home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

PRAHA - 01.10.2017
011401
72. NIKON ST LEGER
(Rovina - cena - L - 2800 m)
550.000 Kč (220000 - 121000 - 77000 - 55000 - 38500 - 22000 - 16500)\n Pro 3leté hřebce a klisny. Hmotnost: 58 kg. Všichni startující se musí zúčastnit slavnostní přehlídky.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 19. 01. 2017 ve 12 hod 550 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 29. 06. 2017 ve 12 hod 1100 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 17. 08. 2017 ve 12 hod 2200 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání): čtvrtek 21. 09. 2017 ve 12 hod 3300 Kč + DPH
OSK: úterý 26. 09. 2017 v 10 hod 14850 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 26. 09. 2017 v 15 hod
Dodatečné přihlášky do: čtvrtku 29. 06. 2017 do 12 hod za 4950 Kč + DPH
čtvrtku 17. 08. 2017 do 12 hod za 13750 Kč + DPH
čtvrtku 21. 09. 2017 do 12 hod za 30250 Kč + DPH
zápisné: 3 300 Kč, OSK: 14 850 Kč, OSK pro český chov: 14 850 Kč

011402
CENA ZNAČKY FITMIN
(Rovina - handicap - II - 2600 m)
90000 Kč (45000 - 20700 - 13500 - 6300 - 4500)
MP: 25000 Kč (12500 - 7500 - 5000)
Pro 4leté a starší koně. Hmotnost: Hdcp -14 kg. Dodatečná přihláška do termínu OSK za
trojnásobek zápisného
zápisné: 1 125 Kč, OSK: 2 475 Kč, OSK pro český chov: 2 475 Kč

011403
CENA FITMIN LIFETIME NUTRITIONAL PROGRAMME
(Rovina - cena - III - 1600 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
majitelský bonus: 30000 Kč (00 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
Pro 2 leté koně českého chovu, kteří nezvítězili v dostihu s cenou vítězi 22500 Kč a jsou k 6. 4. 2017 přihlášeni (nebo k 4. 5. 2017 dohlášeni) do seriálu. Hmotnost: 58 kg, vítězům +1 kg, neumístěným na platném místě -1 kg, kteří dosud nestartovali -2 kg. Čestné ceny majiteli, jezdci a trenérovi vítězného koně.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 06.04.2017 ve 12 hod 300 Kč + DPH
2. zápisné (škrtání): čtvrtek 04.05.2017 ve 12 hod 300 Kč + DPH
3. zápisné (potvrzení přihlášek): čtvrtek 21.09.2017 ve 12 hod 200 Kč + DPH
Uzávěrka OSK: úterý 26.09.2017 v 10 hod 1600 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 26.09.2017 v 15 hod
Dodatečné přihlášky do čtvrtku 04.05.2017 do 12 hod za 2400 Kč + DPH
zápisné: 200 Kč, OSK: 1 600 Kč, OSK pro český chov: 1 600 Kč

011404
CENA SÁZEK BETINO
(Rovina - handicap - III - 1200 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp -5,5 kg, 4 letí a starší Hdcp -5 kg.
zápisné: 750 Kč, OSK: 1 650 Kč, OSK pro český chov: 1 650 Kč

011405
CENA NIKON LADIES CUPU 2017
(Rovina - cena - III - 1800 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 3leté a starší koně, kteří od 1.11.2016 nezískali jednotlivou cenu 42500 Kč. Hmotnost: 3letí 56,5 kg, 4letí a starší 58 kg, od 1.11.2016 za každou jednotlivou cenu 20250 Kč +2,5 kg a za každých 60000 Kč celkového zisku +2,5 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu
4250 Kč -2,5 kg.
zápisné: 750 Kč, OSK: 1 650 Kč, OSK pro český chov: 1 650 Kč

011406
MEMORIÁL FRANTIŠKA HULEŠE
(Rovina - handicap - IV - 1400 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp +3 kg, 4 letí a starší Hdcp +4 kg.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč, OSK pro český chov: 1 100 Kč

011407
MEMORIÁL JOSEFA ŠACHA
(Rovina - handicap - IV - 1800 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp +4,5 kg, 4 letí a starší Hdcp +6 kg
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč, OSK pro český chov: 1 100 Kč

011408
CENA FOTOSOUTĚŽE NIKON 2017
(Rovina - handicap - V - 1400 m)
20.000 Kč (10000 - 4600 - 3000 - 1400 - 1000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp +12 kg, 4 letí a starší Hdcp +13 kg.
zápisné: 250 Kč, OSK: 550 Kč, OSK pro český chov: 550 Kč

Přihlášky: 21.09.2017 ve 12:00 hod. OSK: 26.09.2017 v 10:00 hod.

Pořadatel: TMM, s.r.o.
je plátcem DPH