| K. Vary | Most | Pardubice | Velká Chuchle | Dostihové sázky | ČASCH | ČSCHPMDK | tren. asociace | SŠ dost. sportu
    Jockey Club České republiky   www.dostihy.cz
. . .


Dostihová sezóna skončila
a nová termínová listina bude zveřejněna po jejím schválení Radou JC ČR.
|14.12.17| Tisková zpráva Jockey Clubu ČR
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR ve věci pozitivního dopingového nálezu koně Lagaro Pořádková komise Jockey Clubu ČR udělila trenéru Ludvíku Harisovi sankci odnětí trenérské licence na dobu deseti měsíců (§ 427 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ, ...
|12.12.17| Klasické dostihy 2018
Na jednání Rady dne 22. 12. 2017 se budou schvalovat propozice klasických dostihů, poté budou zveřejněny na našich webových stránkách. Uzávěrky přihlášek do všech klasických dostihů budou ve čtvrtek 11. 1. 2018. Prosíme Vás, nezapomeňte tomu přizpůsobit Vaši včasnou registraci koní.
|06.12.17| Změna v úseku dostihového provozu sekretariátu JC ČR
Oznamujeme, že z důvodu odchodu do důchodu ukončila ke dni 30. listopadu 2017 pracovní poměr u Jockey Clubu ČR paní Ing. Kateřina Jandová. Její část agendy v úseku dostihového provozu převzal od 1. prosince 2017 pan Jaroslav Fabris – kontakt a náplň agendy viz záložka Kontakty. Paní Ing. ...
|05.12.17| Uzávěrka ankety Kůň roku 2017 je již 10. 12. 2017
Připomínáme blížící se termín uzávěrky ankety Kůň roku 2017, který je již tuto neděli 10. 12. 2017. Anketní lístky byly rozeslány elektronicky dle klíče zveřejněného ve Věstníku ČT č. 21/2017. Žádáme proto hlasující, aby věnovali pozornost svojí e-mailové poště a zaslali svoje ...
|21.11.17| Zápis z jednání Rady JC ČR ze dne 17. 11. 2017
V sekci DOKUMENTY - Zápisy z Rady je uveřejněný Zápis z jednání Rady JC ČR ze dne 17. 11. 2017 včetně příloh dle zápisu. Dále je zveřejněný Zápis z jednání Valné hromady Asociace českých trenérů a jezdců ze dne 4. 11. 2017.