home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

PRAHA - 24.06.2018
011001
98. CPI PG ČESKÉ DERBY
(Rovina - cena - Gd-3 - 2400 m)
2.500.000 Kč (1000000 - 550000 - 350000 - 250000 - 175000 - 100000 - 75000)
Majitelské prémie: 40.000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
Pro 3 leté hřebce a klisny. Hmotnost: 58 kg. Všichni startující se musí zúčastnit slavnostní přehlídky.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 11. 01. 2018 ve 12 hod 1000 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 01. 03. 2018 ve 12 hod 2500 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 26. 04. 2018 ve 12 hod 6500 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání): čtvrtek 17. 05. 2018 ve 12 hod 10000 Kč + DPH
5. zápisné (4. škrtání): čtvrtek 14. 06. 2018 ve 12 hod 15000 Kč + DPH
OSK: pondělí 18. 06. 2018 v 10 hod 60000 Kč + DPH
Deklarace jezdců: pondělí 18. 06. 2018 v 15 hod
Dodatečné přihlášky do: čtvrtku 01. 03. 2018 do 12 hod za 9500 Kč + DPH
čtvrtku 26. 04. 2018 do 12 hod za 31000 Kč + DPH
čtvrtku 17. 05. 2018 do 12 hod za 80000 Kč + DPH
čtvrtek 14. 06. 2018 do 12 hod za 155000 Kč + DPH
zápisné: 10 000 Kč, OSK: 60 000 Kč, OSK pro český chov: 60 000 Kč

011002
59. ZLATÝ POHÁR RÁDIA IMPULS
(Rovina - cena - I - 2400 m)
150.000 Kč (75000 - 34500 - 22500 - 10500 - 7500)
Pro 4 leté a starší koně. Hmotnost: 58 kg, kteří od 1.6.2017 získali jednotlivou cenu 150000 Kč +1 kg. Všichni startující se musí zúčastnit slavnostní přehlídky. Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 1 500 Kč, OSK: 4 500 Kč, OSK pro český chov: 4 500 Kč

011003
14. CENA SPOLEČNOSTI TMM
(Rovina - cena - I - 1200 m)
135.000 Kč (67500 - 31050 - 20250 - 9450 - 6750)
Majitelské prémie: 40.000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí 55 kg, 4 letí a starší 58 kg, kteří od 1.6.2017 získali jednotlivou
cenu 51000 Kč +2 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč -2 kg. Dodatečná přihláška do termínu
OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 1 350 Kč, OSK: 4 050 Kč, OSK pro český chov: 4 050 Kč

011004
15. TATTERSALLS MILE
(Rovina - cena - I - 1600 m)
135.000 Kč (67500 - 31050 - 20250 - 9450 - 6750)
Majitelské prémie: 40.000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí 54,5 kg, 4 letí a starší 59 kg, kteří od 1.6.2017 získali jednotlivou
cenu 51000 Kč +1,5 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč -1,5 kg. Dodatečná přihláška do termínu
OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 1 350 Kč, OSK: 4 050 Kč, OSK pro český chov: 4 050 Kč

011005
39. CENA SPOLEČNOSTI CLEVER DECISION
(Rovina - cena - I - 2200 m)
135.000 Kč (67500 - 31050 - 20250 - 9450 - 6750)
Majitelské prémie: 40.000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
Pro 3 leté klisny. Hmotnost: 58 kg, které zvítězily v dostihu s cenou vítězi 60000 Kč +1,5 kg. Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 1 350 Kč, OSK: 4 050 Kč, OSK pro český chov: 4 050 Kč

011006
SIMSONOVA CENA
(Rovina - cena - II - 1200 m)
100.000 Kč (50000 - 23000 - 15000 - 7000 - 5000)
Majitelské prémie: 25.000 Kč (12500 - 7500 - 5000)
Pro 2 leté koně. Hmotnost: 58 kg, nezvítězivší -1,5 kg. Koně, přihlášení do seriálu FITMIN CUP 2018,
jsou zároveň nominováni i do tohoto dostihu a neplatí přihlášku, OSK zůstává dle propozice.
Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 1 000 Kč, OSK: 3 000 Kč, OSK pro český chov: 3 000 Kč

011007
CENA EBF
(Rovina - cena - III - 1800 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
MP: 20000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 3 leté nezvítězivší koně, jejichž otcové jsou registrováni v EBF pro připouštěcí sezónu 2014. Hmotnost:
57 kg, od 1.6.2017 za každých 50000 Kč celkového zisku +2,5 kg, kteří se umístili na II. místě +3 kg, na III. místě +2 kg, na IV. místě +1 kg.
zápisné: 750 Kč, OSK: 1 650 Kč, OSK pro český chov: 1 650 Kč

011008
CENA FOTOSOUTĚŽE CANON 2018
(Rovina - handicap - III - 2400 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
MP: 20000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp -11,5 kg, 4 letí a starší Hdcp -5 kg.
zápisné: 750 Kč, OSK: 1 650 Kč, OSK pro český chov: 1 650 Kč

Přihlášky: 14.06.2018 ve 12:00 hod. OSK: 18.06.2018 v 10:00 hod.

Pořadatel: TMM, s.r.o.
je plátcem DPH