home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

PARDUBICE - 09.06.2018
040301
Zlatý pohár – Cena předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
(Steeplechase - cena - L - 4400 m)
500.000 Kč (250000 - 115000 - 75000 - 35000 - 25000)
Pro 5 leté a starší koně. Hmotnost: 5 letí 69,5 kg, 6 letí a starší 70 kg. Pro jezdce, kteří dosáhli deseti a více umístění v překážkových dostizích. Kurz: 51,52,53,54,55,28,29,3,51,52,53,54,55,28,29,30.
Dohlášení do termínu OSK 15000 Kč + DPH
zápisné: 5 000 Kč, OSK: 10 000 Kč, OSK pro český chov: 10 000 Kč

040302
Cena města Pardubic
(Steeplechase crosscountry - cena - II - 4500 m)
120.000 Kč (60000 - 27600 - 18000 - 8400 - 6000)
Pro 5 leté a starší koně. Hmotnost 5 letí 67,5 kg, 6 letí a starší 68 kg. Za každých 40000 Kč celkového zisku
v CC od 1.6.2017 +0,5 kg. Maximální přívažek +5 kg. Pro jezdce, kteří dosáhli deseti a více umístění v překážkových dostizích. Dohlášení do termínu OSK: 4.800 Kč + DPH
Kurz: 1,2,3,10c,5,6b,7,8,9,36,11,15,16,17,18,10a,27a,28,29,30.
zápisné: 1 600 Kč, OSK: 3 200 Kč, OSK pro český chov: 3 200 Kč

040303
Cena společnosti EXPLOSIA a.s.
(Steeplechase crosscountry - handicap - III - 4000 m)
90.000 Kč (45000 - 20700 - 13500 - 6300 - 4500)
Pro 5 leté a starší koně. Hmotnost: 5 letí Hdcp -2,5 kg, 6 letí a starší Hdcp -2 kg.
Kurz: 1,2,3,33,9a,8a,22,23,24,50,6b,31,21a,20a,28,29,30
zápisné: 1 200 Kč, OSK: 2 400 Kč, OSK pro český chov: 2 400 Kč

040304
Cena Basketbalového klubu Pardubice - BEKSA
(Steeplechase crosscountry - cena - III - 3400 m)
90.000 Kč (45000 - 20700 - 13500 - 6300 - 4500)
Bonus pro 4 leté koně českého chovu: 30000 Kč (15000 - 9000 - 6000)
Pro 4 leté a starší klisny, které od 1.6.2017 nezískaly v CC jednotlivou cenu 60000 Kč a vyšší. Hmotnost: 4 leté
64,5 kg, 5 leté a starší 70 kg. Za každých 10000 Kč celkového zisku v CC od 1.6.2017 +0,5 kg.
Kurz: 32,42,12,13,53,31,8,9,10,10a,32a,28,29,30
zápisné: 1 200 Kč, OSK: 2 400 Kč, OSK pro český chov: 2 400 Kč

040305
Cena Dostihového spolku a.s.
(Steeplechase crosscountry - cena - IV - 3400 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Bonus pro 4 leté koně českého chovu: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 4 leté koně, kteří od 1.6.2017 nezískali v CC jednotlivou cenu 33000 Kč a vyšší. Hmotnost: 68 kg.
Za každých 5000 Kč celkového zisku v CC od 1.6.2017 +0,5 kg.
Kurz: 33,9a,8a,22,23,14a,26,32a,33,10b,32a,28,29,30
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč, OSK pro český chov: 1 600 Kč

040306
Cena Univerzity Pardubice
(Steeplechase crosscountry - cena - IV - 4500 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 5 leté a starší koně, kteří od 1.6.2017 nezískali v překážkovém dostihu jednotlivou cenu 33000 Kč a vyšší.
Hmotnost: 5 letí 67,5 kg, 6 letí a starší 68 kg. Za každých 5000 Kč celkového zisku v překážkovém dostihu od
1.6.2017 + 0,5 kg. Kurz: 33,9a,8a,22,23,14a,26,32a,33,10b,11,12,13,53,31,21a,20a,28,29,30.
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč, OSK pro český chov: 1 600 Kč

040307
Cena hudebního festivalu LÉTOFEST (hdcp)
(Steeplechase crosscountry - handicap - IV - 3400 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 5 leté a starší koně. Hmotnost: Hdcp +7 kg. Kurz: 32,42,12,13,53,31,8,9,10,10b,32a,28,29,30
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč, OSK pro český chov: 1 600 Kč

040308
Cena proutěnkářů
(Proutky - cena - IV - 3200 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Bonus pro 4 leté koně českého chovu: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 4 leté a starší koně, kteří od 1.6.2017 nezískali v překážkovém dostihu jednotlivou cenu 33000 Kč a vyšší.
Hmotnost: 4 letí 65 kg, 5 letí a starší 70 kg. Za každých 5000 Kč celkového zisku v překážkovém dostihu od 1.6.2017 +0,5 kg.
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč, OSK pro český chov: 1 600 Kč

Přihlášky: 31.05.2018 ve 12:00 hod. OSK: 05.06.2018 v 10:00 hod.

Pořadatel: DOSTIHOVÝ SPOLEK a.s.
je plátcem DPH