home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
    Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
    Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

PRAHA - 01.10.2017
011401
72 St. Leger
(Rovina - cena - L - 2800 m)
550.000 Kč (220000 - 121000 - 77000 - 55000 - 38500 - 22000 - 16500)\n Pro 3leté hřebce a klisny. Hmotnost: 58 kg. Všichni startující se musí zúčastnit slavnostní přehlídky.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 19. 01. 2017 ve 12 hod 550 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 29. 06. 2017 ve 12 hod 1100 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 17. 08. 2017 ve 12 hod 2200 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání): čtvrtek 21. 09. 2017 ve 12 hod 3300 Kč + DPH
OSK: úterý 26. 09. 2017 v 10 hod 14850 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 26. 09. 2017 v 15 hod
Dodatečné přihlášky do: čtvrtku 29. 06. 2017 do 12 hod za 4950 Kč + DPH
čtvrtku 17. 08. 2017 do 12 hod za 13750 Kč + DPH
čtvrtku 21. 09. 2017 do 12 hod za 30250 Kč + DPH
zápisné: 550 Kč, OSK: 14 850 Kč, OSK pro český chov: 14 850 Kč

Přihlášky: 19.01.2017 ve 12:00 hod. OSK: 26.09.2017 v 10:00 hod.

Pořadatel: TMM, s.r.o.
je plátcem DPH