home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

PARDUBICE - 26.05.2018
040201
Velká cena města Pardubic - XXVI. ročník - I. kvalifikace na 128. Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou
(Steeplechase crosscountry - cena - NL - 5800 m)
400.000 Kč (160000 - 88000 - 56000 - 40000 - 28000 - 16000 - 12000)
Pro 5 leté a starší koně. Hmotnost: 5 letí 67,5 kg, 6 letí a starší 70 kg. Pro jezdce, kteří dosáhli deseti a více umístění v překážkových dostizích. Dohlášení: do termínu OSK 12.000 Kč + DPH
Kurz: 1,2,3,10a,5,6,7,8,9,36,11,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30.
zápisné: 4 000 Kč, OSK: 8 000 Kč, OSK pro český chov: 8 000 Kč

040202
Cena Služeb města Pardubic
(Steeplechase crosscountry - cena - II - 3300 m)
120.000 Kč (60000 - 27600 - 18000 - 8400 - 6000)
Pro 5 leté a starší koně. Hmotnost 68 kg. Za každých 40000 Kč celkového zisku v CC od 1.5.2017 +0,5 kg.
Maximální přívažek +5 kg. Pro jezdce, kteří dosáhli deseti a více umístění v překážkových dostizích.
Dohlášení do termínu OSK: 4800 Kč + DPH Kurz: 32,42,12,13,14a,15,16,17,18,10a,27a,28,29,30.
zápisné: 1 600 Kč, OSK: 3 200 Kč, OSK pro český chov: 3 200 Kč

040203
Cena ORLING
(Steeplechase crosscountry - cena - III - 4400 m)
90.000 Kč (45000 - 20700 - 13500 - 6300 - 4500)
Pro 5 leté a starší koně, kteří od 1.5.2017 nezískali v CC jednotlivou cenu 60000 Kč a vyšší.
Hmotnost: 5 letí 67 kg, 6 letí a starší 68 kg. Za každých 10000 Kč celkového zisku v CC od 1.5.2017 +0,5 kg.
Kurz: 1,2,3,33, 36, 42, 12, 13, 14a, 15, 37, 38, 39, 34, 29, 3, 10b, 27a, 28, 29, 30.
zápisné: 1 200 Kč, OSK: 2 400 Kč, OSK pro český chov: 2 400 Kč

040204
Cena podporovaná společností České dráhy, a.s.
(Steeplechase crosscountry - cena - IV - 3400 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 5 leté a starší koně, kteří od 1.5.2017 nezískali v překážkovém dostihu jednotlivou cenu 33000 Kč a vyšší.
Hmotnost: 68 kg. Za každých 5000 Kč celkového zisku v překážkovém dostihu od 1.5.2017 + 0,5 kg.
Kurz: 32,42,12,13,53,31,8,9,10,10b,32a,28,29,30
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč, OSK pro český chov: 1 600 Kč

040205
Memoriál novináře Vlastimila Nováka podporovaný on-line deníkem vzpravy.cz
(Steeplechase crosscountry - cena - IV - 3200 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Bonus pro 4 leté koně českého chovu: 20000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 4 leté koně, kteří od 1.5.2017 nezískali v CC jednotlivou cenu 33000 Kč a vyšší. Hmotnost: 68 kg.
Za každých 5000 Kč celkového zisku v CC od 1.5.2017 +0,5 kg.
Kurz: 33,9a,8a,22,14,49,32a,33,10b,32a,28,29,30.
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč, OSK pro český chov: 1 600 Kč

040206
Cena společnosti Ing. Radek Píša
(Steeplechase crosscountry - handicap - IV - 4700 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 5 leté a starší koně. Hmotnost: Hdcp 5 letí +6 kg, 6 letí a starší +7 kg.
Kurz: 33,9a,8a,22,23,24, 50,26,32a,33,10b,11,12,13,53,31,21a,20a,28,29,30.
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč, OSK pro český chov: 1 600 Kč

040207
Cena Dne dopravy ČR/Dopravní festival 2018 - Pocta Janu Kašparovi
(Steeplechase - cena - IV - 3900 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 5 leté a starší koně, kteří od 1.5.2017 nezískali v překážkovém dostihu jednotlivou cenu 33000 Kč a vyšší.
Hmotnost: 5 letí 67 kg, 6 letí a starší 68 kg. Za každých 5000 Kč celkového zisku v překážkovém dostihu
od 1.5.2017 +0,5 kg. Kurz: 53,54,55,28,29,3,51,52,53,54,55,28,29,30.
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč, OSK pro český chov: 1 600 Kč

040208
Cena vítězů Velké pardubické
(Proutky - cena - III - 3200 m)
90.000 Kč (45000 - 20700 - 13500 - 6300 - 4500)
Bonus pro 4 leté koně českého chovu: 30000 Kč (15000 - 9000 - 6000)
Pro 4 leté a starší koně, kteří od 1.5.2017 nezískali v PP/STCH jednotlivou cenu 60000 Kč a vyšší. Hmotnost: 4 letí 64,5 kg, 5 letí a starší 70 kg. Za každých 10000 Kč celkového zisku v PP/STCH od 1.5.2017 +0,5 kg.
zápisné: 1 200 Kč, OSK: 2 400 Kč, OSK pro český chov: 2 400 Kč

Přihlášky: 17.05.2018 ve 12:00 hod. OSK: 22.05.2018 v 10:00 hod.

Pořadatel: DOSTIHOVÝ SPOLEK a.s.
je plátcem DPH