home page
DOKUMENTY
/documents/
 

Dostihový provoz
Horse races
Formuláře
Forms
Formuláře pro cizince
Forms in English
Chov
Breeding section
Věstník
Bulletin
Věstník 2017
Bulletin 2017
Věstník 2016
Bulletin 2016
Zápisy z Rady
Minutes of the board
Zápisy o uznání dráhy
 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

Chov
popis datum uložení velikost
Výsledky plemenitby 2018 16.02.2018 39 kB
List of Stallions 2018 16.02.2018 1621 kB
Seznam plemenných hřebců 2018 16.02.2018 268 kB
Výsledky plemenitby 2017 08.02.2018 44 kB
Stud Book Rules Methodology 09.01.2018 172 kB
Národní listina chráněných jmen/National List of Protected names 09.01.2018 157 kB
Metodika Řádu plemenné knihy 09.01.2018 253 kB
Poplatky za plemenné hřebce - 2018 14.11.2017 229 kB
Fact Book 2016 17.10.2017 3298 kB
Užitečné informace - import 27.06.2017 305 kB
Řád Plemenné knihy 19.05.2017 337 kB
Šlechtitelský program 17.05.2017 3420 kB
Registrace hříbat 2017 19.01.2017 276 kB
Identifikace - kontakty na inspektory 27.07.2016 186 kB
Stud Book Rules 19.07.2016 85 kB
Statistiky v A 1/1 chovu v ČR 2000-2013 19.07.2016 2366 kB
Pokyny - import, export, průkazy koní, čipování 19.07.2016 111 kB