home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

PRAHA - 25.06.2017
010901
97. ČESKÉ DERBY ČESKÉ PODNIKATELSKÉ POJIŠŤOVNY
(Rovina - cena - Gd-3 - 2400 m)
2.500.000 Kč (1000000 - 550000 - 350000 - 250000 - 175000 - 100000 - 75000)\n
MP: 40000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
Pro 3leté hřebce a klisny. Hmotnost: 58 kg. Všichni startující se musí zúčastnit slavnostní přehlídky.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 19. 01. 2017 ve 12 hod 1000 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 09. 03. 2017 ve 12 hod 2500 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 06. 04. 2017 ve 12 hod 6500 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání): čtvrtek 18. 05. 2017 ve 12 hod 10000 Kč + DPH
5. zápisné (4. škrtání): čtvrtek 15. 06. 2017 ve 12 hod 15000 Kč + DPH
OSK: pondělí 19. 06. 2017 v 10 hod 60000 Kč + DPH
Deklarace jezdců: pondělí 19. 06. 2017 v 15 hod
Dodatečné přihlášky do: čtvrtku 09. 03. 2017 do 12 hod za 9500 Kč + DPH
čtvrtku 06. 04. 2017 do 12 hod za 31000 Kč + DPH
čtvrtku 18.05. 2017 do 12 hod za 80000 Kč + DPH
čtvrtek 15.06. 2017 do 12 hod za 155000 Kč + DPH
MP: 40000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
zápisné: 15 000 Kč, OSK: 60 000 Kč, OSK pro český chov: 60 000 Kč

010902
58. CONSEQ ZLATÝ POHÁR
(Rovina - cena - I - 2400 m)
150.000 Kč (75000 - 34500 - 22500 - 10500 - 7500)
Pro 4 leté a starší koně. Hmotnost: 58 kg, kteří od 1.6.2016 získali jednotlivou cenu 150000 Kč +1 kg. Všichni startující se musí zúčastnit slavnostní přehlídky. Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného
zápisné: 1 500 Kč, OSK: 4 500 Kč, OSK pro český chov: 4 500 Kč

010903
13. CENA TRM
(Rovina - cena - I - 1200 m)
135.000 Kč (67500 - 31050 - 20250 - 9450 - 6750)
MP: 40000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí 55 kg, 4 letí a starší 58 kg, kteří od 1.6.2016 získali jednotlivou cenu
51000 Kč +2 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč -2 kg. Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného
zápisné: 1 350 Kč, OSK: 4 050 Kč, OSK pro český chov: 4 050 Kč

010904
14. TATTERSALLS MILE
(Rovina - cena - I - 1600 m)
135.000 Kč (67500 - 31050 - 20250 - 9450 - 6750)
Majitelské prémie: 40.000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí 54,5 kg, 4 letí a starší 59 kg, kteří od 1.6.2016 získali jednotlivou cenu 51000 Kč +1,5 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč -1,5 kg. Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného
zápisné: 1 350 Kč, OSK: 4 050 Kč, OSK pro český chov: 4 050 Kč

010905
CENA WAGO
(Rovina - cena - I - 2200 m)
135.000 Kč (67500 - 31050 - 20250 - 9450 - 6750)
Majitelské prémie: 40.000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
Pro 3 leté klisny. Hmotnost: 58 kg, které zvítězily v dostihu s cenou vítězi 60000 Kč +1,5 kg. Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného
zápisné: 1 350 Kč, OSK: 4 050 Kč, OSK pro český chov: 4 050 Kč

010906
SIMSONOVA CENA TÜCHLER
(Rovina - cena - II - 1200 m)
100.000 Kč (50000 - 23000 - 15000 - 7000 - 5000)
Majitelské prémie: 25.000 Kč (12500 - 7500 - 5000)
Pro 2leté koně. Hmotnost: 58 kg, nezvítězivší -1,5 kg. Koně, přihlášení do seriálu FITMIN CUP 2017, jsou zároveň nominováni i do tohoto dostihu a neplatí přihlášku (0 Kč, OSK zůstává dle propozice). Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného
zápisné: 1 000 Kč, OSK: 3 000 Kč, OSK pro český chov: 3 000 Kč

010907
CENA VÝŽIVOVÝCH PROGRAMŮ FITMIN
(Rovina - cena - III - 1200 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000 - 2500)
majitelský bonus: 50000 Kč (25000 - 11500 - 7500 - 3500 - 2500)
Pro 2leté nezvítězivší koně českého chovu, kteří jsou k 6. 4. 2017 přihlášeni (nebo k 4. 5. 2017 dohlášeni) do seriálu FITMIN CUP 2017. Hmotnost: 58 kg, neumístěným na platném místě -1 kg, kteří dosud nestartovali -2 kg. Čestné ceny majiteli, jezdci a trenérovi vítězného koně.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 06. 04. 2017 ve 12 hod. 300 Kč + DPH
2. zápisné (škrtání): čtvrtek 04.0 5. 2017 ve 12 hod. 300 Kč + DPH
3. zápisné (potvrzení přihlášek): čtvrtek 15. 06. 2017 ve 12 hod. 200 Kč + DPH
Uzávěrka OSK: úterý 19. 06. 2017 v 10 hod. 1600 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 19. 05. 2017 v 15 hod.
Dodatečné přihlášky do: čtvrtku 04. 05. 2017 do 12 hod. za 2400 Kč + DPH
zápisné: 200 Kč, OSK: 1 600 Kč, OSK pro český chov: 1 600 Kč

010908
CENA EBF
(Rovina - cena - III - 1800 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 3 leté nezvítězivší koně, jejichž otcové jsou registrováni v EBF pro připouštěcí sezónu 2013. Hmotnost:
57 kg, od 1.6.2016 za každých 50000 Kč celkového zisku +2,5 kg, kteří se umístili na II. místě +3 kg, na III. místě +2 kg, na IV. místě +1 kg.
zápisné: 750 Kč, OSK: 1 650 Kč, OSK pro český chov: 1 650 Kč

Přihlášky: 15.06.2017 ve 12:00 hod. OSK: 19.06.2017 v 10:00 hod.

Pořadatel: TMM, s.r.o.
je plátcem DPH