| K. Vary | Most | Pardubice | Velká Chuchle | Dostihové sázky | ČASCH | ČSCHPMDK | tren. asociace | SŠ dost. sportu
    Jockey Club České republiky   www.dostihy.cz
. . .


Nejbližší dostihy:
02.04.2017 (Praha)
|27.03.17| Důležité upozornění - nový dostih 2.4.2017
Pořadatel dostihů v Praze-Velké Chuchli vypisuje nový dostih na 2. dubna 2017 - viz TERMÍNY PROPOZICE
|27.03.17| Zkoušky nových žadatelů o vydání licence jezdce amatéra
Spolek českých amatérských dostihových jezdců (SČADJ) ve spolupráci s Jockey Clubem ČR pořádá dne 7. 4. 2017 v 10:00 hod. v prostorách sekretariátu JC ČR ve 3. patře tribuny dostihového závodiště v Praze-Velké Chuchli teoretické zkoušky, jejichž úspěšné složení je jednou z podmínek pro ...
|22.03.17| Zúčtovací centrum – dostatečné částky na účtech majitelů
Upozorňujeme, že v den přihlášek (u dlouhodobých přihlášek v den 1. škrtání), resp. OSK musí mít majitel koně na svém bilančním účtu v Zúčtovacím centru dostatečnou částku na pokrytí příslušného poplatku. Jestliže tato částka na účtu majitele nebude celá, přihláška nebo OSK ...
|21.03.17| Potvrzování telefonických přihlášek, osk a škrtání PÍSEMNĚ nebo ELEKTRONICKY
Upozorňujeme trenéry, že bude důsledně vyžadováno dodržování těch ustanovení Dostihového řádu, která se týkají potvrzování telefonicky podaných přihlášek, OSK a škrtání. Telefonické přihlášky (DŘ § 251), OSK (DŘ § 264) a škrtání (DŘ § 274) musí být nejpozději do 12 hodin po ...
|18.03.17| Upozonění - Průkazy koní - Velká Chuchle
Koně i průkazy koní musí být na závodišti k dispozici pro potřeby státního veterinárního dozoru (Rozhodnutí Č. j. SVS/2017/022245 – A vydané MěVS v Praze na žádost pražského pořadatele, TMM s. r. o.) nejpozději 1,5 hod. před začátkem prvního dostihu daného dostihového dne.