home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

KARLOVY VARY - 23.07.2017
020401
72. OAKS HOLDINGU RABBIT CZ
(Rovina - cena - L - 2400 m)
550.000 Kč (220000 - 121000 - 77000 - 55000 - 38500 - 22000 - 16500)
MP: 40000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
Pro 3leté klisny. Hmotnost: 58 kg. Všechny startující se musí zúčastnit slavnostní přehlídky.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 19. 01. 2017 ve 12 hod 550 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 18. 05. 2017 ve 12 hod 1100 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 29. 06. 2017 ve 12 hod 1650 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání): čtvrtek 13. 07. 2017 ve 12 hod 2750 Kč + DPH
OSK: úterý 18. 07. 2017 v 10 hod 13200 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 18. 07. 2017 v 15 hod
Dodatečné přihlášky do: čtvrtku 18. 05. 2017 do12 hod 4950 Kč + DPH
čtvrtku 29. 06. 2017 do12 hod 13200 Kč + DPH
čtvrtku 13.07..2017 do 12 hod 25850 Kč + DPH
zápisné: 2 750 Kč, OSK: 13 200 Kč, OSK pro český chov: 13 200 Kč

020402
Lázeňská míle MIKROPu ČEBÍN
(Rovina - cena - II - 1600 m)
100.000 Kč (50000 - 23000 - 15000 - 7000 - 5000)
Majitelské prémie: 25.000 Kč (12500-7500 - 5000)
Pro 3 leté a stš. koně. Hmotnost: 3 letí 54,5 kg, 4 letí a stš. 58 kg, kteří od 1.8.2016 získali jednotlivou cenu
50000 Kč +1 kg, 60000 Kč +2 kg, 150000 Kč +3 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč -2 kg.
Dodatečné přihlášky do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 1 300 Kč, OSK: 2 700 Kč, OSK pro český chov: 2 700 Kč

020403
Cena RENOMIA AGRO
(Rovina - cena - III - 2000 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 2000)
Majitelský bonus 15.000 Kč (8.000 Kč - 5.000 Kč - 2.000) pro koně jakéhokoliv chovu na 1.- 3. místě
Pro 3 leté a stš. koně, kteří od 1.8.2016 nezískali jednotlivou cenu 42500 Kč. Hmotnost: 3 letí 54,5 kg, 4 letí a stš. 59 kg, od 1.8.2016 za každou jednotlivou cenu 20250 Kč +2,5 kg a za každých 60000 Kč celkového zisku +2,5 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 4250 Kč -2,5 kg.
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč, OSK pro český chov: 1 600 Kč

020404
Cena DZS STRUHAŘOV a.s.
(Rovina - cena - III - 1400 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 2 leté nezvítězivší koně Hmotnost: 58 kg. Neumístěným na platném místě –1kg, nestartovavším –2kg.
zápisné: 900 Kč, OSK: 1 500 Kč, OSK pro český chov: 1 500 Kč

020405
Cena PRIMO JOSEF CHEJN s.r.o.
(Rovina - handicap - IV - 2000 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a stš koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp - 1,5 kg, 4 letí a stš. Hdcp + 3 kg.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč, OSK pro český chov: 1 100 Kč

020406
Cena DUX JOSEF CHEJN s.r.o.
(Rovina - handicap - IV - 1400 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a stš. koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp + 3 kg, 4 letí a stš. Hdcp + 6 kg.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč, OSK pro český chov: 1 100 Kč

020407
Cena JATKY ČESKÝ BROD a.s.
(Steeplechase - cena - III - 3700 m)
90.000 Kč (45000 - 20700 - 13500 - 6300 - 4500)
Pro 4 leté a stš. koně, kteří od 1.8.2016 v PP a STCH nezískali jednotlivou cenu 60000 Kč a vyšší. Hmotnost:
4 letí 63 kg, 5 letí a stš. 69 kg. Za každých 10000 Kč celkového zisku v PP a STCH od 1.8.2016 + 0,5 kg.
Kurz: 2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7. (Otočné heky s lisovaným proutím v rovinové dráze – výška skoku 125cm)
zápisné: 1 200 Kč, OSK: 2 400 Kč, OSK pro český chov: 2 400 Kč

020408
Cena MYDLÁŘKY BENEŠOV
(Steeplechase - cena - IV - 3500 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 4 leté koně, kteří od 1.8..2016 nezískali v PP a STCH jednotlivou cenu 33000 Kč a vyšší. Hmotnost:. 68 kg. Za každých 5000 Kč celkového zisku v PP a STCH od 1.8.2016 + 0,5 kg. Kurz: 3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7
(Otočné heky s lisovaným proutím v rovinové dráze – výška skoku 125cm).
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč, OSK pro český chov: 1 600 Kč

Přihlášky: 13.07.2017 ve 12:00 hod. OSK: 18.07.2017 v 10:00 hod.

Pořadatel: HIPODROM HOLOUBEK s.r.o.
je plátcem DPH