home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

MIMOň - 02.06.2018
110201
Cena města Mimoně
(Rovina - handicap - III - 2400 m)
45.000 Kč (22500 - 10350 - 6750 - 3150 - 2250)
Bonus majitelům prvních 3 koní 10000 Kč (5000 – 3000 - 2000)
Pro 4 leté a starší koně. Hmotnost Hdcp -2 kg.
zápisné: 600 Kč, OSK: 1 200 Kč

110202
Cena firmy MAESTOSO Luna
(Rovina - handicap - IV - 2000 m)
30.000 Kč (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost 3 letí Hdcp +1 kg, 4 letí a starší + 7 kg.
zápisné: 400 Kč, OSK: 800 Kč

110203
Cena firmy Oma cz a.s.
(Rovina - cena - IV - 1800 m)
30.000 Kč (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
Pro 3 leté a starší koně, kteří od 1.6.2017 nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč a nemají hdcp vyšší než 64 kg.
Hmotnost: 3 letí 56 kg, 4 letí a starší 60,5 kg .Od 1.6.2017 za každou jednotlivou cenu 9250 Kč +3 kg a za každých 35000 Kč celkového zisku +3 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 2000 Kč -3 kg. Koně zahraničního chovu bez tuzemského Hdcp vyloučeni.
zápisné: 400 Kč, OSK: 800 Kč

110204
Cena společnosti Transform a.s.
(Rovina - cena - IV - 1800 m)
30.000 Kč (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
Pro 3 leté nezvítězivší koně. Hmotnost 58 kg, od 1.6.2017 za každých 30000 Kč celkového zisku +2,5 kg, kteří se umístili na II. místě +3 kg, na lll. Místě +2 kg, na lV. Místě +1 kg. Koně zahraničního chovu bez tuzemského Hdcp vyloučeni.
zápisné: 400 Kč, OSK: 800 Kč

110206
Cena PIVOVAR SVIJANY, a.s.
(Proutky - cena - V - 2800 m)
30.000 Kč (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
Pro 3 leté koně, kteří od 1.6.2017 nezískali v překážkovém dostihu jednotlivou cenu 16000 Kč a vyšší. Hmotnost 68 kg. Za každých 1000 Kč celkového zisku v překážkovém dostihu od 1.6.2017 +0,5 kg .
zápisné: 400 Kč, OSK: 800 Kč

110207
Cena firmy Virgo - hutní materiál
(Proutky - cena - V - 3100 m)
30.000 Kč (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
Pro 4 leté koně, kteří od 1.6.2017 nezískali v překážkovém dostihu jednotlivou cenu 16000 Kč. Hmotnost 68 kg.
Za každých 2000 Kč celkového zisku v překážkovém dostihu od 1.6.2017 +0,5 kg ..
zápisné: 400 Kč, OSK: 800 Kč

110208
Cena firmy KM - Prona
(Steeplechase - cena - IV - 3600 m)
50.000 Kč (25000 - 11500 - 7500 - 3500 - 2500)
Bonus pro 4 leté koně českého chovu: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 4 leté a starší koně, kteří od 1.6.2017 nezískali v překážkovém dostihu jednotlivou cenu 33000 Kč. Hmotnost 4leti 65 kg, 5letí a starší 70,5 kg. Za každých 5000 Kč celkového zisku v překážkovém dostihu od 1.6.2017 +0,5 kg . Kurz : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 8, 7, 6, 11, 12, 10, 13
zápisné: 650 Kč, OSK: 1 350 Kč

110209
Cena firmy ROKO
(Steeplechase - handicap - V - 3600 m)
30.000 Kč (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
Pro 4 leté a starší koně . Hmotnost 4letí Hdcp +6,5 kg, 5letí a starší Hdcp +12 kg.
Kurz : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 8, 7, 6, 11, 12, 10, 13
zápisné: 400 Kč, OSK: 800 Kč

110210
Cena hotelu VALAŠKA
(Rovina - handicap - V - 2400 m)
20.000 Kč (10000 - 4600 - 3000 - 1400 - 1000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost 3 letí +9 kg, 4 letí a starší +16 kg
zápisné: 0 Kč, OSK: 800 Kč

Přihlášky: 24.05.2018 ve 12:00 hod. OSK: 29.05.2018 v 10:00 hod.

Pořadatel: Jezdecký a dostihový spolek Mimoň
není plátcem DPH