10:00 hod.

Pořadatel: HIPODROM HOLOUBEK s.r.o.
je plátcem DPH