home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

PRAHA - 18.05.2014
010701
65. VELKÁ KVĚTNOVÁ CENA VW WACHAL, a. s.
(Rovina - cena - I - 1600 m)
120.000 Kč (60000 - 27600 - 18000 - 8400 - 6000)
MP:40000 Kč (20000 - 12000 - 8000) 4 – 6 letí 50% 7 letí a stš 0 Kč
Pro 4 leté a starší koně. Hmotnost: 58 kg, kteří od 1.1.2013 získali jednotlivou cenu 65000 Kč +2 kg. Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 2 000 Kč, OSK: 4 000 Kč

010703
CENA CAFÉ IMPERIAL
(Rovina - handicap - III - 1600 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
MP:20000 Kč (10000 - 6000 - 4000) 4 – 6 letí 50% 7 letí a stš 0 Kč
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp -15 kg, 4 letí a starší Hdcp -8 kg
zápisné: 1 000 Kč, OSK: 2 000 Kč

010704
CENA FEMAT
(Rovina - handicap - III - 2400 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
MP:20000 Kč (10000 - 6000 - 4000) 4 – 6 letí 50% 7 letí a stš 0 Kč
Pro 4 leté a starší koně. Hmotnost: Hdcp -10 kg.
zápisné: 1 000 Kč, OSK: 2 000 Kč

010705
CENA PRAŽSKÉHO KULINÁŘSKÉHO INSTITUTU
(Rovina - cena - IV - 1600 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté nezvítězivší koně, kteří nezískali celkem 50000 Kč. Hmotnost: 60 kg, kteří se neumístili na II. místě
–1 kg, na III. místě –2 kg
zápisné: 650 Kč, OSK: 1 350 Kč

010706
CENA DENÍKU E15
(Rovina - cena - IV - 2218 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté nezvítězivší koně, kteří nezískali celkem 50000 Kč. Hmotnost: 60 kg, kteří se neumístili na II. místě
–1 kg, na III. místě –2 kg.
zápisné: 650 Kč, OSK: 1 350 Kč

010707
CENA SHARPOURA
(Rovina - cena - IV - 2218 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 4 leté a starší koně, kteří od 1.1.2013 nezískali jednotlivou cenu 21000 Kč ani 50000 Kč celkem a v r.2014
nezvítězili v dostihu s cenou vítězi 15000 Kč více než 1 x. Hmotnost: 58 kg, od 1.1.2013 za každou jednotlivou
cenu 11000 Kč +2 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 8000 Kč -2 kg.
zápisné: 650 Kč, OSK: 1 350 Kč

010708
CENA SATY, spol. s r. o.
(Rovina - handicap - IV - 1600 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp -4 kg, 4 letí a starší Hdcp +3 kg
zápisné: 650 Kč, OSK: 1 350 Kč

010709
CENA CRYSTAL GLAMOUR, a. s.
(Rovina - handicap - IV - 1400 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 4 leté a starší koně. Hmotnost Hdcp +8 kg)
zápisné: 0 Kč, OSK: 2 000 Kč

Přihlášky: 19.05.2014 ve 12:00 hod. OSK: 13.05.2014 v 10:00 hod.

Pořadatel: TMM s.r.o.
je plátcem DPH